Propagace komunismu a nacismu

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Připomínám, že hlavními hosty dnešních Otázek jsou předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, vítejte ještě jednou, hezký dobrý den.

Přemysl SOBOTKA, předseda Senátu /ODS/
——————–
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
A předseda Poslanecké sněmovny za ČSSD Miloslav Vlček, ještě jednou vítejte, i vám hezký dobrý den.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
——————–
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Výslovný zákaz propagace nacismu i komunismu, včetně jejich symbolů, hodlá prosadit skupina senátorů kolem Martina Mejstříka. Chtějí, aby trestné bylo nejen užívání hákového kříže, ale také rudé pěticípé hvězdy, srpu a kladiva. V prvním kole v horní parlamentní komoře uspěli, aby mohli mluvit o konečném vítězství, potřebují ještě souhlas poslanců.

/ukázka/

osoba
——————–
Nemluvte s námi, číhejte na nás za každým rohem, nás nezlomíte.

Václav MORAVEC, redaktor
——————–
Existence KSČM na straně jedné a protiprávnost komunismu zakotvená v zákonech na straně druhé. Právě v tomto senátor Martin Mejstřík vidí rozpor, který je zapotřebí vyřešit. On volí cestu zákazu propagace nacismu a komunismu a užívání jejich symbolů.

Martin MEJSTŘÍK, senátor /nestraník/ /natočeno 20. 9. 2007/
——————–
To je můj osobní a bytostné přesvědčení, osobní názor.

Václav MORAVEC, redaktor
——————–
Policie navíc podle autorů zákona přesně neví, jak extremismus trestat, protože není jasné, co je trestné. Do návrhu proto mimo jiné napsali, že trestné je používat zejména hákový kříž, symbol SS, srp a kladivo, pěticípou rudou hvězdu nebo hajlování.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /nestraník/ /natočeno 20. 9. 2007/
——————–
Potřebujeme mít pevný a jasný výkladový zákon, který dá policii možnost, aby propagaci nacismu a komunismu stíhal.

Vlastimil BALÍN, senátor /KSČM/ /natočeno 20. 9. 2007/
——————–
Jde o velmi nepovedený návrh, takový malý zmetek.

Václav MORAVEC, redaktor
——————–
Komunisté tvrdí, že současné zákony na postihování extremismu stačí a doplňují, že KSČM je stranou demokratickou, která nemá nic proti svobodě myšlení.

Eduard MATYKIEWICZ, senátor /KSČM/ /natočeno 20. 9. 2007/
——————–
Zpochybňuje-li to někdo, musí to dokázat a nejenom tím, že bude hovořit, že jsme extremistickou stranou, protože máme název komunistická.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /nestraník/ /natočeno 20. 9. 2007/
——————–
Součástí našeho politického systému můžou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako způsob řešení problémů a Komunistická strana Čech a Moravy neodmítá.

Václav MORAVEC, redaktor
——————–
Proti zákonu hlasovali komunisté a sociální demokraté. Odpůrci byli i v dalších stranách. Podle některých totiž debata o značkách jenom odvádí pozornost od nebezpečnosti takových hnutí. Autoři zákona ale nakonec uspěli a právní norma se proto bude projednávat dál.

/konec ukázky/

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Senát v minulosti už jednou podobný zákon projednával a schválil ho, dostal se tak až na jednání Poslanecké sněmovny, která ho ovšem hlasy komunistů a některých poslanců ČSSD zamítla. Teď začneme u vás, pane předsedo Vlčku, vy tušíte, jak budete hlasovat o tom zákonu, který prošel v Senátu?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
——————–
Já netuším, protože jsem tento zákon ještě nečetl a nevím, co v tom zákonu je, takže se těžko můžu vyjádřit k tomu, jestli budu hlasovat tak nebo onak.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Znamená to, že kdybyste, kdybyste ale měl říci, protože znáte informace, které … a rozpory, které kolem tohoto zákona panují a rozporuplné nebo spíš hádky, které se odehrály v Senátu kolem tohoto zákona, je pravděpodobné, že někteří vaši poslanci ho opět odmítnou?

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
——————–
Já skutečně znova zopakuji, že podle toho, jaký, jaký ten zákon bude, jak přijde ze Senátu do Poslanecké sněmovny, tak podle toho pak se dá vyjádřit k tomu, jestli budeme pro to hlasovat, nebo ne, skutečně teď těžko se vyjádřit.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Pane, pane předsedo Sobotko, je nutný nějaký, řekněme, manuál ve formě zákona pro orgány činné v trestním řízení?

Přemysl SOBOTKA, předseda Senátu /ODS/
——————–
Já bych nejprve malinko a dovolte a nedělám to rád, vás opravil, ono to v Senátu prošlo v takzvaném prvním čtení, teď se to bude projednávat ve výborech a konečné znění budeme projednávat v horizontu do třech měsíců a pak teprve vznikne a bude-li odsouhlasena, vznikne návrh zákona, který pošleme do Poslanecké sněmovny, takže prošlo první čtení, ale já bych řekl, že každý zákon by se měl dostat nejenom do své, do své v podstatě obsahové části, ale i do té výkladové a tady je x právních rozporů, které v tomto původním návrhu jsou a o tom se právě bude diskutovat ve výborech. Mě mrzí, že v České republice existuje Komunistická strana Čech a Moravy, která je postavena na základech stalinistických. Jestli se trošku podívají lidé se znalostí, i Jelcin zrušil v podstatě stalinistickou komunistickou stranu a museli si založit novou. Stejně tak v Německu to bylo. Takže bavíme se o rozdílném pojetí. My jsme uchovali si bohužel tu komunistickou stranu, a znovu říkám bohužel, až do těchto, těchto let a mrzí mě, že …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Podle vás by tento přísnější zákon mohl přispět k tomu, že bude zrušena strana, která má v názvu komunistická?

Přemysl SOBOTKA, předseda Senátu /ODS/
——————–
Že hlavně to nebude komunistická strana na stalinistickém podkladě, to je přece rozdíl, v Evropské unii existuje mnoho, mnoho komunistických stran, já vůbec nejsem žádný obhájce, mě nejvíc mrzí, že v roce 90 v podstatě nebyla tato komunistická strana zakázána, protože tehdy by nám to Evropská unie v podstatě odsouhlasila, dnes s tím budeme mít určité problémy tam.

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Pane předsedo Vlčku, donutit Komunistickou stranu Čech a Moravy, aby vypustila z názvu komunistická i tímto zákonem, který Senát může schválit a poslat vám ho do sněmovny.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
——————–
Já si myslím, že chci navázat na kolegu Sobotku Přemysla, jak říkáte, že tedy toto se mělo řešit v tom devadesátém roku, teď …, teda v devadesátých letech, teď to asi bude problematické, ale já si myslím, že je potřeba, aby se s tím něco udělalo. Já teď, když jste říkali, že tam, když někdo bude propagovat pěticípou hvězdu, já si myslím, že má, Slavie má, myslím, tuším, ve svém znaku pěticípou …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Já jsem nepočítal, jestli to je pěticípá hvězda …

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
——————–
… a Sparta, Sparta Praha také, takže já bych byl opatrný s tím, protože zde budete mít, já navazuji na to, že zde budete mít fotbalisty, abyste se nedostali do problémů s tímhle, takže to spíš jen takhle na odlehčenou, ale …

Václav MORAVEC, moderátor
——————–
Máte, máte s tím ale problém zjevně, s tím, s tím zákonem, který teď projednává, projednává Senát a který se k vám může dostat.

Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
——————–
No, problém tím, že tedy já jsem zásadně proti tomu, aby se některé ty věci, které se tam jmenovaly, ať už je to hajlování, nebo ty nacistické znaky a další věci, to jsem zásadně proti tomu, aby se s tím mohlo někde tady vystupovat, někde se to na veřejnosti, to jsem proti tomu, uvidíme skutečně, jak ten zákon bude vypadat, až přijde ze Senátu.