Příspěvek Jaromíra Štětiny v rozpravě pléna Evropského parlamentu: Vzájemné vztahy EU-NATO

Vystoupení Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku z 12. června 2018 ke vzájemným vztahům EU-NATO:

Paní předsedající, svět kolem nás se mění. Pro zajištění bezpečnosti našich občanů musí Unie podstatně více spolupracovat s NATO. Navíc EU musí zvýšit svoji vlastní odpovědnost za svou bezpečnost a obranu. Stálá spolupráce v oblasti obrany PESCO by měla být jen prvním krokem.

NATO a EU v současnosti pojí více než 40 opatření, ve kterých rozvíjí vzájemnou spolupráci. Musíme se např. společně naučit, jak čelit hybridním hrozbám nebo spolupracovat v oblasti kybernetické obrany. Další možnost spolupráce vidím v diverzifikaci zbrojního průmyslu. Zjednodušeně řečeno, EU zbraně vyrábí, NATO zbraně v případě nutnosti obrany používá.

V současnosti je státním aktérem, který nejvíce ohrožuje mezinárodní mírové soužití, Ruská federace. Proto vítám posílení předsunuté přítomnosti NATO na východní hranici aliance a rozmístění čtyř nadnárodních bojových skupin v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku. Jsem rád, že zpráva říká, že je třeba posílit společný strategický přístup obou organizací vůči Rusku.