Příspěvek Jaromíra Štětiny v rozpravě na plénu Evropského parlamentu: Zpráva o Albánii za rok 2016

Paní předsedající, pane komisaři, vítám zprávu Komise o Albánii jako další krok k integraci Albánie do Evropské unie a k zahájení přístupových jednání. Zpráva obšírně popisuje nedostatky, které brání integraci a odsunují asociaci na dlouhá léta.

Nezmiňuje však jeden z podivuhodných rysů albánské politiky. Tím je politická velkorysost, kterou Tirana nedávno projevila. V době, kdy Evropa žije uprchlickou krizí a xenofobní populismus jednotu Evropy nahlodává, Albánie dokázala v letech 2012 až 2016 projevit solidaritu. Přijala více než dva tisíce iránských mudžahedínů z uprchlického tábora Camp Liberty v Iráku.

Čin o to pozoruhodnější, že je Albánie jednou z nejchudších zemí Evropy. Čin, který nastavuje zrcadlo některým členským zemím EU neschopným integrovat ani několik stovek uprchlíků. Čin, kterým Albánie dokazuje, že je schopna ctít evropské hodnoty.

Vystoupení europoslance Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu ke zprávě o Albánii za rok 2016 můžete shlédnout zde.