Příspěvek Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu: Pracovní program Komise na rok 2018

Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil 24. října 2017 na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku:

Pane místopředsedo Komise, v červenci jsme hlasovali o usnesení Evropského parlamentu s podnětem pro pracovní program Komise. Toto usnesení se bohužel nepodařilo přijmout. Ve Vašem projevu jste zmínil důležité cíle, jako jsou digitalizaci vnitřního trhu či komplexní přístup k migraci. Úplně na začátku jste hovořil o demokratičtější Evropě. Tento cíl je také pro mne alfou a omegou veškerého snažení.

Některé třetí země a nestátní subjekty vynakládají stále větší úsilí s cílem zpochybnit za pomoci prostředků hybridní války, včetně dezinformací, legitimitu demokratických institucí v rámci Evropské unie. Komisi jsme v našem usnesení vyzývali, aby výrazně posílila svou odolnost vůči hybridním hrozbám a zlepšila svou schopnost reagovat přiměřeně na falešné zprávy a dezinformace. Evropský parlament vznesl tento požadavek opakovaně v mnoha zprávách i na různých fórech. Odpovídající reakce se však zatím nedostavila. Věřím, že se tak stane v nejbližší budoucnosti.