Příspěvek Jaromíra Štětiny na plénu Evropského parlamentu k nedávné částečné dekriminalizaci domácího násilí v Rusku

Europoposlanec Jaromír Štětina vystoupil 1. března 2017 na plénu Evropského parlamentu v Bruselu se svou řečí k nedávné částečné dekriminalizaci domácího násilí v Rusku:

Paní předsedající, vážená paní komisařko, myslím, že to byl Solženicyn, kdo řekl: „Neznám žádného tvora pod sluncem, který by tolik vytrpěl jako ruská žena.“ Dost možná, že měl Alexandr Isajevič před očima stejně jako Někrasov statečné ženy děkabristů, ale zcela jistě měl na mysli tisíce ruských žen živořících v gulagu, na stavbě železničních tratí, na polích sovchozů. Měl na mysli hrůzy války, kdy ženy ztrácely své muže a syny. Měl na mysli statečné ruské ženy, které ve válce umíraly.

Alexandr Isajevič se dožil i čečenské války v devadesátých letech. Určitě věděl o ruských matkách, které chodily po kavkazských vesnicích a držely v rukou fotografie svých ztracených synů, těch synů, které ruská generalita nahnala na čečenská válečná jatka.

Solženicyn dobře znal tíhu ruské každodennosti. Věděl o tom, jak ruští muži utápějí svoji duši ve vodce, a soucítil s jejich ženami. Solženicyn se netajil úctou k ruským ženám. Škoda, že se nedožil nového zákona přijatého ruskou dumou, podle něhož se již domácí násilí na ženách nepovažuje za zločin, ale za pouhý přestupek. Byl by první, kdo by vysvětlit, odkud pochází násilí v ruské duši.