Případ Uzunoglu indikuje selhání české policie

Senátor Jaromír Štětina se dnes obrátil na ministra vnitra Ivana Langera dopisem, v němž upozorňuje na celou řadu selhání české policie v případě kauzy Uzunoglu. Senátor Štětina je zejména znepokojen skutečností, že se lidé s teroristickou a extremistickou minulostí mohli zabývat  prodejem vysoce strategických systémů, včetně známého radaru Tamara.

 

„Fakta, která jsem sdělil panu ministru Langerovi, ohrožují nejen bezpečnost České republiky, ale i bezpečnost našich spojenců. Proto jsem poprosil pana ministra, aby věnoval tomuto případu výjimečnou pozornost se všemi pravomocemi, které vyplývají z jeho důležité funkce,“ říká Jaromír Štětina

 

 

 

Dopis senátora Štětiny ministru vnitra Ivanu Langerovi:

 

Vážený pan

MUDr. Mgr. Ivan LANGER

ministr

 

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7 – Letná

 

 

 

Vážený pane ministře,

 

dovolte mi, abych Vám pogratuloval ke jmenování do funkce ministra vnitra. Přeji Vám v ní hodně zdaru a úspěchů.

Dovoluji si využít této příležitosti a informovat Vás o svém znepokojení nad některými skutečnostmi, které jsem se v posledních měsících dozvěděl. Souvisejí s dvanáct let se vlekoucí kauzou německého občana žijícího v České republice, pana Yekta Uzunoglu. Pro připomenutí Vám zasílám kopii analýzy, kterou již před devíti lety zpracovala novinářka a bývalá náměstkyně ministra vnitra Petruška Šustrová. (viz příloha č.1)

Byl jsem přítomen i hlavnímu líčení Obvodního soudu pro Prahu 4 v kauze Uzunoglu dne 31.8.2006. Velmi mne znepokojilo, že před soud předstoupil i turecký občan Ali Kemal Cinar, o němž se v analýze Petruška Šustrová zmiňuje.

Ve smyslu § 12 zákona č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu,  Vás prosím, vážený pane ministře, o odpověď na tyto otázky:

 

  1. Jak je možné, že Ali Kemal Cinar, na něhož existuje mezinárodní zatykač č. 12 Gs 65-82, vydaný 6. srpna 1989soudem v Karlsruhe, získal povolení k pobytu v naší republice?
  2. Jak je možné, že Ali Kemal Cinar se stal obchodním zástupcem výrobce radarového systému Tamara? (viz příloha č. 2)
  3. Jak je možné, že člověk s teroristickou minulostí mohl v ČR založit firmu, která se zabývá prodejem vysoce strategických systémů? (viz příloha č. 3)
  4. Jak je možné, že další turecký občan Nurettin Cil, o němž se analýza také zmiňuje, získal povolení k pobytu v České republice v době, kdy byl hledán Interpolem?
  5. Jak je možné, že Nurettin Cil mohl založit obchodní společnost Trabzon spolu s tureckým ilegálem a zřejmě agentem KGB, tehdy Gökselem Otanem, který je hlavním svědkem procesu pana Uzunoglu? (viz příloha č. 4)
  6. Jak je možné, že přestože tyto skutečnosti byly státním orgánům České republiky, včetně policie, dostatečně známy,nechaly působit tyto zločince Nurettina Cila a Göksela Otana na území České republiky až do 21.6.1996, kdy zasáhla saská policie v Praze a tyto osoby do té doby způsobily v sousedním Německu a USA škodu v řádu desítkách milionů marek? (příloha č. 5 – Právo ze dne 21.6.1996)
  7. Jak ke možné, že Nurettin Cil byl z vězení předčasně propuštěna poslán do Turecka, kde se dnes  může volně pohybovat, přestože byl na něj vydán zatýkací rozkaz v Německu již v roce 1996 (viz příloha č. 6) a v Rakousku v roce 1996? (příloha č. 7)
  8. Jak je možné, že Göksen Otan alias Gürkan Gönen, který těmto zločincům umožnil „podnikání“ v České republice, nikdy nebyl ani zadržen, ani obviněn, ani postaven před soud, přestože jde patrně o člena mezinárodního zločineckého gangu.
  9. Je pravdou, že Česká republika chceGöksenu Otanovi alias Gürkanu Gönenovi udělit občanství České republiky?

 

Okolnosti spojené s případem Yekta Uzunoglu indikují selhání české justice a české policie. Některé skutečnosti, o nichž se zmiňuji, vážený pane ministře, přímo ohrožují, podle mého názoru, bezpečnost České republiky a našich spojenců.(viz příloha č. 8)

Dovoluji si Vás proto požádat, abyste věnoval tomuto případu výjimečnou pozornost se všemi pravomocemi, které vyplývají z Vaší důležité funkce.

 

 

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

 

senátor

 

 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2006

 

 

Příloha č. 1 – analýza

Případ tureckého podnikatele Uzunoglu – bludný kruh české justice – Petruška Šustrová, Lidové noviny 4.8.1998

Příloha č. 2 – Letter of autorization (Mr. Ali Kemal Cinar)

Příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku ze 18.11.1997

Příloha č. 4 – Výpis z obchodního rejstříku z 23.4.1993

Příloha č. 5 – novinový článek

Policie bleskově zlikvidovala mezinárodní padělatelský gang – Olga Franzlová, Právo 21.6.1996

Příloha č. 6 – Zatýkací rozkaz na Nurettina Cila, Lipsko 25.4.1996

Příloha č. 7 – Zatýkací rozkaz na Nurettina Cila, Ried im Innkreis 6.11.1996

Příloha č. 8 –  novinový článek

Irák se i přes embargo snažil získat tamaru – Jaroslav Kmenta, MF Dnes 24.8.1998