Přineste svíčku na paměť obětí totality

Obdrželi jsme tuto pozvánku na pietní akci studentů pořádanou k výročí 17.listopadu v Praze:

 

„PŘINESTE SVÍČKU NA PAMĚŤ OBĚTÍ TOTALITY“

  1. listopadu 2005 v 17.00 hod, ulice Politických vězňů

 

Milí přátelé,

 

rádi bychom Vás pozvali na vzpomínkovou akci k výročí 17. listopadu. V Den boje za svobodu a demokracii si chceme v ulici Politických vězňů připomenout osudy lidí, kteří byli perzekvováni za boj proti nacistické a komunistické totalitě.

V 17.00 hodin začneme z přinesených svíček vytvářet řetěz spojující Pečkův palác, bývalou centrálu a vyšetřovnu gestapa, s dnešním sídlem ÚV KSČM. Touto symbolickou linií svíček hodláme dnešním komunistům připomenout jednu souvislost: kdo relativizuje zločiny komunistického režimu, má blíže k zločinné organizaci typu gestapa než k demokratické politické straně. Po položení svíček se vydáme na Národní třídu k pamětní desce připomínající 17. listopad 1989.

Chcete-li se akce zúčastnit, přijďte se zapálenou svíčkou 17. listopadu v 17.00 do ulice Politických vězňů.

 

Pěkné dny přejí a na viděnou se těší

 

Jakub Jareš
Filozofická fakulta UK

Jan Hron
Filozofická fakulta UK

Pavel Vychytil
1. lékařská fakulta UK

Roman Kvasňa
Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Anna Kárníková
Fakulta sociálních věd UK

Barbora Latečková
Fakulta sociálních věd UK

Rostislav Valvoda
Filozofická fakulta UK

Jan Votrubec
Matematicko-fyzikální fakulta UK

Kontakt:
Jakub Jareš

jakubjares@centrum.cz

tel: 776/017 950

 

 

Považujeme jako senátoři a signatáři petice www.zrusmekomunisty.cz za užitečné a podnětné nezapomínat na oběti totalitních režimů a totalitních ideologií. Vzpomínkové pietní akce se zúčastníme a vyzýváme spolusignatáře petice, aby také přišli 17.listopadu v 17.00 hodin zapálit svíčku do ulice Politických vězňů v Praze 2.

 

„Nedokážeme-li již pojmenovat zlo a nenajdeme-li sílu a chuť proti zlu bojovat, nezasloužíme si svou svobodu. A také ji opravdu nikdy mít nebudeme. Navždy zůstaneme poddajnými sluhy bez páteře, bez hrdosti a bez radosti. Nacismus a komunismus jsou ideologiemi zla,“ říká  Martin Mejstřík.

 

„Jan Opletal a Jan Palach byli obětí režimů, které považovaly násilí za modus vivendi. Přijďme a řekněme svou přítomností, že násilí nemůže být způsobem života,“ doplňuje senátor Jaromír Štětina.