Příběhy bezpráví

Senátor Jaromír Štětina dnes zavítal do gymnázia v Lipníku nad Bečvou v rámci projektu společnosti Člověk v tísni nazvaném Příběhy bezpráví. Společně se senátorkou Jitkou Seitlovou a chartistkou Květoslavou Haukovou, která většinu svého života věnovala boji proti totaitnímu režimu, se snažili předat studentům své zkušenosti z této nedávné minulosti.

Před besedou studenti nejdříve zhlédli dokumentární film Heleny Třeštíkové s názvem Sladké století, ve kterém je zachycen život novinářky Alky Palkoskové, narozené v roce 1908. Studenti tak měli možnost seznámit se v jejích vzpomínkách se šťastným obdobím první republiky i s následným strádáním během německé okupace, ale také s jejím zásadní životním zlomem. Ten nastal v únoru 1948, kdy byla jako profesorka zatčena a za účast na demonstraci proti nastupujícímu komunistickému režimu odsouzena.