Politikův syndrom vyhoření

CIVILIZACE

Před pár lety jsem diskutoval s jedním mladým vzdělaným funkcionářem jisté velké politické strany o smyslu senátorské práce. Zeptal se mě: „Co považujete, pane senátore, ve své práci za nejdůležitější?“
I řekl jsem: „Zachovat si zdravý rozum a nezpronevěřit se.“ Mladý politik řekl: „Jako čemu se nezpronevěřit?“ Znejistěl jsem a zachrčel něco o svědomí. „Svědomí, svědomí…Co to je za kategorii?“
Pochopil, že zřejmě pocházím z jiné planety, z jiného letopočtu a z jiných světů pravděpodobně už dávno ztracených. Cítil jsem se jako trilobit z doby kambria. Ne že by se mi vysmíval, prostě mi nerozuměl, vnímal intonaci mých slov se stejným pochopením, jako kdybych na něj mluvil jazykem východoafrického kmene Pokotů. Chvíli jsem ho podezříval, že pouze vyjadřuje odpor k používání velkých slov, ale posléze jsem dospěl k závěru, že považuje aplikaci svědomí do běžného politického života za jakýsi sekundární instrument. Nástroj mnohem méně lukrativní, než je hodnota úspěchu, výsledku, politické preference, počtu hlasů voličů, přelstění politického protivníka a finanční bilance. Článek č. 23 české ústavy, který každý zákonodárce odříkává jako slib, pak je jen jakousi obstarožní nutností, aby bylo zachováno dekorum, když se senátorům kladou na hlavu vavřínové věnce. Mluví se tam o tom, že mandát bude vykonáván podle nejlepšího vědomí a svědomí.
V roce 2008 zasedalo plénum Senátu dvaadvacetkrát. Senát projednal celkem 116 zákonů postoupených z Poslanecké sněmovny, třicet čtyři dokumentů agendy Evropské unie, prodiskutoval 14 senátních návrhů zákona, vyslechl několik petic, ratifikoval kupu mezinárodních smluv, povoloval účast našich vojáků v zahraničí, pobyty cizích vojáků u nás. Volil prezidenta a projednával několik kauz imunity senátorů. Nemluvě o schvalování a prodiskutování mnoha zpráv či přijímání politických deklarací. Každá zmíněná akce představuje desítky hlasování, takže momentů, kdy se člověk musel rozhodnout, zda stiskne tlačítko ano, či tlačítko ne, bylo za minulý rok několik set.
Každé hlasování je jiné a každé vyžaduje jinou technologii rozhodování. Ta závisí na zvoleném poměru použitých instrumentů, jako je profesní znalost věci, životní zkušenost, cit pro míru, vědomí konsekvencí… Patří sem i soucit, entuziasmus, zodpovědnost… Rozhodování bývá často bolestivé, zvláště tehdy, je-li senátor nezávislý na politických stranách. Straníkům, těm je hej, stranický klub řekne, zda mají zvednout ruku či nezvednout a je vyřízeno.
Zákonodárce je zákonem ustanovený porušovač lidské svobody. Zákony, které schvaluje, se takřka vždy dotýkají zájmu mnoha lidí. Zvedne-li poslanec či senátor ruku pro rozhodnutí, že se bude jezdit vpravo, hrubě se dotýká zájmu těch, kteří by dali přednost jízdě vlevo. Zákonodárce má sice k dispozici názory příslušných výborů, zná postoje jmenovaného odborného kolegy (garančního zpravodaje), seznámí se i s názorem svého politického klubu, přesto však, když dojde na lámání chleba a konečné plenární rozhodování, zůstává osamělý. To je ten moment, kdy se na váhy klade onen staromódní kámen, který ústava nazývá svědomím.
Je to neustálá a opakovaná tíha volby, která často vede k burn-out efektu, syndromu vyhoření. Znají ho lékaři, učitelé, novináři i soudci. A nebezpečně prolézá lavice zákonodárných sborů. Ani se nenaděje, starý zkušený senátor, a začne zákony sekat jako Baťa cvičky. Aniž by to tušil, odhodí svědomí jako kus starého harampádí. Mladý politik, o němž je zmínka na počátku, se to od něj rychle naučí.

O autorovi| JAROMÍR ŠTĚTINA, Autor je novinář a senátor
Region| Střední Čechy
Publikováno| Boleslavský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Benešovský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Kladenský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Berounský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Kolínský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Kutnohorský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Mělnický deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Nymburský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Příbramský deník; Zpravodajství; 14
Publikováno| Rakovnický deník; Zpravodajství; 14
ID| 8f30b28f-17d2-422b-90ca-9b09801f68bd