Po Husákovi máme metro, po Havlovi »tunely«

»Strašidlo komunismu« dnes obchází českou politickou scénu. Myšlenky sociálně spravedlivé,skutečně svobodné a rovnoprávné společnosti,které programově prosazuje KSČM, doslova děsí pravicové, vládnoucí koaliční strany. KSČM je opět jedinou reálnou politickou silou,která ukazuje na příčiny současných problémů české společnosti a navrhuje východiska ke zlepšení situace. Nenavrhuje »zřízení« komunistické společ-nosti. Ta u nás a nikde ve světě zatím nebyla a není na pořadu dne. Navrhuje demokratický (tedy bez násilí)přechod k socialistické společnosti. Má v tom silnou oporu v platné Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod,která je u nás součástí ústavního uspořádání. Většina lidí si neuvědomuje,že velká část Ústavy ČR a zejména Listiny je plně v souladu se zásadami socialistické společnosti,pouze se v současné době nerealizuje a pravice je ignoruje. ČR je podle Ústavy (přesněji má být)demokratickým a právním státem. Veškerá moc má být v rukou lidu a stát má sloužit všem občanům. Ústavní instituce by měly vzniknout na základě tajných a svobodných voleb a měly by být podle výsledků voleb složeny v poměrném zastoupení stran a politických skupin,které získaly mandát. V Listině jsou sociální práva,která jsou v socialistickém programu KSČM:právo na práci, spravedlivou odměnu za práci,bezplatné zdravotnictví,školství,péče o rodiny s dětmi,starší generaci a o ty,kteří nemohou pracovat. To jsou zásady vyjádřené ústavním zákonem,které pravicová koalice ignoruje a nerespektuje. Děsí se jich,protože by to ohrozilo milionové a miliardové zisky novodobých zbohatlíků. Na ty se zásada »spravedlivé odměny za práci« skutečně nevztahuje.. A proto hurá na komunisty.
Připomeňme pouze,že listopad 1989 nebyl realizován pod heslem »likvidace socialismu a nastolení kapitalismu«. To popíral i Václav Havel,když prohlašoval,že je lží tvrzení,že on je proti socialismu. Dokonce v prezidentské přísaze sliboval »věrnost Československé socialistické republice«. Dnes však již není ani socialistická republika,ani Československo. Ajede se dál. Dnes již Havel bojuje proti »zločinnému komunismu«,i když u nás fakticky nikdy komunismus nebyl.
Vrcholem hysterického antikomunismu je mnohaletá práce končícího senátora Mejstříka (co bude chudák dělat,zatím si občanským zaměstnáním nevydělal ani na chléb se solí)asenátora Štětiny, kteří vypracovali dokument,že KSČM je protiústavní a měla by být zakázána. Bez věcných důkazů,pouze na základě 76 »indícií«,tedy různých neprůkazných tvrzení a náhodně z kontextu vytržených citací z článků,projevů a podobně. Podle nich je například »revoluce« násilí.. Ve skutečnosti ve společenské oblasti je revoluce zásadní změna podstaty společenského a hospodářského systému. Může být provedena násilně i demokraticky. Například »veliká listopadová sametová revoluce« podstatu změnila,,ale ne násilím. A tak by se dalo pokračovat.
Sdělovací prostředky jsou v posledních dnech zahlceny antikomunistickou propagandou,slouží tomu i prapodivný Ústav o studiu totalitních reži-mů:zajímavý pohled na tyto »aktivity« přinesl v sobotním Právu Petr Uhl v článku »To je ale jen česká pitomost«. Vzpomíná na svůj rozhovor v 90. letech s velvyslancem Evropské komise v Praze, Ramirem Cibrianem. Ten se k českému lustračnímu zákonu vyjádřil:»Je to jen vaše česká pitomina« (použil slovo ještě »drsnější«). K»dokumentu« Mejstříka aŠtětiny píše,že je to »ideologický blábol«. A dodává:»I to je jen taková česká pitomina.«
Je to pitomina,ale nelze to v dnešní době podceňovat a je nezbytné tomu čelit srozumitelnými fakty. Například se tvrdí,že »za 40 let komunismu bylo vše devastováno a lidé žili v bídě«. Tak mnohá vystoupení bez argumentů vyznívají. Mnohokrát jsme již v našich novinách zveřejňovali konkrétní údaje o tom,že za 40 let socialismu u nás nejvíce rostla životní úroveň od roku 1914 do dnešního dne a občané měli největší sociální a životní jistoty. Velmi stručně to vyjadřoval před několika lety šířený vtip::»Víte co zůstalo po prezidentovi Husákovi a po prezidentovi Havlovi?Po Husákovi máme metro a po Havlovi tunely.« K věcnému srovnání období před a po listopadu 1989 bude v nejbližších dnech příležitost při 19. výročí »revoluce« u nás..

Foto popis|