Písemné vysvětlení hlasování – Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu

Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu Již během červencového zasedání pléna jsem podpořil vznik dočasného parlamentního výboru pro boj proti terorismu. Nyní jsem zcela jednoznačně vyjádřil souhlas se složením tohoto výboru. Jeho členy za Evropskou lidovou stranu byli schváleni kolegové, kteří se problematikou terorismu a s ním souvisejících témat zabývají dlouhodobě a kvalitně. Ve výboru budou zastoupeni poslanci, kteří se zabývají širokým spektrem témat s problematikou terorismu spojených, ať už se jedná o evropské informační systémy, jejich interoperabilitu, téma zahraničních bojovníků, radikalizaci či pomoc obětem terorismu. Cílem výboru je poukazovat na nedostatky v boji s terorismem jak v oblasti legislativy, tak co do praktických otázek. Výbor pro terorismus svá zjištění a doporučení pro účinnější boj s terorismem představí ve své závěrečné zprávě. Věřím, že tento kvalitně personálně obsazený výbor přispěje ke zvýšení účinnosti boje proti terorismu a tím i k vyšší bezpečnosti občanů EU.