Písemné vysvětlení hlasování – Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí Podpořil jsem průběžnou zprávu Evropského parlamentu, která vyzývá EU k co nejrychlejší ratifikaci Istanbulské úmluvy, jakožto jediného mezinárodního právně závazného nástroje k prevenci a potírání násilí vůči ženám. Evropský parlament ve své zprávě opětovně odsuzuje všechny formy násilí na ženách. Jsem přesvědčen, že prevence násilí, ochrana obětí i stíhání pachatelů jsou oblastmi, ve kterých by členské státy mohly využít vzájemné spolupráce a společnou úsilím tak bojovat proti alarmujícím statistikám násilí na ženách. Usnesení EP tak znovu vyzývá nejen EU, ale i jednotlivé členské státy, aby Úmluvu co nejdříve ratifikovaly. Česká republika Úmluvu podepsala v květnu 2016, věřím, že co nejdříve přistoupí k její ratifikaci