Písemné vysvětlení hlasování – On-line platformy a jednotný digitální trh

On-line platformy a jednotný digitální trh (A8-0204/2017 – Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

Podpořil jsem nelegislativní usnesení Evropského parlamentu, které hodnotí současnou situaci v oblasti digitálního trhu a s ním související problematiku on-line platforem. Usnesení reaguje na současnou evropskou legislativu a další navržené iniciativy vedoucí k jedné z priorit Evropské komise, dosažení evropského jednotného digitálního trhu. Z pohledu člena výboru pro zahraniční otázky oceňuji především, že se usnesení také věnuje mimořádně důležité problematice šíření falešných zpráv tzv. fake news. Evropský parlament zde opět, tentokrát skrze usnesení kolegů z výborů ITRE a IMCO upozorňuje Evropskou komisi na nutnost problém šíření nepravdivých zpráv řešit. Text vyzývá Komisi k důkladné analýze současné situace a právního rámce falešných zpráv, s cílem ověřit možnost legislativního zásahu, který by vedl k omezení dalšího šíření fake news. Vítám též výzvu soukromému sektoru, tedy poskytovatelům samotných on-line platforem, aby skrze různá opatření směrem k uživatelům bojovali proti tomuto stále narůstajícímu nebezpečnému fenoménu. Dlouhodobě zastávám názor, že již existující útvar Evropské komise East StratCom Task Force, který má za cíl bojovat s ruskou dezinformační kampaní by měl být, jak finančně tak personálně značně posílen.