Písemné vysvětlení hlasování: Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech

Podpořil jsem přijetí novely nařízení o Eurojustu. Evropská agentura Eurojust je dlouhodobým a spolehlivým partnerem členských států na poli soudní spolupráce a koordinace orgánů členských států v boji proti terorismu a závažné přeshraniční trestné činnosti. Parlamentem přijatá reforma má za cíl agenturu obecně zefektivnit a posílit některé její pravomoci. V neposlední řadě také zcela jasně vymezit postavení Eurojustu vůči nově vzniklému Úřadu evropského veřejného žalobce. Vedle těchto hlavních úkolů bude agentura také funkčně reformována, co do její struktury. Novelizován bude i rámec agentury v oblasti ochrany dat a zvýší se i celková transparentnost a demokratický dohled nad agenturou.