Petice za záchranu nádražní budovy v Ústí nad Orlicí

Projev senátora Štětiny během projednání petice za záchranu nádražní budovy v Ústí nad Orlicí

Dámy a pánové, vážení kolegové,

 

omlouvám se za svou momentální nepřítomnost a využívám možnosti oslovit Vás několika psanými řádky.

Již zhruba dva roky sleduji občanskou iniciativu zaměřenou na záchranu historické budovy nádraží v Ústí nad Orlicí. Několikrát jsem se zúčastnil shromáždění občanů usilujících o zachování nádražní budovy a také jsem podepsal petici vyzývající k jejímu dalšímu využití.

Dnes ráno jsme, vážené dámy a pánové, na plénu diskutovali o občanské společnosti, o přímé a nepřímé demokracii.

Myslím si, že petiční snahy občanů jsou zjevným projevem snahy obyvatel této země podílet se na řízení věcí obecných a představují jednu z cest, kterak v budoucnu přímou demokracii v zemi posílit. O to víc  jsou tyto snahy důležité v situaci, kdy jsou občané unaveni a otráveni neustálým politikařením, nekonstruktivním vzájemným očerňováním na politické scéně a projevy mocenského opojení některých politických lídrů.

„Nádražní ústecká petice“ je projevem občanské zralosti a výrazem vůle nebýt jako občan opomíjen. Podepsalo ji 17 000 petentů. Obrátili se na Senát Parlamentu České republiky s důvěrou a já si dovoluji, vážené dámy a pánové, vás poprosit, abychom jejich hlasu naslouchali. Děkuji.

 

Jaromír Štětina