Otevřený dopis voleným zástupcům Orlové

Vážený pane starosto,

Vážená paní místostarostko,

Vážený pane místostarosto,

 

jsme znepokojeni Vaším přístupem k řešení bezpečnostní situace  v Orlové.

Vyjadřujeme lítost a solidaritu se všemi, kteří se stali obětí zločinu v městské části Orlová Poruba a věříme, že pachatelé budou po právu potrestáni. Pozastavujeme se nad Vaším záměrem ve čtvrtek 22.12.2005 v 15,00 jednat o bezpečnostní situaci u kulatého stolu společně s neonacistickým Národním odporem, který v minulých týdnech organizoval domobranu v Orlové – Porubě.

Domníváme se, že pro takovouto legitimizaci neonacistické organizace není v demokratické společnosti prostor. Svým jednáním stavíte naroveň pravicové extremisty s ostatními občany, jejichž jste volenými zástupci. Domníváme se, že nejste dostatečně informováni o pozadí této  organizace a činnosti jejich dalších poboček v České republice.

Dovolte nám, abychom vás informovali, že se chystáte hovořit s lidmi, kteří jsou součástí militantní organizace, kterou ministerstvo vnitra opakovaně označuje za neonacistickou a zařazuje je do své Zprávy o extremismu.

Cílem Národního odporu je vybudování systému na nacionálně-socialistickém základu. Členové a příznivci Národního odporu mají na svém kontě desítky napadení jednotlivců především z řad národnostních či politických menšin, jsou zapojeni do výroby neonacistických tiskovin a nahrávek s rasistickými a xenofobními texty, stojí za pořádáním neonacistických koncertů po celé České republice, udržují kontakty s neonacisty z Německa, Švédska, Srbska a Slovenska. Webové stránky /www.odpor.net/ organizace zpochybňují holocaust, umožňují čtenářům si stáhnout muziku rasistických hudebních skupin, v diskusních forech probíhá komunikace o tom, jak a koho napadnout, evidují se osoby židovského původu, vyzývá se k násilí. Jsou zde zveřejňovány články typu „Jak na Cikány“, přetisknut text teroristické organizace, podporován  nacistický zločinec Rudolf Hess, který se podílel na vzniku norimberských zákonů.

Pozváním zástupců Národního odporu konstatujete, že jste ochotni jednat s nejmilitantnější odnoží pravicového extremismu. Není rozhodující, o čem budete jednat či jestli jejich požadavky zcela odmítnete. Již samotné setkání s neonacisty odporuje všem principům demokratického státu. Není možné, aby oficiální zástupci města zasedali ke kulatému stolu, symbolu jednání rovného s rovným, společně s neonacisty usilujícími o řešení tzv. romské otázky násilnou cestou.

 

Vážený pane starosto, Vážená paní místostarostko, Vážený pane místostarosto,

 

domníváme se, že byste měli zvážit zrušení chystané schůzky a  přerušení dalších oficiálních kontaktů se zástupci Národního odporu Slezsko.

 

 

V Praze 22.12.2005