Opravdu jde o můj soukromý majetek??

POZNAMENÁVÁME

V pátek ráno mě zaujala v diskusi o usnesení Senátu poslat KSČM do věčných lovišť komentátorka Petruška Šustrová. Sice zapochybovala,že něco podobného bude možné,ale přesto stačila nám sedícím u televizních obrazovek sdělit,že komunisté vlastně chtějí zrušit »soukromý majetek«. V té chvíli jsem si uvědomil,že vlastně bych i já se měl bát. Představte si,vážení čtenáři,že by mně vzali i nově koupenou ledničku,protože hlásají,tedy ti komunisté,jakousi nespecifikovanou rovnost a co když někdo v našem nejbližším okolí ledničku ještě nemá a já mám další (i když starou)na chalupě,čili dvě?Anebo ženin šicí stroj. To je přece výrobní prostředek,alespoň podle Neffových Sňatků z rozumu,v nichž pokrokový podnikatel učil pražské ženské si vydělávat šitím. Moje babička byla švadlena a předválečný režim jí šicí stroj známé značky (mimochodem byl stejně nejlevnějším v sortimentu let dvacátých)nevzal. Teď jsem se dozvěděl,že by jí to udělali komunisté!Hrůza. Jsou také muži,kteří i vlastní ženu pokládají za svůj majetek,co s těmi chuděrami manželkami bude,kdyby náhodou se k moci dostali komunisté?Dají je v plen rudým komisařům?Asi právě to nejvíc rozdurdilo paní Petrušku. Co kdyby totiž se to pak týkalo i jí přesto,že jistě nemá tak nehorázného partnera.
Mohl bych pak mít třeba doma Karafiátovy Broučky,anebo bych musel si povinně koupit Kapitál či dokonce spisy Josefa Vissarionoviče Stalina?Musel bych povinně číst Manifest a zpovídat se z jeho jednotlivých pasáží nově obnoveným orgánům StB?A co třeba jízdní kola?Hrnce na vaření?Auta?Nemuseli bychom se třeba o ně podělit s bezdomovci nebo nemakačenkem ze sousedství?Tisíce otázek ve mně vyvolala paní Petruška. Mám dva zimní kabáty,musel bych se asi jednoho vzdát. Třeba proto,aby ho poslali jako »zimní«‘,pardon,»proletářskou« pomoc do strádajících ze-mí,například na Kubu,do Severní Koreje či tálibáncům do Afghánistánu. Ty také podporují komunisté?Asi ano,když chtějí návrat domů našich hrdinných žoldnéřů.
Když jsem si následně přečetl některé ze 76 bodů,pro něž je třeba komunisty zakázat,uvědomil jsem si,jak těžkou budou mít práci pánové Štětina, Mejstřík už je ze hry,a další odstupující senátoři ODS,kteří tak dokonali svou pomstu za své znovunezvolení a za prohrané volby vůbec. Představte si,že budou muset Angličanům dokázat,že ten Marx,který je u nich v Londýně pohřben,a jehož Britové vyhodnotili jako vědce 19.století,je vlastně darebák,jehož jméno se v České republice nebude smět vyslovovat. Nebo takový Lenin.. Nebyl myslitel. On totiž vůbec nemyslel,kdyby myslel,pak by nevyhlašoval nějaké dekrety a dál by vedl válku ve prospěch demokracie a rolníkům by žádnou půdu nerozdával,stejně na ní neuměli hospodařit a na místo zasívání obilí byla rozryta zákopy. I proto nášpříkladný pan premiér si pro svou medaili zvolil jméno Karla Kramáře. Jemu,tedy jeho šlechtické manželce,totiž ti ruští bolševici sebrali statky v zemi a on chudák se pak musel živit nějaký čas jako předseda vlády.
Proto také senátoři na své poslední schůzi ve starém složení schválili návrh na konečné zúčtování s komunisty. Prý měli tolik argumentů po ruce,,že ani komunističtí senátoři se nezmohli na jejich vyvrácení a radši mlčeli. Atak nám zbyli jen Petruška Šustrová a jeden z ódéesáckých navrhovatelů,který podpořil pana Štětinu. Alespoň pro televizní vysílání. Je to však dobře. Jinak bych se nedozvěděl,že ona komunisty proklamovaná rovnost je vlastně jen zakrytím skutečného zájmu -sebrání soukromého majetku nám pracovitým a slušným lidem.

Foto popis|