Okamžitě zastavte násilí!, vyzývají ministra vnitra předseda SZ Jan Beránek a senátor Jaromír Štětina

Podle našich zpráv od přímých účastníků došlo zhruba před hodinou k rozpuštění kolony vozidel na dálnici D5. Policisté kolonu objeli vozy a česky a německy oznámili čekajícím řidičům, že se dopustili přestupku, a že mají pokračovat dál na Německo a v žádném případě neodbočovat exitem Mlýnec, který je uzavřen. Následně začalo propuštění vozidel, která chtěla pokračovat na Rozvadov. Výrazné skupině asi 80 automobilů, tedy zhruba čtyřem stům lidí, se podařilo dojet na nejbližší benzínovou stanici za odbočkou Mlýnec.

Předseda Strany zelených Jan Beránek vyzývá ministra vnitra Františka Bublana: „Od přímých účastníků zásahu jsem přesně informován o situaci na policejní razii na dálnici D5. Považuji za naprosto nepřijatelné, aby policie zasahovala proti s občanům ČR, kteří se nedopouštějí žádných přestupků proti zákonu. Mám informace o tom, že pořadatelé CzechTeku s majitelem louky pronájem řádně vyjednali.“ A dodal: „Žádám ministra vnitra Františka Bublana, aby razii okamžitě zastavil. Apeluji též na premiéra Jiřího Paroubka, který podle informací z internetu použití vodních děl schválil, aby akci prošetřil a vyvodil ze závěry personální důsledky.“

Jaromír Štětina, který má kopii smlouvy o pronájmu louky mezi společností Italinvest a Václavem Šroubem k dispozici, ve svém odsudku zásahu zdůraznil: „Stavět děla proti lidem, to je hloupost. Těmi jejich svobodu nespoutáte. Stát, který získá autoritu jen na základě strachu mezi občany, nezaslouží úctu. Hluboce lituji, že pan ministr František Bublan zvolil tento postup.

Ve smlouvě se výslovně praví: „Společnost Italinvest s.r.o., (…) jejímž jménem jedná pan Constantin Plesky, jednatel Společnosti, tímto výslovně a neodvolatelně uděluje svůj souhlas panu Václavu Šroubovi (…) jakož i dalším blíže nespecifikovaným osobám, určeným dle uvážení pana Šrouba, k opakovanému a neomezenému přístupu na pozemek a pobytu na pozemcích (…) pro časové období 29.7. 2005 – 5.8.2005 (…) a to za účelem soukromé oslavy(…) – srazu posluchačů elektronické hudby.“