Odpověď docenta Chybíka senátoru Štětinovi na dopis ze dne 5.1.06

Vážený pane senátore, souhlasím s vaším názorem, že listopadová revoluce je nedokončená. naše „nekonečná“ kaua je neklamným důkazem toho, jak komunisté zkoušejí, kolik arogance a demagogie současná společnost ještě snese.

Vzniklé okolnosti, které s hořkými pocity prožívají naši bývalí studenti, akademická obec naší univerzity a převážná část přemýšlivé veřejnosti je toho neklamným důkazem. Velmi mě překvapuje, zaráží a rmoutí, že tato ostudná kauza je současnými politiky odsunuta až na samý okraj jejich zájmu. Jak málo je v této souvislosti slyšíme. Proč se nezúčastní soudních řízeních a nekontrolují jejich průběh? Přitom je neklamnou skutečností, že jde o nepřehlédnutelný a významný politický proces. Vy jste, vážený pane senátore, jedním z mála, kteří svým stanoviskem podpořili statečné nositele idejí z konce roku 1989. Vaše stanovisko jim v cestě za pravdou a spravedlností bude významnou posilou. Velmi si toho vážím, děkuji Vám a věřím, že nám svou přízeň zachováte i do budoucna.

S pozdravem

doc. Ing. Josef Chybík

děkan FA VUT  v Brně

  1. ledna 2006

 

Dopis senátora Štětiny, který 5. ledna 2006 odeslal děkanovi Vysokého učení technického v Brně, panu Doc. Ing. Josefu Chybíkovi, v němž se vyjadřuje k dalšímu kolu procesu s bývalými studenty Fakulty architektury v Brně:

 

Doc.Ing. Josef Chybík, CSc.

Děkan FA VUT

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury

Poříčí 5

639 00   Brno

 

Vážený pane děkane,

 

jsem  pobouřen skutečností, že stále trvá soudní proces se třemi bývalými studenty brněnské Fakulty architektury, kteří před lety vystoupili proti předsedovi fakultní organizace KSČ na své škole. Je  absurdní, že by se měli po šestnácti letech omluvit kariérnímu nomenklaturnímu komunistovi, proti němuž se jako revoluční studenti tehdy postavili. Proces je dalším důkazem toho, že revoluce z Listopadu je stále nedokončená.  Je  projevem pokusů českých komunistů dostat se znovu k moci.  Je  pokusným balónkem, který má KSČM říci, jak je jejich politika arogance vnímána veřejností. Vyřiďte, prosím, obžalovaným kolegům mé sympatie a solidaritu.

 

S přátelským pozdravem

 

Jaromír Štětina

senátor

 

V Praze dne 5.1.2006