Odpor proti demonstraci neonacistů

Radvít NOVÁK, moderátor
——————–
V Česku roste odpor proti demonstraci neonacistů na podporu Ernsta Zündela, který popírá holocaust. Po Federaci židovských obcí proti ní protestuje také Česká rada pro oběti nacismu, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých a senátor Jaromír Štětina. Předseda rady a sdružení Oldřich Stránský požádal dopisem předsedu Senátu Přemysla Sobotku, aby se zasadil o to, že všechny veřejné akce směřující ke zpochybňování a falšování minulosti budou postaveny mimo zákon. Magistrát na protest Federace židovských obcí odpověděl, že nemůže zakázat akci, ze které jednoznačně nevyplývá, že bude naplněn trestný čin. Organizátoři neonacistické akce ale podle jejich odpůrců chtějí zneužít Zündelův případ pod záminkou obecné diskuse o svobodě slova. Sejít se chtějí 28. října před německým velvyslanectvím v Praze.