Od letoška 21. srpen jiným symbolem

PŘEČETLI JSME

Skoro po čtyřicet let byl pro mne 21. srpen pouze a jenom připomínkou násilného konce reformní iniciativy většiny tehdejších Československých komunistů. Nejméně do roku 1991 jsem si byl jistý, že reforma tehdejšího režimu byla reálná. Od zmíněného data jsem si naopak až do dneška bezpečně jist, že reforma nadvlády KSČ nebyla možná. Ne ovšem jenom pro zatvrzelost sovětských pohlavárů, ale především proto, že si Západ nepřál, aby se i třeba čirou náhodou ukázalo, že komunistické vládnutí jde demokratizovat. Demokratizace komunistické nadvlády by totiž vyrazila poslední zbraň, kterou měli globální antikomunisté proti sovětismu ještě k dispozici. Za polistopadové období, především pak za dobu vývoje nového režimu v ČR, jsem pak dospěl k dalšímu nezvratnému přesvědčení. Představitelé KSČ měli na začátku normalizace úplnou pravdu. Nekomunisté angažující se v období »Pražského jara roku 1968«, ale i někteří komunisté již tehdy si nepřáli socialismus a chtěli jej zlikvidovat. Prokázalo se to jednoznačně po listopadu 1989. Antikomunismus se stal jedinou nosnou doktrínou polistopadového období. A právě dneska nastoupil do rozhodující fáze. Po zničení nadvlády KSČ, po rozkradení majetku vytvořeného za 40 let vším lidem země, se schválenou reformou rozpočtu započalo definitivní, neustálé zbídačování většiny obyvatel ve prospěch malinké menšiny nejbohatších lidí. Ode dneška proto pro mne bude 21. srpen symbolem totální porážky socialistů. Začátkem definitivní ztráty všeho, co si zaměstnanci dokázali vyvzdorovat a mnohdy s krvavými oběťmi doslova vybojovat za celé století. Letošní 21. srpen zahajuje novou symboliku tohoto data. Je dnem definitivní porážky oprávněných zájmů lidu.
Stanislav HOŠEK, Český Těšín, http://nnnnn.bloguje.cz/ PS: autor tohoto komentáře zaslal naší redakci ještě mail s tímto textem: Vážená redakce, před dvěma dny jsem zaslalsenátoru Štětinovi dopis a dnes mně napadlo, abych jeho kopii poslal i vám. Myslím si, že by nebylo od věci, kdybyste zorganizovali, aby takových dostal pár tisíc. Ať má co dělat.
Adresát: Jaromír Štětina Senát PČR, Praha Věc: Oznámení Dovoluji si Vám oznámit, že jsem zásadně proti umístění radaru na našem území, raket v Polsku ba obojího kdekoliv v Evropě.
Vyzývám Vás proto, abyste podal podnět rovněž na mé obvinění z vlastizrady.