Noví senátoři obdrželi osvědčení o zvolení

SENÁT

V úterý 11. listopadu se v Hlavním sále Valdštejnského paláce uskutečnila konference na téma Zastupování zájmů v EU pořádaná Výborem pro záležitosti EU ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací. Cílem konference bylo umožnit účastníkům získat všeobecný přehled o problematice zastupování zájmů v EU a pochopit rozdíly v zastupování zájmů na národní a evropské úrovni.
Týž den se sešla Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (SKSP) na své poslední schůzi v 6. funkčním období Senátu a projednala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu. SKSP konstatovala, že trh s roamingovými službami je již regulován nařízením (ES) č. 717/2007 s účinností od července 2007 a že Senát ani s touto regulací nesouhlasil.
Dále SKSP považuje snahy o zvýšení míry regulace a zavedení regulace nových služeb za nepřiměřené a neopodstatněné narušování soutěžního prostředí. Nakonec SKSP požaduje před zaváděním jakýchkoliv dalších regulací vyčerpávající analýzu efektivnosti současné regulace a jejích dopadů na tržní prostředí v oblasti elektronických služeb. To jsou důvody, proč SKSP vyjádřila nesouhlas s návrhem nařízení.
Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětina spolu se členy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu S. Paukrtovou, V. Jonášem a J. Nedomou přijali delegaci Poslanecké skupiny pro spolupráci s Českou republikou Nejvyšší rady Ukrajiny, kterou vedl její předseda Viktor Taran. Ukrajinští poslanci objasnili vnitropolitickou situaci v zemi a avizovali silný zájem Ukrajiny o začlenění do euroatlantických struktur.
Dále byly diskutovány otázky energetické bezpečnosti a dopad světové finanční krize na národní ekonomiky. Jednání byl přítomen velvyslanec Ukrajiny v České republice Ivan Kuleba. Ve středu noví a staronoví senátoři, kteří byli zvoleni v říjnových volbách, obdrželi osvědčení o svém zvolení.
Získání tohoto dekretu od Státní volební komise je předposledním krokem k tomu, aby se nově zvolený senátor mohl ujmout svého mandátu. Závěrečným aktem bude za dva týdny složení ústavou předepsaného slibu na první povolební schůzi Senátu v novém složení ve středu 26. listopadu. Osvědčení o zvolení senátorům předal ministr vnitra Ivan Langer spolu s předsedou Senátu P. Sobotkou.
Odpoledne se uskutečnila společná tisková konference předsedů senátorských klubů politických stran zastoupených v Senátu.
Všechny senátorské kluby si zvolily nové vedení pro další funkční období. Předsedou senátorského klubu ODS byl zvolen Jiří Stříteský a místopředsedy senátorka Daniela Filipiová, Richard Svoboda a Miroslav Škaloud. Senátorský klub ČSSD povede Petr Vícha, 1. místopředsedkyní se stala Božena Sekaninová. Dalšími místopředsedy senátorského klubu ČSSD jsou Jaromír Jermář, Jiřina Rippelová a Marcel Chládek.
Předsedou senátorského klubu KDU-ČSL se stal Rostislav Slavotínek, 1. místopředsedou Václav Koukal a místopředsedkyní Ludmila Mullerová. Beze změn zůstává vedení senátorského klubu KOD (Klub otevřené demokracie). Předsedkyní je Soňa Paukrtová a místopředsedou Jaromír Štětina.

Podrobnější informace o jednáních Poslanecké sněmovny a Senátu od našich stálých dopisovatelů naleznete na www.mvcr.cz/vespra