„Nikdy více bolševizaci ČR“

Shromáždění a protest na Staroměstském náměstí


Skauti zapalují svíčky za oběti komunismu

V neděli 24. února ve 14 hodin, v předvečer 60. výročí komunistického převratu, se u Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze uskutečnilo shromáždění k připomenutí „výsledků“ komunismu. Zástupci občanských organizací, politických stran a veřejnosti,

účastníci mítinku, vzpomněli na realitu působení komunismu, vyslovili varování před bagatelizací totalitních ideologických tendencí a s výzvou „Nikdy více bolševizaci ČR“ se obrátili na veřejnost. Komunistické myšlení zabírá neúměrně velké místo ve veřejném životě v ČR, opět spolurozhoduje o dalším vývoji země a tomu je třeba v 21. století už zamezit.

Památku obětí účastníci připomněli zapálením velkého množství svíček, každá je za jeden konkrétní zmařený lidský život.