Nenávist je programem jiných

Zdálo by se, že nyní po volbách, kdy protikomunistická kampaň splnila svůj účel, se situace změní a urážky členů KSČM se přece jen změní a zmírní. Opak je však pravdou. Jako by nenávist proti KSČM a všemu levicovému gradovala. Znovu a znovu se kdejaký »demokrat«, především z řad novodobých zbohatlíků, nemůže smířit s tím, že KSČM je pevnou součástí našeho politického života a má podporu statisíců členů a sympatizantů. Proto pravice využila svého vlivu a dočasného vládnutí k tomu, aby ministerstvo vnitra zakázalo KSM údajně proto, že usiluje o násilnou revoluci a vytvoření spravedlivější společnosti. Každá lež je k tomu dobrá. Jako ta, kdy jeden policista označil na protinacionalistické demonstraci na Václavském náměstí několik protidemonstrantů za členy KSM. Zpráva byla mylná, ale v protikomunistické hysterii splnila jistě své poslání. A aby protikomunistické hysterii nebylo dost, přichází skupina senátorů s návrhem posoudit, zda KSČM je demokratickou stranou a zda neporušuje Ústavu. Nepřekvapí to, že tento návrh inicioval senátor Štětina a jiní »demokraté«. Žádný z těchto navrhujících senátorů v návrhu na posouzení činnosti KSČM nikdy neprokázal, v čem činnost KSČM odporuje Ústavě a demokratickým principům. Senátoři mají značnou oporu u pravicových novinářů v tisku, rozhlase a v televizi. Kdejaký moderátor a redaktor šíří nenávist proti legální a demokratické straně a proti jejím členům. Ačlenové a sympatizanti KSČM mají jen malou možnost se proti tomu bránit. Ale jak nedávno náš předseda Vojtěch Filip napsal, že »komunisté se zastrašit nedají« a dál budou pracovat pro dobro republiky a jejích občanů. Nenávist vůči jiným přenechají různým Štětinům a Mejstříkům.

O autorovi| Dobroslav BLECHTA, Praha