Několik postřehů z předvolebního května

Nás, pamětníků válečné i poválečné doby a celého období až do tzv. sametové revoluce – k radosti všech současných antikomunistických bijců – stálé pomalu ubývá, a bude nás míň a míň. Za nějaký čas nebude nikoho, kdo by tyto pohnuté doby budování nové, svobodné, demokratické republiky a její vývoj připomenul. A proto i můj příspěvek.
Současná historie je bohužel velmi tendenčně zaměřena a dovoluji si tvrdit, že minulost a ani současnost, nehodnotí objektivně. Ve své většině hodnotí pouze to, co se jí hodí, s cílem ukázat minulý režim v co nejhorším světle. Je mi již několik desítek let, (táhne mi totiž na osmou, a to mě snad i trochu opravňuje vyjádřit se jako občan i jako komunista k některým poměrům, které v jedné z »nejdemokratičtějších zemí na světě«, tedy u nás, zejména v této předvolební době panují.
Chtějí snad pánové Kalousek, C. Svoboda, Topolánek, Štětina a další a další říci, že desetitisíce a možná statisíce mladých lidí, kteří v poválečném období stavěli Ostravu, Havířov, Lidice, Most, Litvínov, trať mládeže a řadu dalších velkých republikových staveb bez nároků na odměnu, v tíživých ubytovacích podmínkách s poloprázdnými žaludky, jsou, nebo byli zločinci, které je potřeba soudit nebo snad pozavírat?
Chtějí snad tito pánové a další říci, že desetitisíce lidí, které republika povolala k ochraně státních hranic a kteří to chápali v drtivé většině jako čestnou povinnost, bez ohledu na špatné oblečení, počasí, déšť, sníh, mráz, špatných stravovacích podmínek, jsou, nebo byli zločinci, které je potřebA soudit nebo snad pozavírat? Zmínili se někdy tito pánové o pomníčcích, které byly, na západní hranici věnovány těm příslušníků PS, kteří zde položili životy při její ochraně a obraně, než tyto pomníčky a pamětní desky současný režim nechal odstranit? A zákon o použití zbraně na státní hranici, pánové, byl naprosto přísně dodržován a každé použití zbraně vždy muselo být řádně prověřeno s patřičnými důsledky a závěry. Možná, že tento zákon schvalovali i někteří z vašich otců či dědů. Jen tak pro oživení paměti, USA si svoje hranice vždy velmi dobře a hrdě chránily a chrání, zejména proti přistěhovalectví ze zemí Latinské Ameriky a i jiných zemí. Dokonce jsou o tom točeny filmy. Demokracie sem, demokracie tam.
Chtějí snad pánové ing. J. Kasal, MUDr. J. Janeček, ing. M. Kocourek, ing. M. Kalousek, RNDr. P. Nečas, MUDr. P. Sobotka a stovky jiných říci, že získali své vysokoškolské vzdělání někde ve vzduchoprázdnu a ne v této zemi. Jak to, že v tak »zavrženíhodném, zločineckém, totalitním systému« mohli přes perzekuci, šikanování a zavírání, jak sami v současnosti uvádějí, získat tituly a vědecké hodnosti? Proč je používají? Nebo to spíš, bylo a je v duchu stále platného českého přísloví »čí chleba jíš, toho píseň zpívej«.
Můžete, pane senátore Mejstříku a pane poslanče Bendo, říci, co jste kromě rozbíjení republiky pro ní konkrétního udělali. Přiložili jste alespoň to příslovečné stéblo k dílu, a kolik jste za to dostali i z mých daní. To se to potom bojuje za zvyšování nájmů, zvyšování cen energií, za zdražování chleba, služeb a dalších životně důležitých potřeb, vždyť nás se to, s takovým platem, přece netýká. Vám zřejmě nevadí rozdělování a schvalování desetimilionových odměn jednotlivcům a společnostem a dalších, které bez užitku unikají z naší země.
Můžete, pane Štětino, říci, kdo financoval v 70.-80. a 90. letech vaše cesty po Sibiři a asijských zemích? Že by i já ze svých daní? Na to byl »zavrženíhodný« režim dobrý, to vám ty peníze pane senátore od komunistických zločinců nepáchly?
Můžete pánové ukázat a to i jmenovitě na někdejší představitele »totalitního, zločineckého režimu«, kteří si pořizovali nebo pořizují ze svých příjmů desetimilionové byty, stamilionové vily, ranče, luxusní automobily apod.? Můžete pánové ukázat a to i jmenovitě jaké měli zisky z různých korupčních afér, různého lobování, udělování zakázek atd. atd.? A jestliže k některým výjimečným případům mohlo dojít nebo došlo. Přece nejste jako oni. Možná, že by toto i vaše voliče zajímalo.
Všechny prostředky, lhaní a podtrhy, jsou vám v boji proti komunistům, zejména v této předvolební době dobré. Páni antikomunisté, jen snad v chorých hlavách se může zrodit takový závěr, že se současná KSČM snaží o jakýsi puč, či převrat a k jakémusi návratu někam. Chtěl bych, pane Topolánku, pane Kalousku, pane C. Svobodo, a další, vidět a poznat ty komunisty, kteří by se o něco podobného chtěli pokusit. Jsme členy EU, bohužel členy NATO, máme dobře vycvičené vlastní žoldáky, kteří získávají zkušenosti v jakýchsi pochybných zahraničních misích, máme přece dobře vycvičené těžkooděnce a vodní děla. Sovětský svaz neexistuje a náš velký bratr USA je vždy připraven zasáhnout, v případě, že jsou ohroženy jeho zájmy, které má po celém světě, samozřejmě včetně naší země. A je ochoten a rád, jak zkušenosti ukazují, ihned veškerou silou zejména vojenskou tyto zájmy prosazovat.
A teď si pánové představte, že za takovéto situace, jakýsi Filip s Exnerem, Kovačíkem, Grebeníčkem a popř. i mnou, chtějí nastolit u nás komunismus, který zatím snad nikde ve světě bohužel neexistoval a neexistuje. Dovolte pánové abych se srdečně zasmál. Máte opravdu vše v hlavě v pořádku anebo se nás tolik bojíte?
Pánové z vašich předvolebních slibů a kampaní musí být jen trochu rozumnému člověku hodně zle. Slibujete hory s horákama, doly s dolákama, ale jen do té doby, než obsadíte velmi dobře placená místa, ve státní a společenské sféře, pokud možno co nejvyšší. Pak voliči buď srdečně zdráv a vesel, další čtyři roky drž pusu a ještě si na ní dávej moc dobrý pozor, abys přes ní nedostal a nedoplatil třeba ztrátou práce. Výsledky vašich vládnutí – rozkrádání, tunelování, obrovská korupce, zločinnost, xenofobie, vraždění, drogy, byrokracie, neúcta k hodnotám, neúcta ku stáří, k národní hrdosti, prostituce, obchod s lidmi – to jsou výsledky vaší práce, které bude muset odstraňovat několik dalších generací.
Co vaše strany udělaly s naší republikou od roku 1989, jak vám bude ještě dlouho trvat nastolení toho, že se obyčejný člověk nebude muset bát o práci, o holou existenci sebe a svých rodin? Do kdy vám ještě bude trvat, že se obyčejný člověk bude míti za vašeho vládnutí stále lépe a lépe, jak ve svých kampaních každé volby slibujete? Kdy bude moci obyčejný člověk projít beze strachu noční Prahou? Kdy přestaneme být smetištěm našich velmi »dobrých« sousedů? Kdy odstraníme z prostředků hromadné osobní dopravy nálepky upozorňující, že se u nás moc krade. Kdy už konečně skončíte s tím, že i dnes za všechno, co jste negativního za 17 let v této republice zavinili vy, mohou komunisté, zejména KSČM? Jak dlouho toto ještě hodláte tvrdit? Další století?
V tomto našem malém Absurdistanu, je možné totiž všechno. Je možné zvolit prezidenta tím, že jednoho poslance zbavíme imunity a zavřeme ho do kriminálu, druhého prezidenta zvolíme za pomoci »zločineckých komunistů«.
V tomto našem Absurdistanu, kde neexistují žádné české noviny, kde tisk, rozhlas i veřejnoprávní televize, jsou placeny i z daní komunistů, jsou plny ukázek ze života tzv. celebrit, jejich večírků s prohýbajícími se stoly s delikatesami a značkovými víny, filmů s potoky krve, různých pornografických reality show s odhalováním genitálií apod. O životě obyčejných lidí se z těchto médií, kromě protikomunistického štvaní nedovíte prakticky vůbec nic. Nedozvíte se nic o tom, jak žijí v rodinách, které jsou bez práce, jak žije samoživitelka s dvěma i více dětmi, kde ji současný stát není schopen zajistit i na co má zákonné právo – např. alimenty, jak žijí romské rodiny, o úrovni života bezdomovců, kromě toho, že jejich počty neustále stoupají. Jak žijí lidé v současné vesnici a pod. Nedovíte se nic o příčinách těchto jevů snad jen, že je zavinili komunisté a samozřejmě, se nedovíte, jak budou tyto a řada dalších závažných společenských problémů řešeny. Hlavně voliči dej hlas a o nic víc se nestarej. Taková je u nás demokracie.
Kolik z vás, vy antikomunističtí bojovníci a »demokraté« jste pošpinili a poplivali práci svých rodičů, kteří celé období až do vaší »sametové revoluce« poctivě pracovali, mnozí byli i komunisté a snažili se pro tuto zem udělat kus poctivé práce. Nestydíte se jim podívat do očí, nebo jim také říkáte, že jsou to zločinci.
»Vážení pánové«, otázky demokracie a svobody je třeba vždy hodnotit z hlediska »pro koho«. Je-li to v zájmu většiny, pak je to demokratické, pak je to svobodné. A odpovídá současný režim těmto požadavkům?
A úplně dotaz nakonec: pane Topolánku, pane Kalousku a pane C. Svobodo, pane Tlustý a další, můžete lidem otevřeně do očí říci, zda zmlácení našeho poslance v duchu hesla »Zabij komunistu, posílíš mír« je předzvěstí »noci dlouhých nožů«?
Pane Topolánku, máte již připraveny svoje dolní končetiny s vojenskými holinkami, abyste komunisty mohl »demokraticky« zašlapávat do děr? Ale pozor, pane Topolánku, abyste si je při této bohulibé demokratické akci v díře nevykloubil, nebo nedej Bože, aby vám nemusela některá končetina v důsledku toho být dokonce amputována. Hlavně že nejste jako oni!
Proto, pánové, aby nebyla nastolena taková demokracie a svoboda, jakou vy představujete, já, »milí pánové« budu volit komunisty!