Název komunistické strany je drzost, tvrdí Smoljak

Praha – Proti přídavnému jménu „komunistický“ a dalším symbolům doby předlistopadové včera rozpoutali protest iniciátoři petice Zrušme komunisty. V čele akce stojí senátoři Jaromír Štětina a Martin Mejstřík, dále Ladislav Smoljak a Jan Urban.

Zakladatelé petice přiznávají, že vedli bouřlivé diskuse o tom, co zrušení komunistů přesně má být. Jaromír Štětina je chce donutit k přerodu v moderní levicovou stranu. Zbavit komunisty jejich názvu, ale nezakazovat jejich existenci. „Ta strana jen využívá sociálního postavení svých voličů a lživě jim slibuje, co nikdy nemůže splnit,“vysvětlilŠtětina. Žádné servítky si nebral Ladislav Smoljak: „Drzost je už jenom to, že se tak jmenují!“ Pojem komunismus je spojen mimo jiné s třídním bojem, diktaturou proletariátu, potlačováním osobního vlastnictví, pronásledováním lidí. To podle Smoljaka znamená, že dnes žádný komunismus není a komunistická strana není komunistická, takže nemá nárok na svůj název.

Senátor Mejstřík představil návrh novely trestního zákona. Ten má znít takto: Kdo podporuje nebo propaguje komunismus, nacismus nebo jiné podobné hnutí … bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Proti iniciativě protestuje publicista Petr Uhl. „Žádné výzvy nebo sympatie k násilí, rasismu či potlačování práv a svobod občanů ani k odstraňování demokratického pořádku v programu ani v praxi KSČM nenacházím,“napsal Uhl Štětinovi. Jan Urban nicméně s úsměvem na rtech prezentoval první úspěchy petice: ze stránek KSČM již zmizel Grebeníčkův projev z roku 1991 a ze stránek Komunistické st rany Č eskoslovenska – S t rany práce zmizela předtím neodstranitelná internacionála. „Kolegové, tak se jich zeptejte, proč na názvu komunistický tolik lpí! A dozvíte se samé zajímavé věci,“ říká Urban.