Moje zkušenosti patří mladým

PRAHA -Včerejší on-line rozhovor nové senátorky za KSČM Marty Bayerové na www.kscm.cz byl krom jiného naplněn zjevně upřímnými blahopřáními k jejímu zvolení. Pravda,nechyběly ani antikomunistické výroky,při těchto diskusích nikterak výjimečné,ale s těmi si Bayerová snadno poradila.
Jeden z diskutujících vyjádřil přesvědčení o tom,že senátorka předá svoje zkušenosti jiným,méně úspěšným kandidátům KSČM. A dodal:»Myslím,že nyní je doba pro pochopení programu trvalých jistot,programu,zajišťujícího základní potřeby rodin i jednotlivců.«
Marta Bayerová i v reakci na jiné dotazy tohoto typu ale kladla důraz předávání zkušeností mladým lidem. »Právě tohle považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů mé politické práce,«zdůraznila.
Na otázky týkající se Senátu odpověděla jednoznačně. »Vždycky jsem tvrdila,že Senát nepovažuji pro zachování parlamentní demokracie za nutný. Jeho zrušení by si však vyžádalo nejen zákonné,ale i ústavní změny. Nepředpokládám,že otázka zrušení Senátu bude někdy v blízké době na programu dne. V tuto chvíli o to usilovat nebudu. I z toho důvodu,že by to z mé strany byl jen populistický a osamocený výkřik do tmy.«Nicméně Senát existuje a stejně jako ve sněmovně i zde jde o politický vliv..»Jako poslanci jsme se kolikrát mohli ‘strhat’ a když už se nám podařilo prosadit nějaký zákon ve pro-spěch občanů,‘modrý’Senát ho stejně zablokoval. Po těchto volbách je politické rozložení sil v Senátu už přece jen o něco příznivější,a tudíž nadějnější,«zmínila senátorka.
Péči o důchodce a mladé rodiny s dětmi označila v reakci na jeden z dotazů za velkou ostudu všech polistopadových vlád.»Lhostejnost a arogance státní moci vůči těmto lidem se nám v budoucnosti může hodně vymstít,«uvedla na www.kscm.cz senátorka Bayerová.
To,že je ženou na svém místě potvrdila i v reakci na dotaz týkající se antikomunistickéhosenátora Štětiny. »Už se na pana senátora Štětinu těším… To víte,že s ním budu bojovat. Navíc už to mám vyzkoušené ze sněmovny se senátorem Mejstříkem ohledně MDŽ.«
Podobně jako ve volbách spolehlivě obstála nová komunistická senátorka Marta Bayerová i v diskusi na webu KSČM. Byla taková,jakou ji její voliči znají:upřímná a zdravě sebevědomá.