Mezinárodní festival Mene Tekel

Druhý ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel pořádá občanské sdružení Umění bez bariér v partnerské spolupráci s hl. m. Prahou a Konfederací politických vězňů ČR. Název festivalu odkazuje na biblické Mene, mene, tekel, ufarsin, slova o sečtení a zvážení hříchů.

Program festivalu

Průběžně od pondělí 18. 2. do neděle 9. 3. 2008 ��“ pasáž Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici, Škodův palác, Praha 1: prezentační iniciativy na akce festivalu s výstavou ukázek z dětské výtvarné soutěže na téma „Totalita, zlo, násilí“. Připravili Josef Kobra Kučera, Ing. Růžena Kučerová, Jan Řeřicha ml.

Neděle 24. 2. 2008

Újezd 18.00 hod.

Nezapomeňte na oběti komunismu“ ��“ zapálení svíček za oběti komunismu, duchovní slovo

Pondělí 25. 2. 2008

Patron dne MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR

Nerudova ul. 10.00 hod.

Nerudova ul. (u pamětní desky, v horní části ulice) 10.00 hod.
Pietní shromáždění k 60. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský Hrad dne 25. února 1948

Před Generálním štábem Armády ČR 10.00 hod.

Pietní akt vzpomínka na důstojníky popravené komunistickou totalitou

Karolinum Univerzity Karlovy v Praze 12.00 hod.

Vernisáž mezinárodního výstavního projektu Totalita v kontextu evropských zemí

Záštita: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor UK v Praze, MUDr. Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu, Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy

Kurátor: Mgr. Michal Kuchta

Výstavní celky:

 1. Totalita a její následky v bývalém Československu
 2. Zahraniční část ��“ Totalita v evropských zemích
 3. Vězeňství v období totality ��“ PhDr. Aleš Kýr, Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR
 4. Výtvarná soutěž žáků a studentů výtvarných škol na téma Totalita, zlo, násilí, šikana

Součástí vernisáže bude vyhlášení a ocenění vítězů výtvarné soutěže základních škol a základních uměleckých škol.

Výstava bude veřejnosti volně přístupná do neděle 9. 3. 2008.

Karolinum Univerzity Karlovy v Praze 16.00��“17.00 hod.

Promítání dokumentů „Příběhy železné opony“, Česká televize, Studio Ostrava. Pro školní návštěvy bude promítání uskutečněno kdykoliv na požádání. Vstup volný

Staroměstské náměstí 14.00 hod.

Manifestace účastníků III. odboje, široké veřejnosti a mládeže, duchovní očista historického místa

Z balkonu domu č. 12, paláce Kinských, promluví předsedkyně KPV ČR Naděžda Kavalírová, primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý.

Uvádí Mgr. Daniel Herman. V programu zazní muklovská hymna a muklovská poezie.
Připravili Daniela a Jan Řeřichovi.

Pasáž Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici

Prezentační iniciativy na akce festivalu s výstavou ukázek z dětské výtvarné soutěže na téma „Totalita, zlo, násilí“

Kino Ponrepo, Bartolomějská ul. 20.00 hod.

„FILMY PROHIBITI“: festival filmů, které neměl nikdo vidět, s krátkým předfilmem k tématu. Námět, dramaturgická příprava a výběr filmů PhDr. Ivan Klimeš, Mgr. Jan Řeřicha. Odborným výkladem provází PhDr. Ivan Klimeš, Národní filmový archiv (NFA), beseda s účastníkem III. odboje.

„Devět kapitol ze starého dějepisu“, námět a scénář Roman Hlaváč, režie Pavel Háša, natočeno v roce 1969. Premiéra stanovená na 9. 8. 1969 se již nerealizovala a film byl cenzurou stažen z oběhu. Dokumentární film zachycuje pomocí archivního materiálu historii národně osvobozeneckého boje Čechů a Slováků v letech 1914��“1920. Současně se autoři pokusili přiblížit atmosféru na počátku 20. století v Evropě (Paříž, Vídeň, Praha), začátek a průběh první světové války až po anabázi československých legionářů v Rusku a mírová jednání ve Versailles. Podobně jako ve filmu „Svědectví“, také zde často využívali cenný domácí i zahraniční archivní materiál.

Předfilm: Boj, práce, vítězství (J. Papoušek, 1948), střihový dokumentární film natočený k 52. narozeninám Klementa Gottwalda, snímky z jeho života, dobové záběry z historie ČSR, první republika, osvobození, únor 1948, projevy K. Gottwalda, volba a prezidentský slib.

Vstupné 60 korun vybírá Ponrepo

Úterý 26. 2. 2008

Patron dne PhDr. Jiří Málek, místopředseda KPV ČR

Městská knihovna v Praze 9.00 hod.

Zadáno pro školní mládež. Přehlídka filmů o totalitě, odborným výkladem provází PhDr. Ivan Klimeš (Národní filmový archiv NFA) a plk. Ing. Adolf Rázek, beseda s účastníkem III. odboje.

„Devět kapitol ze starého dějepisu“, námět a scénář Roman Hlaváč, režie Pavel Háša, natočeno v roce 1969. Premiéra stanovená na 9. 8. 1969 se již nerealizovala a film byl cenzurou stažen z oběhu. Dokumentární film zachycuje pomocí archivního materiálu historii národně osvobozeneckého boje Čechů a Slováků v letech 1914��“1920. Současně se autoři pokusili přiblížit atmosféru na počátku 20. století v Evropě (Paříž, Vídeň, Praha), začátek a průběh první světové války až po anabázi československých legionářů v Rusku a mírová jednání ve Versailles. Podobně jako ve filmu „Svědectví“, také zde často využívali cenný domácí i zahraniční archivní materiál.

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Senát Parlamentu ČR, jednací sál 10.00 hod.

Mezinárodní konference „Totalita v kontextu evropských zemí, její příčiny a důsledky“, pod záštitou předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky, za účasti KPV ČR, Inter-ASSO, Parlamentu EU a dalších domácích a zahraničních odborníků. Příjem přihlášek na konferenci uzavřen.

Moderuje historik PhDr. Tomáš Grulich, senátor Parlamentu ČR

Úvodní slovo MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR

Tematické bloky:

1.

PhDr. T. Grulich ��“ „Historický exkurs, nástup totalitních režimů v Evropě po 1. světové válce ��“ komunismus v Rusku, nacismus v Německu, 2. světová válka, denacifikace, nástup komunismu v „sovětské zóně“ Evropy“

Jure Knezović, prezident Inter-ASSO (Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů postkomunistických zemí) ��“ „ Totalita v bývalých komunistických zemích Evropy“

představitelé KPV ČR ��“ Československo po roce 1945, nástup komunistické diktatury:

 • PhDr. Jiří Málek, místopředseda KPV ČR ��“ „Z utrpení na boj (III. odboj)“
 • Ing. František Šedivý, 1. místopředseda KPV ČR ��“ „Morální fundament politických vězňů“
 • Čestmír Čejka, místopředseda KPV ČR ��“ „Idea českého státu z pohledu politických vězňů“
Diskuze, pauza 11.30 ��“ 12.15 hod.
2.

Prof. PhDr. Mojmír Horyna, prorektor Univerzity Karlovy v Praze ��“ „Vzdělanost a vzdělávání v totalitních režimech“

Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy ��“ „Škola a rodina ��“ tvůrci etických priorit dětské duše“

PhDr. Aleš Kýr, Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR ��“ „Vězeňství ��“ deformace a reformy českého vězeňství v letech 1952��“1992“

Jana Švehlová, Ph.D., USA, zakladatelka sdružení „Dcery“, přednášející politickou psychologii na zahraničních a domácích univerzitách. Přednáška: „Dcery nepřítele státu. Vliv padesátých let na děti politických vězňů“

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů ��“ „Kde začíná kolaborace, mravní zákon v nás“

Diskuze
3. Exil a krajané v zahraničí

Josef Zoser, předseda stálé komise Senátu PČR pro krajany v zahraničí

PhDr. Stanislav Brouček, CSc., Etnologický ústav AV ČR ��“ „Exil a III. odboj. Slavné útěky“

JUDr. Oldřich Černý, Švýcarsko, spoluzakladatel a bývalý předseda Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů ��“ „Exil a jeho odboj proti totalitě“

Zuzana Hahn, Kanada ��“ „Prezentace návrhu na multikulturní projekt Památníku obětem komunismu“

Diskuze

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR ��“ Závěrečné slovo a rezoluce

Připravili PhDr. Tomáš Grulich, PhDr. Stanislav Brouček, Mgr. Jan Řeřicha. Příjem přihlášek na konferenci uzavřen

 

Karolinum Univerzity Karlovy, Ovocný trh 10,00 ��“ 18,00 hod..

Výstavní projekt “Totalita v kontextu evropských zemí“

16,00��“17,00 hod.

Promítání dokumentů „Příběhy železné opony“, Česká televize, Studio Ostrava. Pro školní návštěvy bude promítání uskutečněno kdykoliv na požádání. Vstup volný

Pasáž Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici

Prezentační iniciativy na akce festivalu s výstavou ukázek z dětské výtvarné soutěže na téma „Totalita, zlo, násilí“

Kino Ponrepo, Bartolomějská ul. 20.00 hod.

„FILMY PROHIBITI“: festival filmů, které neměl nikdo vidět, odborným výkladem provází PhDr. Ivan Klimeš, Národní filmový archiv (NFA), beseda s účastníkem III. odboje a bulharským hostem

„Ezop“ ��“ režie Rangel Valčanov, Filmové studio Barrandov, Studio hraných filmů Sofie. Koprodukční česko-bulharský film, natočený v roce 1968. V roce 1969 byla vyrobena jen první kopie. Film byl cenzurou okamžitě zakázán, neměl nikdy premiéru a do distribuce se dostal až v roce 1990.

Film je inspirován osudy řeckého bajkaře, který je zajat a prodán do otroctví. Touha po svobodě a spravedlnosti, kterou může projevovat jen moudrým slovem, není nikdy naplněna ��“ stejně jako láska k jeho bývalé paní. Ezop slouží u filozofa Xantha, jemuž nejednou moudře pomůže, aniž by se dočkal vděčnosti. Nakonec se stane proti své vůli nástrojem politické msty, neboť jeho svobodomyslnost je na překážku zájmům mocných. Valčanův film je pojat jako stylizovaná antirealistická podívaná s nevšedními kostýmy Ester Krumbachové, vstupy divadelního chóru či komentářem vypravěče, jímž je sám bajkař nahlížející na celé dění z perspektivy současnosti.

Vstupné 60 korun vybírá Ponrepo

Středa 27. 2. 2008 

Patron dne Zdeněk Kovařík, místopředseda KPV ČR

Městská knihovna 9.00 hod.

Zadáno pro školní mládež. Přehlídka filmů o totalitě, úvod historika PhDr. Petra Koury (Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR), plk. Inf. Adolf Rázek ��“ beseda s účastníkem III. odboje

„Únos“ ��“ režie Ján Kadár, Elmar Klos, 1952. Propagandistický film o skutečné události, únosu dvou letadel s rodinami pilotů do exilu, líčící „uvědomělý“ postoj ostatních cestujících, kteří se vracejí zpět do komunistického ráje. /Pozn.: Jeden z pozdějších „oscarových“ režisérů Ján Kadár v sedmdesátých letech sám emigroval/.

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Městská knihovna 15.00 hod.

Kolokvium Krajané“, „Slavné útěky do exilu“ uvedené propagandistickým filmem své doby /Únos ��“ film z roku 1952, režie Ján Kadár, Elmar Klos/. Kolokviem provází historik PhDr. T. Grulich a PhDr. Stanislav Brouček, CSc., Etnologický ústav AV ČR, za přítomnosti TV Kanada ��“ NOVAVISE.

Torontská televizní skupina „Nový záběr“ uvede dokumentární portrét „Cesty do exilu“, který natočili Markéta Slepčíková a  Igor Resovský. Snímek pojednává o Milanu Havlínovi, který byl v padesátých letech odsouzen k trestu smrti, ale trest mu byl zmírněn. V roce 1968 jako padesátiletý emigroval do Kanady, kde se stal jedním z nejuznávanějších zahradních architektů v Quebeku, například umisťoval sochu „Znovuukřižovaného“ na Masaryktown.

Host kolokvia Ed Vokurka, houslový virtuos, který se narodil v Praze a v roce 1967 emigroval do Kanady. Je znám svým jedinečným stylem, který v sobě snoubí prvky evropského klasicismu a severoamerického swingu. V roce 2006 získal cenu nejlepšího jazzového houslisty v Kanadě.

Na kolokviu vystoupí i Jan Horal, nositel mnoha mezinárodních vyznamenání a ocenění, veterán světové války a mecenáš válečných veteránů ��“ „Váleční hrdinové v totalitním režimu a v exilu“. O represi sportovců komunistickým režimem podá svědectví Augustin Bubník, člen reprezentačního týmu ČSR, který vyhrál v roce 1949 mistrovství světa v hokeji. A. Bubník byl jako dvacetiletý ve vykonstruovaném procesu odsouzen za špionáž a velezradu ke 14 letům vězení.

V rámci bloku prezentace literatury o politických vězních padesátých let bude podepisovat knihu „Zaváté šlépěje“ její autorka Marie Bohuňovská. Akademický sochař Jaroslav Šlezinger byl v roce 1949 odsouzen k 25 letům těžkého žaláře. V táboře nucených prací na Jáchymovsku třídil uranovou rudu ve Věži smrti. Před svou smrtí v roce 1955 zde tajně vytvořil sádrové reliéfy Křížové cesty.

Připravili PhDr. Tomáš Grulich, PhDr. Stanislav Brouček, Mgr. Jan Řeřicha

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Městská knihovna 19.00 hod.

Koncert „Fenomén Jazz“, koncert světoznámého jazzového houslisty Eda Vokurky, Kanada. Vystoupí Josef Vejvoda Trio a členové Jazzové sekce. Úvod PhDr. Petr Koura.

Program

 • Josef Vejvoda Trio: Kryštof Marek ��“ piano, Ondřej Štajnochr ��“ Contrabass, Josef Vejvoda ��“ bicí nástroje
 • Ed Vokurka: housle
 • Kryštof Marek: AHIMSA
 • Ondřej Štajnochr: FLAVOUR OF TIME
 • Kryštof Marek: RONDO
 • Ondřej Štajnochr: UNSTABLE MEANING
 • Josef Vejvoda: ADULTHOOD
 • Po pauze vystoupí host večera Ed Vokurka:
 • George Gershwin: SUMMERTIME
 • George Gershwin: OH, LADY BE GOOD
 • Hoagy CarmichaeL: GEORGIA ON MY MIND
 • Duke Elington: NIGHT TRAIN
 • Billie Holiday: DON´T EXPLAIN
 • Fats Waller: HONEYSUCKLE ROSE
 • Thelonious Monk: BLUE MONK
 • Duke Ellington: CARAVAN
 • Scénář: Daniela a Jan Řeřichovi

 

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Karolinum Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 10.00��“18.00 hod.

Výstavní projekt „Totalita v kontextu evropských zemí“

16.00��“17.00 hod.

Promítání dokumentů „Příběhy železné opony“, Česká televize, Studio Ostrava. Pro školní návštěvy bude promítání uskutečněno kdykoliv na požádání.

Vstup volný

Pasáž Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici

Prezentační iniciativy na akce festivalu s výstavou ukázek z dětské výtvarné soutěže na téma „Totalita, zlo, násilí“

Kino Ponrepo, Bartolomějská ul. 20.00 hod.

„FILMY PROHIBITI“: festival filmů, které neměl nikdo vidět, s krátkým předfilmem k tématu, odborným výkladem provází PhDr. Ivan Klimeš, Národní filmový archiv (NFA), beseda s účastníkem III. odboje.

„Kateřina a její děti“, režie Václav Gajer, 1970. Scénář J. Křenek (autor románové předlohy) a V. Gajer ��“ 1969, film byl dokončen v roce 1970. Po premiéře byl film cenzurou zakázán a nebyl nikdy uveden do distribuce.
Životní názory a ideály hlavní postavy ��“ Kateřiny Valigurové ��“ narážejí na každodenní realitu. Jejím třem dcerám se nedaří naplnit představy čestného a spořádaného života: nejstarší se rozchází se svým mužem, mladší se stává terčem pomluv a třetí dcera uteče z domova. Tvůrci záměrně konfrontují charakterní osobnost hrdinky s celkovou morální devastací okolní společnosti.

Předfilm: Naše ženy (střihový dokument z roku 1947 ��“ připomenutí sv. Anežky a dalších slavných žen naší historie, ženy za války, 1. celostátní sjezd žen v Praze, projev prezidenta Edvarda Beneše k ženám, práce žen během prvního roku dvouletky 1947��“48).

Čtvrtek 28. 2. 2008 

DEN VĚNOVANÝ ŽENÁM ZA MŘÍŽÍ I PŘED MŘÍŽÍ

Patron dne Ing. Mirko Šťastný, místopředseda KPV ČR

Městská knihovna 9.00 hod.

Zadáno pro školní mládež. Přehlídka filmů o totalitě.

Odborným výkladem provází PhDr. Ivan Klimeš, NFA a plk. Ing. Adolf Rázek. Beseda s účastníkem III. odboje.

„Pasťák“, režie Hynek Bočan. Film byl natočen v roce 1968, ještě před dokončením v roce 1969 však byl cenzurou zakázán a nesměl již být technicky dokončen a uveden do distribuce. Premiéru měl až v roce 1990. Dramatický příběh o problematických mladých lidech a problematických výchovných ústavech v socialistickém státě.

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Městská knihovna 14.00 hod.

Kolokvium „Ženy vězněné totalitou“ uvedené dokumentárním filmem kanadské televize NOVAVISE o Edě Ottové „Ztracené mládí“.

Televizní záznam natočili Zuzana Hahnová a její syn Radovan z torontské televizní skupiny „Nový záběr“.
Eda Ottová se narodila 2. dubna 1931 v Praze. Jejími rodiči byli Marie a Alois Jarošovi, majitelé statku. Eda Ottová vzpomíná na studentská léta, na své zatčení 26. června 1951, dva dny po zatčení bratra Ing. Aloise Jaroše, který byl později komunisty popraven. Připomíná soudní proces i putování s maminkou z jednoho kriminálu do druhého. Hovoří o lidech, s nimiž se ve vězení i v táborech poznala, o osudovém vězeňském setkání jejího bratra s Františkem Ottou ze známé rakovnické rodiny. Dramatické je Edino líčení okolností vedoucích k Aloisově popravě. Po deseti letech a dvou dnech byla propuštěna na svobodu. Společně s manželem Františkem se po emigraci do Kanady oba zapojili do organizování aktivit bývalých politických vězňů. Eda byla zvolena předsedkyní Klubu ��“ 231, zasloužili se například o postavení památníku obětem komunismu od sochaře Josefa Randy „Znovuukřižovaný“ na torontském Masaryktownu.

Moderuje Mgr. Tomáš Bursík, historik Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednáška: „České vězeňství 50. a 60. let“.

Jana Švehlová, Ph.D., USA, zakladatelka sdružení „Dcery“, přednášející politickou psychologii na zahraničních a domácích univerzitách. Přednáška: „Dcery nepřítele státu, vliv padesátých let na děti politických vězňů“.

Jana Švehlová obdržela doktorát z filozofie na Univerzitě George Washingtona a zaměřila se na oblast politické psychologie. Její studie ilustruje, jak psychologické následky uvěznění daleko přesahují jejich přímý dopad na uvězněného člověka, jejich vliv na rodinné vztahy je mnohostranný, a zkušenosti dcer politických vězňů ukazují, že tyto vlivy mají dopad také na následující generace. Svědectvím jejich vyprávění je nabídnuta další perspektiva na stalinismus, která zatím nebyla částí soudobého diskursu.

V diskusním blouku vystoupí paní Hana Truncová, která byla v roce 1951 odsouzena za velezradu a špionáž k třináctiletému odnětí svobody.

Diskuse se zúčastní prezident Inter-ASSO Jure Knezović. Nejenže byl sám politickým vězněm, ale je zároveň synem politického vězně. Otec byl ve vězení a matka žila sama se sedmi dětmi. V té době fungoval v Jugoslávii lístkový systém, který byl jeho rodině odepřen. Pokud by jim sousedé nebo přátelé chtěli pomáhat, hrozila jim perzekuce a uvěznění. Vliv totalitního režimu postihoval také další příbuzenstvo. Otcův bratr, jeho dcera a bratr Jure Knezoviće byli v září 1947 bez rozhodnutí soudu nemilosrdně zastřeleni. Jeho bratr byl uvězněný jako patnáctiletý a sestřenice s bratrancem jako plnoletí. V roce 1968 byli uvězněni mladší bratr s mladší setrou, která byla ve vysokém stupni těhotenství.

V rámci bloku prezentace literatury o politických vězních padesátých let bude podepisovat knihu „Zaváté šlépěje“ její autorka Marie Bohuňovská. Akademický sochař Jaroslav Šlezinger byl v roce 1949 odsouzen k 25 letům těžkého žaláře. V táboře nucených prací na Jáchymovsku třídil uranovou rudu ve Věži smrti. Před svou smrtí v roce 1955 zde tajně vytvořil sádrové reliéfy Křížové cesty.

Připravili Mgr. Tomáš Bursík, Mgr. Daniela Řeřichová

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Zrcadlová kaple Klementina 19.30 hod.

„Životy vepsané do vězeňských cel“

Scénická kompozice reflektující výpovědi a svědectví politických vězeňkyň padesátých let.

Účinkují: Gabriela Vránová, Zuzana Říhová, Ester Gerová
Housle: Václav Hudeček
Klavír: Prof. Petr Adamec
Scénář a režie: Daniela Řeřichová

Budou provedeny skladby Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka a Georga Friedricha Haendela.

V programu jsou užity ukázky z děl:

 • Helena Havlíčková: Dědictví, Votobia a Poznání, 2002
 • Božena Kuklová-Jíšová: Krásná němá paní, Arsci, 2002
 • Albína Palkosková-Wiesenbergerová: Nebyl to jen sen, Luxpress, 1991
 • Dagmar Šimková: Byly jsme tam taky, Orbis, 1991
 • Růžena Vacková: Ticho s ozvěnami, Česká křesťanská akademie, 1994
 • Jiřina Zábranová: Ohlédnutí, Torst, 1994
 • Helena Havlíčková: „Dědictví“, Votobia a Poznání, 2002Helena Havlíčková: Dědictví, Votobia a Poznání, 2002:
  Prostřednictvím osobních rozhovorů s lidmi, kteří byli pro své křesťanské smýšlení vystaveni perzekuci, i prostřednictvím tvorby uvězněných umělců hledá autorka odpověď na otázky svědomí i osobní odpovědnosti nás všech.
  Rozsahem i mimořádně citlivým zpracováním se tato sbírka stala zcela výjimečným dílem, na němž autorka pracovala celých deset let. Helena Havlíčková opustila se svým manželem a svými dětmi Československo v roce 1969 a od té doby žije ve Francii. Nakladatelství POZNÁNÍ v Olomouci připravuje na tento rok nové vydání „Dědictví“. Jeho spoluautorem je historik Vojtěch Vlček, který toto dílo doplňuje o cenné, často dosud nezveřejněné faktografické údaje a fotografie.

Vstup volný

Karolinum Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 10.00��“18.00 hod.

Výstavní projekt „Totalita v kontextu evropských zemí“

16.00��“17.00 hod.

Promítání dokumentů „Příběhy železné opony“, Česká televize, Studio Ostrava. Pro školní návštěvy bude promítání uskutečněno kdykoliv na požádání. Vstup volný

Pasáž Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici

Prezentační iniciativy na akce festivalu s výstavou ukázek z dětské výtvarné soutěže na téma „Totalita, zlo, násilí“

Kino Ponrepo, Bartolomějská ul. 20.00 hod.

„FILMY PROHIBITI“: festival filmů, které neměl nikdo vidět, s krátkým předfilmem k tématu, úvod filmového historika Mgr. Petra Slintáka, beseda s účastníkem III. odboje.

„Smuteční slavnost“, režie Zdeněk Sirový, 1969, podle stejnojmenného románu Evy Kantůrkové, která se na filmu podílela jako spoluscénáristka. Déle než dvacet let patřilo toto ojedinělé dílo mezi tzv. trezorové filmy, které komunistický režim zakázal veřejně promítat. Černobílý snímek s vynikající kamerou Jiřího Macháně vypráví prostý příběh venkovské ženy, která proti zvůli komunistických mocipánů prosadí obecně uznávané lidské právo uspořádat pohřeb zesnulému muži, třebaže to byl „kulak“, který se v roce 1951 postavil proti násilné kolektivizaci. Z prostého vesnického pohřbu se však stane velkolepá smuteční slavnost, tvrdě odsuzující vládnoucí režim. Film má strohou a přísnou stavbu, připomínající antické drama. Zároveň je třívětou obrazovou symfonií s ústředním tématem lidského vzdoru proti bezpráví.

Předfilm: Československý filmový týdeník 1954 č. 9 (nová pracovní metoda ve stavebnictví, rudý prapor vlády předán podniku Armabeton, socialistický blahobyt na vesnici, elektrické obrábění strojů v Motorpalu Jihlava, výroba sklenic na zavařování, narozeniny Jana Malíka, 16. motocyklová zimní soutěž)

Vstupné 60 korun vybírá Ponrepo

Pátek 29. 2. 2008

Patron dne Ing. František Šedivý, první místopředseda KPV ČR

Městská knihovna 9.00 hod.

Zadáno pro školní mládež. Přehlídka filmů o totalitě, odborným výkladem provází doc. PhDr. Stanislava Přádná, Katedra filmových studií FF UK, a plk. Ing. Adolf Rázek, beseda s účastníkem III. odboje.

„Pasťák“, režie Hynek Bočan. Film byl natočen v roce 1968, ještě před dokončením v roce 1969 však byl cenzurou zakázán a nesměl již být technicky dokončen a uveden do distribuce. Premiéru měl až v roce 1990. Dramatický příběh o problematických mladých lidech a problematických výchovných ústavech v socialistickém státě.

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Paralelně dopoledne (zadáno) ��“ rychlík Českých drah Pendolino Praha��“Pardubice

„CESTA DO VĚZENÍ“, beseda o příčinách totality, o „cestě k totalitě“ s osobnostmi festivalu, bývalými muklyněmi, ženami vězněnými v padesátých letech v ženské věznici v Pardubicích a mladými lidmi ��“ studenty, cestou do věznice Pardubice. Provázejí předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová a senátor Tomáš Grulich.

Prohlídka Věznice Pardubice s výkladem.

Odpoledne (zadáno) rychlík Českých drah Pendolino Pardubice��“Praha

„CESTA Z VĚZENÍ“. Beseda zúčastněných o „cestě ke svobodě“, o demokratických principech, o odkazu těch, kteří obětovali svou svobodu i životy v boji za  demokracii. Provázejí předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová a senátor Tomáš Grulich.

Scénář a režie Jan Řeřicha

Městská knihovna 15.00 hod.

Kolokvium o totalitní propagandě v gesci ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D… Moderuje historik PhDr. Petr Koura.

Mgr. Pavlína Formánková ��“ „Propagandistické kampaně v komunistickém Československu 1948��“1956“

Projekce filmu „Rok Stalinské epochy“ (1951, režie K. M. Walló), klasická ukázka propagandistického celovečerního dokumentárního filmu.

V rámci bloku prezentace literatury o politických vězních padesátých let bude podepisovat knihu „Zaváté šlépěje“ její autorka Marie Bohuňovská. Akademický sochař Jaroslav Šlezinger byl v roce 1949 odsouzen k 25 letům těžkého žaláře. V táboře nucených prací na Jáchymovsku třídil uranovou rudu ve Věži smrti. Před svou smrtí v roce 1955 zde tajně vytvořil sádrové reliéfy Křížové cesty.

Vstupné 30 korun vybírá Městská knihovna

Městská knihovna 19.00 hod.

Večer písničkářů: Sváťa Karásek a Londýn, Dáša Andrtová-Voňková, Miroslav Paleček a Michael Janík, Luboš Pospíšil, Jiří Dědeček

Připravil Jan Řeřicha

Vstupné 50 korun vybírá Městská knihovna

Karolinum Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 10.00��“18.00 hod.

Výstavní projekt „Totalita v kontextu evropských zemí“

16.00��“17.00 hod.

Promítání dokumentů „Příběhy železné opony“, Česká televize, Studio Ostrava. Pro školní návštěvy bude promítání uskutečněno kdykoliv na požádání.

Vstup volný

Pasáž Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici 15.00 hod.

Prezentační iniciativy na akce festivalu s výstavou ukázek z dětské výtvarné soutěže na téma „Totalita, zlo, násilí“

Kino Ponrepo, Bartolomějská ul. 20.00 hod.

„FILMY PROHIBITI“: festival filmů, které neměl nikdo vidět, s krátkým předfilmem k tématu, odborným výkladem provází PhDr. Jan Lukeš, Národní filmový archiv, beseda s účastníkem III. odboje.

„Zabitá neděle“, režie Drahomíra Vihanová, 1969. Film byl po premiéře cenzurou zakázán a nebyl nikdy uveden do distribuce. Psychologická studie podle novely Jiřího Křenka, který napsal příběh tragického životního pocitu a tragického konce důstojníka Arnošta podle skutečné události. Ve filmu však jde o víc než jen o svědectví citového a fyzického úpadku jednoho vojáka socialistické armády. Jde o příležitost k vyjádření existencionálních pocitů člověka druhé poloviny dvacátého století, o trauma z nemožnosti úniku z pevného sevření diktatury a diktátu moci.

Předfilm: Proudy lásky odnesou, režie Jan Němec, 1969. Recitál zpěvačky Marty Kubišové natočilo Filmové studio Barrandov pro Čs. televizi Praha. Cenzura film zakázala a nesměl být v totalitní televizi vysílán.

Vstupné 60 korun vybírá Ponrepo

Sobota 1. 3. 2008

Patron dne Leo Žídek, předseda politické komise KPV ČR

Karolinum Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 10.00��“18.00 hod.

Výstavní projekt „Totalita v kontextu evropských zemí“

13.00��“14.00 hod.

Promítání dokumentů „Příběhy železné opony“, Česká televize, Studio Ostrava. Pro školní návštěvy bude promítání uskutečněno kdykoliv na požádání. Vstup volný

Kino Ponrepo 15.00 hod.

Programem provází Leo Žídek

 • „Nástup totality v Československu“, přehlídka archivních dokumentárních filmů o komunistickém puči v roce 1948 s odborným komentářem historika. Připravili Briana Čechová, Karolina Pátková, Eva Pavlíková, Tomáš Hála, Jan Řeřicha
 • „Historické dny“, 1949. Střihový film zachycuje jednotlivé události únorového převratu 1948 v Praze a v Brně.
 • „Volíme šťastnou budoucnost“, 1948. Propagační film k volbám do Národního shromáždění 30. 5. 1948.
 • „Láska“, 1949, režie Otakar Vávra. Osvobození Československa sovětskou armádou, poválečná výstavba a hold Stalinovi k 70. narozeninám.
 • „Učme se!“, 1950. Propagační film natočený k zahájení stranického školení 1950��“1951.
 • „První máj 1950 v Gottwaldově“, 1953, režie Ludvík Toman. Přípravy a průběh prvomájových oslav v Gottwaldově.
 • „Čs. filmový týdeník 1953/12��“13“, 1953. Režie Přemysl Freiman, Emanuel Kaněra, Jaromír Janáček. Dvojčíslo filmového týdeníku z pohřbu Klementa Gottwalda a prezidentské volby Antonína Zápotockého.
 • „Pomník lásky a přátelství“, 1955, režie Oldřich Kříž. Stavba Stalinova pomníku v Praze na Letné.

Vstup volný

Kino Ponrepo 17.30 hod.

Projekce dokumentárních filmů o totalitě režisérky Kristiny Vlachové

Absolventka FAMU a ČVUT, která natočila řadu nezávislých snímků, byla za svou nekompromisnost vůči zločinům komunismu v roce 2004 vyznamenána prestižní cenou Andreje Stankoviče.

„Věž smrti“, kapitola z historie novodobé české justice. Cena TRILOBIT FITES 2002 a 2. cena na Mezinárodním festivalu dokumentární tvorby v Ústí nad Orlicí 2002.

„Kauza Uherské Hradiště“, časosběrný dokument o soudu s bývalými vyšetřovateli StB Aloisem Grebeníčkem a spol., za mučení politických vězňů elektrickým proudem. Cena TRILOBIT FITES 2006.
Filmy jsou opatřeny anglickými titulky.

Krypta kostela sv. Bartoloměje 20.00 hod.

Programem provází Leo Žídek

Pieta za utrpení politických vězňů způsobené komunistickou totalitou. V přilehlých prostorách kostela sv. Bartoloměje a kláštera kongregace Šedých sester (bývalé komunistické vyšetřovny a cely pro politické vězně), setkání s řádovými sestrami, režisérkou K. Vlachovou a vězeňskou poezií v podání Michala Pavlaty, herce Činoherního klubu v Praze.

Budou předneseny verše P. Jindřicha Jenáčka a Čestmíra Čejky.
Připravil Jan Řeřicha

Vstup volný

Neděle 2. 3. 2008 

Patron dne MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 14.00 hod.

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené, zemřelé politické vězně. Celebrují kardinál Miloslav Vlk a předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý, hudební část regenschori katedrály Josef Kšica a pěvecký sbor ČVUT, sbormistr Jan Steyer.

Karolinum Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 10.00��“18.00 hod.

Výstavní projekt „Totalita v kontextu evropských zemí“

16.00��“17.00 hod.

Promítání dokumentů „Příběhy železné opony“, Česká televize, Studio Ostrava. Pro školní návštěvy bude promítání uskutečněno kdykoliv na požádání. Vstup volný

Mezinárodní výstavní projekt v Karolinu Univerzity Karlovy “Totalita v kontextu evropských zemí“ bude veřejnosti volně přístupný až do neděle 9. 3. 2008.

Průběžně během festivalu

setkávání s účastníky III. odboje, autogramiády autorů literárních děl politických vězňů a děl o politických vězních totality.

Další související akce KPV ČR:

 • 7. 3. 2008 ��“ výročí narození T.G. Masaryka (7.3.1850)
 • 10. 3. 2008 ��“ šedesáté výročí úmrtí Jana Masaryka 

Festival zajišťují

Scénář a dramaturgie festivalu: MgA. Daniela Řeřichová
Hudební spolupráce: Václav Hudeček, Ed Vokurka, Josef Vejvoda, Jan Steyer, Josef Kšica
Výtvarná spolupráce: Josef Kobra Kučera, Ing. Růžena Kučerová, Mgr. Michal Kuchta, Simon Frey, Miroslav Lédl, Jan Řeřicha ml., Ivana Rakoušová
Odborná spolupráce: PhDr. Tomáš Grulich, Briana Čechová,
PhDr. Stanislava Přádná, Mgr. Karolina Pátková, plk. Ing. Adolf Rázek, PhDr. Jan Lukeš, PhDr. Ivan Klimeš, Mgr. Tomáš Hála, Mgr. Petr Slinták
Odborný poradce: PhDr. Petr Koura, Mgr. Pavlína Formánková, Mgr. Tomáš Bursík
Speciální konzultace: Mgr. Renáta Knezović, Lékařská fakulta UK, Ústav sociálního lékařství a lékařské etiky, Bratislava
Produkce: Nina Kučíková
Realizační zajištění: Pražská umělecká společnost
Webové stránky festivalu: Bc. Veronika Benešová, Mgr. Michal Kuchta
Technická spolupráce: Zdeněk Řezník, Jiří Michajlov
Ředitel festivalu: Mgr. Jan Řeřicha

www.menetekel.cz