KSM protestuje

Komunistický svaz mládeže (KSM) ostře a důrazně protestuje proti snaze Ministerstva vnitra, která je vyjádřena v dopise z 25. 11. 2005 a jejímž cílem je Komunistický svaz mládeže zakázat. KSM považuje tuto snahu za součást současné demagogické antikomunistické kampaně a další z mnoha pokusů o plíživou fašizaci české společnosti. Dopis Ministerstva vnitra považuje KSM za přímý důsledek snah autorů petice »Zrušme komunisty« senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny o trestní stíhání členů KSM.
Dopis Ministerstva vnitra, podobně jako zmínění senátoři tvrdí, že KSM hlásá třídní zášť, třídní boj. Vychází přitom z domněnky, že KSM úmyslně propaguje marxismusleninismus, který prý hlásá nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřebu diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť. KSM považuje tuto snahu Ministerstva vnitra za jasné úsilí o kriminalizaci celého komunistického hnutí, k jehož identitě teoretická práce Karla Marxe a Vladimíra Iljiče Lenina patří.
Ministerstvo vnitra dále vznáší obvinění, že v případě sdružování v KSM je jeho účelem účast na politickém životě společnosti, který je vyhrazen politickým stranám a hnutím, nikoliv však občanským sdružením, kterým KSM je. KSM se domnívá, že je více než podivné, že se takto Ministerstvo vnitra ohrazuje pouze proti činnosti mládežnické organizace blízké KSČM, nikoliv však proti existenci organizací mládeže blízké jiným politickým stranám. Tento útok KSM také vnímá jako počátek další fáze omezovat právo sdružovací.
KSM proto vyzývá všechny pokrokové a demokratické síly k tomu, aby se tomuto útoku na komunistické hnutí a levici jako celek postavily. Nedopusťme zastrašování a stíhání politických oponentů za právo na vyjádření našich demokratických politických práv!