Korespondence mezi Jaromírem Štětinou a paní Libuší Šilhánovou

Sent: Thursday, June 05, 2008 3:17 PM
Subject: Re: Pozvání na zítřejší tiskovou konferenci senátora Martina Mejstříka a poslankyně Evropského parlamentu Jany Hybáškové
Milá paní Šilhánová,
nevidím v přijaté rezoluci ani stín jednostrannosti. Kdysi před čtyřiceti lety jsem pochopil, že marxismus neobsahuje humanistické myšlenky, že je pouhým tónem krysařovy píšťalky, který zneužívá smyslu lidí pro spravedlnost a vede je na nepřípustnou cestu násilí. Kvůli tomu, že marxismus považuje násilí  za hlavní prostředek dosažení politických cílů a díky jeho aplikaci v praxi je komunistické hnutí zločinné. A za ta léta jsem pochopil, že člověka tvoří činy, přičemž lumpa, prospěcháře  a slabocha odděluje od statečného člověka především neschopnost nadřadit obecný prospěch nad prospěch pro sebe sama. To zkoumám, nikoliv to, zda někdo byl v nějaké straně či nikoliv. K těm, kteří i za cenu sebezničení sledovali  prospěch celku, konec konců patří i pan profesor Šilhán i Vy a patřil k nim i pan Lis. V poslední době se často setkávám s lidmi, kterým komunismus ublížil a zničil život. Jsou mezi nimi jak bývalí komunisté tak celoživotní antikomunisté. Patřili k nim i účastníci konference. Vím bezpečně, že především oni dokážou jasně odhadnout, kdo byl členem komunistické strany z lakoty, prospěchářství nebo předposranosti a kdo z důvodů přirozeného altruismu a filantropie. Těch prvních bylo bohužel mnohem víc. Srdečně a s opravdovou přátelskou úctou Váš Jaromír Štětina
—– Original Message —–
Sent: Thursday, June 05, 2008 1:06 PM
Subject: RE: Pozvání na zítřejší tiskovou konferenci senátora Martina Mejstříka a poslankyně Evropského parlamentu Jany Hybáškové

Pane senátore, konference bych se ráda zúčastnila, leč: mám vážně nemocného manžela a z toho důvodu nemohu. Přeji Vám úspěch a současně vyslovuji varování: nebuďte jednostranní! Mezi komunisty bylo mnoho vzácných lidí, kteří se nechali omámit humanistickými myšlenkami marxismu (on takové opravdu obsahoval!), ale co navíc: oni v duchu těch myšlenek také působilia jednali….Vzpomínám na repliku Ladislava Lise, který na výrok jistého umělce, že všichni lidé, kteří kdy vstoupuili do Kom. strany, vlastně mravně selhali, odpověděl: „Víte já jsem do ní vstoupil v roce 1943 v ČKD a pracoval jsem aktivně v komunistické buňce.Organizovali jsme sabotáže, vyráběli protinacistické letáky a jiné… Myslíte si, že i já jsem selhal?“ Ladislav Lis – jak možná víte – byl později, už na počátku šedesátých let, jedním z prvních odpadlíků čili disidentů (novější doby), když se otevřeně a velmi kriticky vyjádřil – spolu s Klementem Lukešem a dalšími – proti politice KSČ v otázce Jugoslávie. Později podepsal mezi prvními a spolu s jinými exkomunisty a občany-demokraty Prohlášení Charty 77 a byl v ní nesmírně cenný a činný.- Tím samozřejmě nechci nikterak popřít, že komunismus byl zavrženíhodný systém, který spoustě lidí – a to i mně a mé rodině – připravil veliké trápení a přemnohé ušlechtilé a statečné lidi připravil o zdraví, o majetek a o život. – Tento můj názor můžete citovat, budete-li chtít.  Pozdrav – Libuše Šilhánová

—–Original Message—–
From: Mejstřík Martin [mailto:mejstrikm@senat.cz] Sent: Thursday, June 05, 2008 12:38 PM
To: Mejstřík Martin
Subject: Pozvání na zítřejší tiskovou konferenci senátora Martina Mejstříka a poslankyně Evropského parlamentu Jany Hybáškové

Vážení,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na tiskovou konferenci senátora Martina Mejstříka a poslankyně Evropského parlamentu Jany Hybáškové, která se koná zítra, tj. v pátek 6. června ve 12.00 hodin v Zaháňském salonku Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1, vchod recepce „C1“.

Na tiskové konferenci bude představena Pražská deklarace, kterou přijala mezinárodní konference „Svědomí Evropy a komunismus“ konaná 2.-3. června v Senátu.

Pražská deklarace, vycházející z resolucí Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Evropského parlamentu k vyrovnávání se s totalitní minulostí, je adresována Evropské komisi, Radě Evropy, Evropskému parlamentu, národním vládám, národním parlamentům evropských zemí a dalším orgánům a institucím našeho kontinentu.
Na zítřejší tiskové konferenci vystoupí Jana Hybášková, Martin Mejstřík, Jaromír Štětina a hosté.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

Dr. Neela Winkelmannová
asistentka senátora Mejstříka

Mgr. Martin Mejstřík
senátor
Klub otevřené demokracie
Senát PČR
Valdštejnské nám. 4
118 01 Praha 1
tel.: 257072786
fax: 257534491
mejstrikm@senat.cz
www.martinmejstrik.cz