Konference Svědomí Evropy a komunismus

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

 

pod záštitou místopředsedy vlády RNDr. Alexandra Vondry

 

 

mezinárodní konference

 

 

 

„Svědomí Evropy a komunismus“

 

 

2.-3. června 2008

 

 

 

Hlavní sál Senátu Parlamentu České republiky

 

Praha 1, Valdštejnské nám. 4

 

 

 

 

 

 

„Komunismus je společným dědictvím Evropy, stejně jako fašismus a nacismus. Dokud Evropa nepřijme tento fakt společné minulosti a nevyvodí z ní společnou odpovědnost, nebude jednotná.“

 

Mezinárodní konference “Svědomí Evropy a komunismus”

 

  1. – 3. 6. 2008 Senát PČR

 

Pořádá                       Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

Pod záštitou             místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondry

Za laskavé podpory             1. místopředsedy Senátu PČR JUDr. Petra Pitharta

místopředsedy Senátu PČR MVDr. Jiří Lišky

Spolupráce:              Ústav pro studium totalitních režimů

Mediální partner:     Český rozhlas           

Partner:                     Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

                                   

Souvislosti:

 

Blíží se dvacáté výročí pádu železné opony, který znamenal konec studené války v Evropě. Ve společnosti osvobozené od komunistické diktatury, která trvala přes čtyřicet let, dospěla první nová generace. Během dvou desetiletí rodící se demokracie a přechodu na tržní ekonomiku ve střední a východní Evropě bylo vyrovnávání se s traumatem minulosti mimo centrum společenského zájmu. S rostoucím historickým odstupem však nadchází čas, abychom se této minulosti postavili poctivě tváří v tvář, abychom zhodnotili povahu zločinů spáchaných komunistickými režimy a věnovali se dědictví komunistické totality. Je třeba dosáhnout historicky objektivního pojetí evropských dějin minulého století.

 

Díky vstupu bývalých komunistických zemí do Evropské unie je nyní tato diskuse možná na společné úrovni. V několika minulých letech evropské demokratické instituce – jmenovitě Parlamentní shromáždění Rady Evropy a Evropský parlament – začínají dědictví totality a komunismu v Evropě zkoumat a zdůrazňují přitom potřebu dále se touto otázkou zabývat (resoluce PS RE odsuzující zločiny totalitních režimů, resoluce EP u příležitosti 60. výročí druhé světové války, resoluce EP u příležitosti 50. výročí maďarského povstání r. 1956).

Tato konference, konaná v srdci Evropy kdysi komunisty obehnaném železnou oponou, chce pomoci posunout evropskou historickou i politickou diskusi o kousek kupředu.

 

 

Konference:

 

Dvoudenní mezinárodní konferenci “Svědomí Evropy a komunismus” pořádá ve dnech
2. – 3. června 2008 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

První den konference je věnován obětem komunismu a definici komunistických zločinů z dnešního pohledu.

Druhý den se zabývá potřebou založení evropské vědecké instituce, která se bude věnovat studiu totalitních režimů po vzoru ústavů vzniklých v zemích bývalého východního bloku – Ústavu paměti Evropy.

Konference volně navazuje na práci frakce EPP/ED v Evropském parlamentu (projekt Reunification of European History).

Výstupem konference budou dva dokumenty adresované orgánům EU a vládám členských států EU. Dokumenty budou představeny na tiskové konferenci po zakončení každého dne.

 

Konference je plánována pro 150 účastníků, z toho řada ze zahraničí, ze zemí EU i ze zámoří. Kromě přednášejících budou zváni členové evropských demokratických institucí (EP, EK, členové parlamentů členských států EU), zástupci exilových organizací, zástupci svazů obětí totalitních režimů, historici, právníci, politologové, zástupci médií aj. Konference bude simultánně tlumočena (AJ -NJ- ČJ).

 

Konferenci doplňují doprovodné akce – výstava na téma oběti komunismu, promítání filmů, koncert věnovaný obětem komunismu a nacismu apod.

 

 

Svědomí Evropy a komunismus

program

 (stav k 26. 5. 2008, změny vyhrazeny)

 

 

Pondělí 2.6.2008    Zločiny komunismu

 

 

8.00 – 8.30      registrace

 

8.30 – 8.35      Zahájení, přivítáníJaromír Jermář, místopředseda Výboru pro lidská práva

 

8.35 – 8.45      Úvodní slovoMartin Mejstřík, senátor

 

8.45 – 9.00      Zahajovací projevVáclav Havel, bývalý disident a president Československé / České republiky

 

9.00 – 10.30   Blok I – Svědci zločinů světového komunismu

Panelisté:

Ivonka J. Survilla, exilová presidentka Běloruska, Kanada

Alexandr Podrabinek, novinář, bývalý disident, politický vězeň, Rusko

Tseten Samdup Chhoekyapa, zástupce J.S. Dalajlámy, Ženeva, Tibet

 

10.30 – 11.00  přestávka na kávu

 

11.00 – 12.30  Blok II – Svědci zločinů komunismu v Československu

Panelisté:

Jiří Stránský, spisovatel, politický vězeň

Růžena Krásná, politička odsouzená v monstrprocesu 1950 na 22 let

Václav Vaško, diplomat, katolický aktivista, politický vězeň

 

12.30 – 13.30 oběd

 

13.30 – 15.00  Blok III – Jak nahlížet na zločiny komunismu? Český pohled

Panelisté:

Jiří Liška, místopředseda Senátu

Eduard Stehlík, Vojenský historický ústav

Miroslav Lehký, zástupce ředitele, Ústav pro studium totalitních režimů

 

15.00 – 15.30  přestávka na kávu

 

15.30 – 17.00 Blok IV – Jak nahlížet na zločiny komunismu? Evropský pohled

Panelisté:

Vytautas  Landsbergis, bývalý president, člen Evropského parlamentu, Litva

Jüri Luik, bývalý ministr obrany a velvyslanec Estonska při NATO, Brusel

Zianon Pazniak, bývalý poslanec a vůdce běloruské oposice, USA

zástupce Evropské komise, Úřad pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost

– v jednání

17.00 – 17.30  Shrnutí 1. dne

 

17.30               tisková konference

 

19.00                          Recepce pro účastníky konference pořádaná místopředsedou vlády

RNDr. Alexandrem Vondrou, Hrzánský palác, Praha 1 – Hradčany

ZdraviceAlexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti
Úterý 3.6.2008         Ústav evropské paměti

 

 

7.45 – 8.15      registrace

 

8.15 – 8.30      Zdravice mediálního partneraVáclav Kasík, gen. ředitel Českého rozhlasu

 

8.30 – 9.00      Úvodní přednáška – Vyrovnání se s nacismem v NěmeckuProf. Dr. Michael Kißener, Universita Johanna Gutenberga, Mainz, Německo

 

9.00 -10.30     Blok I – Vyrovnávání se s komunismem ze západoevropské perspektivy

Panelisté:

Joachim Gauck, bývalý vládní zmocněnec pro Stasi, Německo

Alain Blum, EHESS, Francie – v jednání

Christopher Beazley, člen Evropského parlamentu, Velká Británie

 

10.30 – 11.00 přestávka na kávu

 

11.00 – 12.30  Blok II – Vyrovnávání se s komunismem ze světové perspektivy                              Panelisté:

Lee Edwards, předseda, Victims of Communism Memorial Foundation, Washington, D.C., USA

Emanuelis Zingeris, ředitel, Mezinárodní výbor pro zhodnocení zločinů  nacistického a sovětského okupačního režimu v Litvě, Litva

Jason Kenney, ministr pro multikulturalismus a národní identitu, Kanada

v jednání 

12.30 – 13.30 oběd

 

13.30 – 15.00  Blok III –  Ústavy paměti národa v Německu, v Polsku, v ČR

Panelisté:

Hans Altendorf, ředitel, Behörde der Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Łukasz Kamiński, Instytut Pamięci Narodowej

Pavel Žáček, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů

 

15.00 – 15.30  přestávka na kávu

 

15.30 – 17.00 Blok IV –  Iniciativy v rámci Evropy – Ústav evropské paměti

Panelisté:

Göran Lindblad, vicepresident Parlamentního shromáždění Rady Evropy, poslanec, Švédsko

Tunne Kelam, bývalý disident, člen Evropského parlamentu, Estonsko

Jana Hybášková, členka Evropského parlamentu, Česká republika

 

17.00 – 17.30  Shrnutí 2. dne

 

17.30               tisková konference

 

 

20.00               Pražské  jaro – Koncert věnovaný obětem nacismu a komunismu

Symfonický orchestr českého rozhlasu, Obecní dům. Na programu: Otakar  Jeremiáš, Antonín Dvořák, Sergej Prokofjev, sólista: Ivan Kusnjer.  

Následuje pozvání Českého rozhlasu na číši vína

__________________________________________________________________________

kontakt: Mgr. Martin Mejstřík, senátor

Klub otevřené demokracie, Senát PČR, Valdštejnské nám. 4, 118 01 Praha 1

tel.: 257072786, fax: 257534491, mejstrikm@senat.cz, www.martinmejstrik.cz