Komunisté porušují zákon, a ten platí pro každého

reakce

Hodlám prý spolupracovat s KSČM. V textu Zelené žerty s rudými čerty uveřejněném v Rovnosti 24. 5. 2005 to píše jeho autor Pavel Pečínka.
Je to hrubá nepravda. Naléhavě a soustavně jako člen redakční rady petice www.zrusmekomunisty. cz odmítám jakoukoliv spolupráci s komunisty, ať už reformovanými či nereformovanými, a kdyby pan Pečínka ctil nejzákladnější pravidla novinařiny, zvedl telefon a zeptal se mne na můj názor, nemohl by takový nesmysl zplodit.
Mimoto autor článku klade sugestivní otázku, zda lze dosáhnout zreformování komunistů zákazem marxismu. Nikdy mne nenapadlo nějaký marxismus či jiný ismus zakazovat. Jen poukazuji na to, že se v Programovém prohlášení KSČM pro období do VII. sjezdu přijatým na VI. sjezdu v květnu 2004 říká: KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi, že svět nelze jen vykládat, ale je nutno jej změnit. Stačí nahlédnout do Marxova Komunistického manifestu a návod, jak změnu provést, tam najdete: Cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Postupně vyrvat a kontrolovat všechen kapitál, což se ovšem může stát nejprve jen despotickými zásahy do vlastnického práva. Atd. Jasné a nedvojsmyslné výzvy k násilnému svržení stávajícího režimu. Představitelé KSČM tak porušují paragraf 260 trestního zákona. A na toto porušování zákona jako občan a jako senátor Parlamentu ČR poukazuji. Zákon platí pro každého, nikdo nemůže mít výjimku jen proto, že představuje silnou parlamentní stranu.
Jedno se mi na článku pana Pečínky líbí: Jsem rád, že naši snahu o zrušení poslední ostudné stalinské komunistické strany ve střední Evropě nazývá burácením. Čím víc nás bude, tím dříve budou u nás normální demokratické poměry. Petici dodnes podepsalo na padesát tisíc lidí a každodenně do onoho burácivého sboru přibývají stovky hlasů.

O autorovi| Jaromír Štětina, Autor je senátor.
Region| Jižní Morava
Publikováno| Rovnost – Brněnský deník; Názory; 12
Publikováno| Rovnost – Deník Vyškovska; Názory; 12
Publikováno| Rovnost – Deník Břeclavska; Názory; 12
Publikováno| Rovnost – Deník Blanenska; Názory; 12
Publikováno| Rovnost – Deník Slovácka; Názory; 12
Publikováno| Rovnost – Deník Znojemska; Názory; 12
ID| 88ac33a8-c87d-4e78-b625-865096f28501