Komunismus dnes a zítra

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Dobrý večer, sledujete televizní Hyde Park, druhý díl nového diskusního pořadu, ve kterém zazní nejen názory našich hostů, ale i názory vás, diváků a občanů. Máte možnost rozhodnout i o průběhu relace, kterou vysíláme živě. Její druhá část je totiž vyčleněna právě pro vaše ohlasy a dotazy, které nám můžete posílat prostřednictvím elektronické pošty a zpráv SMS. Pokud jich bude dostatek, prodloužíme vysílací čas nebo naopak debatu zhruba po pětačtyřiceti minutách ukončíme. Téma, které jsme dnes zvolili, zní – „komunismus dnes a zítra“. Co znamenal komunismus v minulosti, si možná dovedeme představit, co ale znamená pro současnost a jaké jsou perspektivy této ideologie, na to se budeme ptát zástupců mladých komunistů, Mladých konzervativců a Mladých sociálních a křesťanských demokratů.
Tak a prvním hostem naší diskuse je pan Ludvík Šulda, místopředseda Komunistického svazu mládeže, dobrý večer.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Dobrý večer.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Šuldo, vzhledem k tomu, že věk je poměrně klíčová kategorie pro účastníky dnešní debaty, první otázka pro všechny bude stejná. Kolik je vám let a jaké máte vzdělání?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Je mi dvacet pět let a mám vysokoškolské vzdělání.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
V jakém oboru, můžu se vás zeptat?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Manažerská fakulta, podnikový management obor.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Mohl byste stručně charakterizovat vaši organizaci, to znamená, Komunistický svaz mládeže?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Komunistický svaz mládeže je levicová komunistická organizace sdružující mladé lidi ve věku patnáct až třicet pět let. V současné době máme v podstatě po celé České republice okolo pěti set členů. Činnost Komunistického svazu mládeže by se dala rozdělit na dvě části, je to zájmová činnost a politická činnost. V té zájmové činnosti je to pořádání dětských táborů, různých zájmových her pro děti, dětských dnů a podobně, v té politické činnosti je to v podstatě účast na různých akcích, ať to byly, akce ve válce proti Iráku, ať jsou to akce proti v současné době petiční akce proti plánovanému zdražování městské hromadné dopravy v Praze, je to i akce, která se konala asi před čtyřmi roky, na které se Komunistický svaz mládeže podílel, byla to akce SOS Student, v podstatě proti zavádění školného na vysokých školách.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak byste charakterizoval vztah vaší organizace ke KSČM?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
KSČM je v podstatě organizace, která je názorově Komunistickému svazu mládeže nejblíže.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Ale máte určité organizační zázemí. Pokud se nemýlím, sídlíte ve stejné budově v ulici Politických vězňů?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ano, to sídlíme, ale v podstatě jsme organizačně na Komunistické straně Čech a Moravy nezávislou organizací.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak byste charakterizoval svou osobní zkušenost s minulým komunistickým režimem? Pokud dobře počítám, bylo vám devět, deset let. Co byste k tomu řekl?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Já v podstatě z toho minulého režimu si moc nepamatuji. Jak jste řekl, bylo mi devět, deset let, takže v podstatě snažím se brát spíš z toho, z těch názorů, z těch myšlenek toho komunistického hnutí, to, co bylo, to, co si myslím, že je pozitivní.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
A co to je, to, co bylo pozitivní?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
To, co bylo pozitivní na minulém režimu? Právo na práci, bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství přístupné pro všechny, ať zdravotnictví a školství, v podstatě levné bydlení, dostupné a podobně.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Uvědomujete si i tu problematickou minulost komunistické strany?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Samozřejmě, že si uvědomuji problematickou minulost v podstatě, ale nemůžeme se obracet do minulosti, musíme se obracet do budoucnosti. Byl to nějaký první pokus, který nebyl dokonalý, měl své chyby, ale kvůli tomu bych to nezatracoval.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Charakterizoval byste to tak, sám osobně, že před rokem 89 se žilo lidem lépe, než se žije dnes?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Co si myslím, co se týká sociálních jistot, určitě, co se týká potom některých věcí, jako je tomu vytýkáno, nemožnost cestování a podobně, v tom to bylo horší.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pokud se, pokud jde o název Komunistický svaz mládeže, proč jste zvolili tento název? Dokonce i někteří členové komunistické strany připouštějí, že je to, že je to určitý problém, že má určitý priorativní název. Necítíte to taky tak?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Necítím určitě. Komunistický název, je to název, nebo je to v podstatě vyjádření té myšlenky, té myšlenky, kterou v podstatě my chceme prosadit a já v tom žádný…

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
To je?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
V podstatě socialismus až v podstatě komunismus, to je ideální společnost.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Co si myslíte například o prezidentu Gottwaldovi?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Prezident Gottwald byl v podstatě …, měl své stinné, měl své kladné stránky. Byl to v podstatě, byl to prezident, první dělnický prezident, který v podstatě pomohl, nebo, pod jehož vedením v podstatě se začal v Československu budovat socialismus. Vykonalo se teda, nebo začalo se dělat mnoho dobrého pro lidi nebo pro pracující lid. Je otázka potom samozřejmě politické procesy v padesátých letech, ale …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak byste se, jak byste vysvětlil tyto procesy třeba obětem nebo potomkům obětí těchto procesů?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Byly v podstatě politické procesy. Za prvé tyto politické procesy byly nějakým …, bohužel byly jak na Západě, tak byly na Východě. Byl to v podstatě důsledek studené války, to je jedna věc. Samozřejmě docházelo k přehmatům. Tyto přehmaty byly nešťastné, bohužel nedá se to vrátit.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Od čeho byste se ještě distancoval v historii komunistické strany?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Komunistické strany Československa?

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Nebo komunismu, ano, řekněme.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Řekněme, padesátá léta, jak jsem říkal, která byla problematická z hlediska politických procesů.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Myslíte si, že KSČM dostatečně reflektovala tuto minulost? V podstatě se neomluvila!

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Neomluvila? Já si myslím, že se omluvila dostkrát. Ten, kdo to chtěl slyšet, ty omluvy, tak ten je slyšel. Omluvila se Komunistická strana Československa v prosinci roku 89 a z úst představitelů Komunistické strany Čech a Moravy také zazněly v podstatě určité distancování se od těch negativních jevů minulosti.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Komunistický svaz mládeže má i svůj tiskový orgán, časopis Mladá pravda. Jak byste charakterizoval tento, tuto tiskovinu?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Mladá pravda je měsíčník, který je oficiálně zaregistrován u ministerstva kultury. Je to měsíčník pro levicově smýšlející lidi, v podstatě myslíme si nebo myslím si, že podává alternativní informace k těm informacím, které jsou z oficiálních médií, ukazuje zde jiný pohled prostě na svět, jiný pohled na společnost.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Minulý měsíc senátoři Štětina a Mejstřík podali trestní oznámení na tuto tiskovinu, a sice pro podporu a propagaci hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Podívejme se nyní na zprávu z Událostí.

/ukázka/

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Trestní oznámení kvůli výzvám k třídnímu boji a třídní nenávisti, které se objevily v tiskovině Komunistického svazu mládeže Mladá pravda, podalisenátoři Martin Mejstřík a Jaromír Štětina. Domnívají se, že jejich autor spáchal trestný čin podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod.

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
Senátoři podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Články v Mladé pravdě, která vychází v tištěné podobně i na Internetu, nejsou podepsané.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/
——————–
Já to považuju za velmi vážnou věc. Já si myslím, že je potřeba a je čas zastavit ten komunistický nápor.

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
Martin Mejstřík se bojí hlavně toho, že časopis může ovlivnit mladé lidi, kteří se mohou radikalizovat. Některé pasáže článků totiž k třídnímu boji přímo vybízejí.

Martin MEJSTŘÍK, senátor /Cesta změny/
——————–
„Budeme bojovat za odstranění celého starého státního mechanismu tak, aby se vlády ujal sám ozbrojený proletariát.“

Ivan LUKÁŠ, redaktor
——————–
Komunistický svaz mládeže, který Mladou pravdu vydává, sídlí na stejné adrese jako KSČM. Její předseda se snahám obou senátorů jen usmívá. Trestní oznámení podle něj dopadne stejně jako řada předchozích pokusů komunisty zakázat.

Miroslav GREBENÍČEK, předseda KSČM
——————–
Jsem přesvědčen, že pan Mejstřík a pan Štětina sklidí bouři hurónského smíchu.

/konec ukázky/

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jaký je váš komentář k tomu trestnímu oznámení?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Můj komentář k tomuto trestnímu oznámení je jednoduchý – je to snaha pana Mejstříka a Štětiny se zviditelnit. Jediný cílem nebo jediným v podstatě politickým cílem pana Štětiny od té doby, kdy byl zvolen doSenátu minulý rok za Stranu zelených, je v podstatě tažení proti komunistům. Je to viz petice „Zrušme komunisty“ a podobně. Pokud vím, pan Štětina nepodal žádný jiný konstruktivní návrh Senátu a podobně. Je to prostě … antikomunismus je jeho zásadní politický program.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Ale existuje tady zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Ten mám teď v ruce a tady se píše například: „Komunistická strana Československa a její členové je zodpovědná za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny.“ Co, jak se vztahujete k tomuto zákonu vlastně?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
K tomuto zákonu se nevztahujeme žádným způsobem. My tento zákon neporušujeme. Jak jsem řekl, Komunistický svaz mládeže je povolen ministerstvem vnitra, Mladá pravda je oficiálně zaregistrována ministerstvem kultury. Pohybujeme se v mezích zákona.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
To znamená, že s politikou KSČM souhlasíte? Nemáte k ní žádné výhrady?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Máme samozřejmě k ní některé výhrady, ale samozřejmě úplně se s ní neztotožňujeme, ale jako Komunistický svaz mládeže máme prostě své, svůj, … trochu jiný pohled na svět.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jste členem strany nebo hodláte do ní vstoupit?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Jsem členem strany.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Vnímáte reformní proud v KSČM a jaký význam mu přisuzujete? Mám namysli například pana Dolejše.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Reformní proud, já si myslím, že takhle nejde rozdělovat stranu na reformní proud. Někdo rozděluje na stalinisty, ještě potom neokonzervativce a podobně. Prostě strana, každá strana má své názorové proudy. Můžeme to vidět teďko na České straně sociálně demokratické, takže já bych tady tomu nepřikládal nějaký význam.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Celá řada osobností v minulém režimu prošla svojí, svým komunistickým stádiem, například spisovatel Pavel Kohout. Podívejme se nyní, jak on se na tuto svou minulost dívá.

/ukázka/

Pavel KOHOUT, spisovatel
——————–
Já bych neřekl, že to je naivita, i když to naivita je, ale je to určitě jaksi naivita, kterou člověk musí akceptovat v jejich věku jako žádám, aby byla dodatečně akceptována v mém blbém věku, jenom pak záleží na tom, co s tou naivitou člověk udělá. Jestli ji využije jako hnacího motoru k tomu, aby se pokusil o skutečně něco, co má smysl, anebo jestli na něj dojede.

redaktor
——————–
Máme se těchhletěch lidí bát?

Pavel KOHOUT, spisovatel
——————–
Neřekl bych, že se jich máme bát. Myslím se, že bychom se měli pokusit v rozhovoru s nimi je přesvědčit o tom, v čem se mýlí, ale, a teď už jsem bohužel jaksi u toho nejdůležitějšího, kdybych já měl možnost svou zkušenost životní dát opravdu efektivně dál a teď by už světu se nemohlo nic stát, jenomže nejhorší je, že každá osobní zkušenost odchází s jejím nositelem a musí být učiněna znovu.

/konec ukázky/

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak a teď se do diskuse zapojí náš další host, a sice pan Petr Sokol, předseda Mladých konzervativců, dobrý večer.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Dobrý večer.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Stejná otázka i pro vás. Kolik je vám let a jaké máte vzdělání?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Mně je třicet let, mám vysokoškolské vzdělání.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Mohl byste i vy stručně charakterizovat vaši organizaci, to znamená Mladé konzervativce?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Mladí konzervativci jsou občanské sdružení sdružující lidi mezi patnáctým a pětatřicátým rokem věku. Je to politická organizace, máme dneska asi sedm set členů ve všech krajích České republiky. Jak název …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Ke které politické straně máte nejblíže?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
My máme nejblíže k Občanské demokratické straně. My jsme pravicová organizace a vývojem jsme se dopracovali k tomu, že vlastně jediný partner pro nás dnes je ta jediná fungující pravicová strana, a to je, to je ODS.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Poskytuje vám nějaké zázemí organizační?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Neposkytuje. My na rozdíl od všech našich kolegů z těch relevantních mládežnických organizací, tak máme svoje vlastní sídlo a v podstatě žijeme na vlastní pěst, kdybych to řekl zjednodušeně.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Co vás osobně přivedlo do řad Mladých konzervativců?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Zájem o politiku, a to samozřejmě by mě mohlo přivést i do nějaké jiné organizace, ale zájem o politiku kombinovaný s určitým pohledem, pohledem na to, jak by ta politika měla vypadat, to znamená určitý pravicový pohled.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Existuje takové, takové sousloví, které je připisováno různým autorům, že dvacetiletý člověk, pokud není socialistou, tak nemá srdce, třicetiletý člověk, pokud zůstává socialistou, tak nemá rozum. Nemáte srdce?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, já myslím, že mám srdce. Já jsem jednak ve dvaceti ještě v MK nebyl, a pak myslím si, že tohleto, tohleto přísloví je takové radikálně socialistické a myslím si, že, že celkem nic nepopisuje, že to je taková slovní hříčka.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pokud byste měl charakterizovat režim, který tady existoval před rokem 89 a nyní. Pan Šulda tady svůj názor řekl. Myslíte, že se lidem žilo hůře, nebo lépe?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, mě vzhledem k tomu věku, který mám, tak si to ještě trochu pamatuju a myslím si, že, že lidé, kteří jsou aspoň tak staří jako já, tak si pamatují prázdné obchody, to, že se ve školách, ve škole jsem nemohl říkat to, co jsem si myslel, nebo to, co mi říkali rodiče, to, že když jsem cestoval za svými příbuznými do, do zahraničí, tak prostě na hranicích ta prohlídka, to už si dneska nikdo nedokáže představit a ostnaté dráty, střelba na hranicích, teror a útlak, útlak většiny lidí. Jen malá hrstka lidí, kteří si říkali komunisté a kteří si asi říká dodnes, říkají dodnes komunisté, tak ti, ti měli nějaké výhody, zbytek, zbytek na to doplácel.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Charakterizoval byste svůj postoj jako antikomunistický?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Svůj a i své organizace a myslím si, že kromě, kromě nějaké úcty, úcty k tradici, lásce ke svobodě, tak antikomunismus je určitě třetí složkou toho, proč naše organizace existuje.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Poslouchal jste tu s námi diskusi s panem Šuldou, jak byste jeho názory komentoval?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, jakože spadl, spadl v roce 89 odněkud, odněkud odjinud, že nemůže si asi pamatovat, co se tady dělo a jeho, jeho fráze o tom, že se musíme dívat do budoucna, já myslím, že každý, kdo spáchá něco špatného, tak má tendenci říkat: „Pojďme se dívat do budoucna. To, co bylo, na to zapomeňme, co jsme udělali špatného na to zapomeňme.“ Spoustu zločinů, jestliže on tak jako jednou větou přejde tu situaci, kdy lidé, kteří třeba za druhé světové války bojovali proti, proti nacismu, a potom, když se sem vrátili, tak, tak šli do koncentračních táborů, tak jestli tohleto mu připadá, že je jako něco, co byly jen takové třísky, které létaly, když se kácel les za jejich prvního dělnického prezidenta, když se řekne Klement Gottwald, tak mě první napadne, vrah a krev na rukou!

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Šuldo, co vy na to?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Tak zareaguju na to. Jestli jsem spadl z Měsíce, já nevím. Zločiny jsem určitě žádné já nespáchal osobně jako. Sám jste slyšel, že mě asi v roce 89 bylo deset let, devět, takže já určitě krev na rukou nemám. Já prostě vycházím z toho, co jsem si, co vím, co znám, co cítím a prostě cítím, že kapitalismus není to, co tahleta společnost, tenhleten svět potřebuje. Kapitalismus přivede svět akorát do záhuby svým v podstatě neustálým vykořisťováním lidí, přírodních, přírodního bohatství a podobně. Pro mě prostě je cílem socialismus, komunismus. Já se nekoukám na to, co bylo. Prostě byl to první nedokonalý způsob, na kterém byly prostě dobré věci a zlé věci. Můžeme se bavit o tom, co provedl kapitalismus za dobu své existence, co provedl feudalismus atd., kolik on má na rukou mrtvých a tak dále.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Vy jste, pane Šuldo, tady hovořil o určitých zdrojích komunistického hnutí. Znamená to, že za relevantní považujete Komunistický manifest například?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
V podstatě nic není dogma. Žádné učení není dogma, Komunistický manifest je starý nějakých sto padesát let, víc než sto padesát let, všechno se vyvíjí. Musíme se prostě …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Já spíš narážím na to, že Komunistický manifest v podstatě připouští násilí jako cestu k uskutečnění komunismu. Dokážete to akceptovat nebo je to pro vás akceptovatelné?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Násilí samozřejmě není akceptovatelné.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak já jenom, jestli do toho teď mohu vstoupit, tak já myslím, že stačí, když se každý podívá na vaši internetovou stránku a tam, tam jsou prostě věty o tom, že chcete revoluci a prostě násilnou změnu a že už nelze takhle dál, tak já myslím, že byste měli začít i v takových médiích, jako je Česká televize,  …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Když mluvíte o revoluci, měl byste si přečíst slovník, co znamená slovo „revoluce“.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… začít říkat pravdu, že co chcete. Já myslím, že vy …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Revoluce je kvalitativní změna něčeho, to není žádné násilné svržení. To si pleteme pojmy.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Ale já myslím, že každý, každý rozumí revoluci, tak jak se zatím revoluce v dějinách konaly a ty se nekonaly …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Sametová revoluce je nazývána taky revolucí a byla teda klidná.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak já myslím, že pokud, pokud jako vy používáte sametová revoluce jako…

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
To používám váš název.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… synonymum pro vaši komunistickou revoluci, tak …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Sokole, co si myslíte o iniciativách „S komunisty se nemluví“ nebo „Zrušme komunisty“?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, já myslím, že tyhle iniciativy obecně, obecně přicházejí poměrně pozdě, že bohužel ta situace je taková, že určité procento obyvatel u nás volí komunistickou stranu a ten zákaz, já bych ho uvítal z toho ohledu, že by komunistům způsobil nějaké problémy. Oni by se museli zaregistrovat pod jiným názvem a měli by nějaký čas problémy s tím hledat, hledat si třeba nové sídlo a takové věci, ale, ale fakticky by asi nic nepřivedl a možná by jim naopak dal nějakou takovou auru mučedníků. To, pokud se mělo udělat, tak se to mělo udělat před patnácti lety. Dneska je pozdě.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Iniciátorem té iniciativy „Zrušme komunisty“ je senátor Štětina. Podívejme se nyní, co, jak on svou iniciativu vysvětluje.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor /Strana zelených/ /ukázka/
——————–
My chceme, aby bylo v Trestním zákoníku explicitně vyjádřeno, že propagace komunismu a nacismu je trestná. To tam bylo v roce 90, pak to Ústavní soud, tuším v roce 92 nebo 93 dal pryč. To by mělo samozřejmě jako velké důsledky, poněvadž kdyby byla trestná explicitně propagace komunismu, pak by se nemohla komunistická strana jmenovat komunistická, poněvadž použití toho slova by bylo propagace této ideologie. Každá cedulka na dveřích okresního výboru KSČM by byla protiprávní, a to by znamenalo skutečně zrušení komunistické strany, KSČM, protože už by to nebyla tato strana. Ta strana by se musela znova registrovat, musela by projevit nový program, a to je potřeba potom hlídat.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak, já jenom připomínám, že sledujete diskusní pořad Hyde Park. Vaše názory a dotazy nám můžete posílat prostřednictvím elektronické pošty nebo zpráv SMS. Do naší diskuse se teď zapojí další host, a to je pan Jaroslav Špaček, místopředseda Mladých sociálních demokratů. Stejná otázka i pro vás. Kolik je vám let a jaké máte vzdělání?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Takže je mi třiadvacet let, mám vzhledem ke svému věku středoškolské vzdělání a dále studuji.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak vy byste charakterizoval organizaci Mladých sociálních demokratů?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Tak, Mladí sociální demokraté jsou občanským sdružením sdružujícím lidi ve věku patnáct až třicet pět let s určitým pohledem na svět, který vyznává solidaritu a důraz je kladen na svobodu jednotlivce.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jaké, jaké vazby máte na ČSSD?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Vazby máme, jak jsem řekl, jsme občanským sdružením, takže ty vazby nejsou zas až tak vážné. Spolupracujeme na úrovních okresů, kraje a ústředí.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Sídlo máte v Lidovém domě?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Sídlo máme v Lidovém domě. Je to i o tom, že ta spolupráce je tam poměrně kvalitní. Sociální demokracie nám vlastně umožňuje našim zástupcům účastnit se určitých, na určitých úrovních orgánů sociální demokracie, kde můžeme vlastně vyjadřovat svůj názor i uvnitř sociální demokracie.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Charakterizoval byste vaší organizaci trochu jako výtah k moci? Příkladem je premiér Gross, který, jestli se nemýlím, tak začínal jako mladý sociální demokrat.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
To se často, často se to říká i v médiích, ale já si myslím, že určitě to není výtah k moci. Mladí sociální demokraté, drtivá většina z nich nejde do Mladých sociálních demokratů s cílem stát se budoucím politikem. Ty kritéria, proč jsou do Mladých sociálních demokratů, jsou úplně jiné. Samozřejmě, že postupem času, kdy přichází na to, že mají nějaký politický názor, který se třeba výrazně podobá názorům, které má sociální demokracie, tak je možné, že se později prosadí v sociální demokracii. Samozřejmě předpoklad pro to, že budou úspěšnými politiky, jim může dát i to, že už od mládí se tou politikou svým způsobem zabývají.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak se díváte na ten nejnovější vývoj v ČSSD? Mám namysli zejména vznik levé frakce?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
No, podívejte se, já si myslím, že sociální demokracie je skutečně demokratická strana a v každé demokratické straně musí být prostor pro nějakou diskusi. Ten prostor tam je. Myslím si, že to je v pořádku a jak se to dál vyvine, se uvidí.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak byste komentoval tu předchozí diskusi, kterou jsme tady slyšeli? Projevily se tu poměrně výrazně protichůdné názory. Co byste k tomu dodal?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Já se přiznám, že jsem trošku, ani ne překvapen, ale měl jsem připraveny určité věci, které bych tady pověděl na adresu komunistů a kolega z Mladých konzervativců měl vesměs shodné názory se mnou. Je to zřídkakdy, kdy my s Mladými konzervativci se na něčem shodneme, ale myslím si, že v tomto prostě ta shoda být musí, protože komunistická strana prostě není demokratickou stranou a ať si říká, že je, prostě není! Program strany vzniká tříbením nějakých názorů, diskusí a prostě komunistický program, tak jak jsem na něj dneska ráno koukal, prostě takto nevznikl.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Vy všichni jste lidé, kteří se o politiku zajímají, řekněme, nadstandardně. Dovedu si docela dobře představit, že se spolu sejdete v parlamentu. Dovedete si vy představit, že byste se s panem Šuldou sešel v jedné vládě?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
No, tak to si dovedu …, já osobně si to představit nedovedu a myslím si, že by to bylo obrovské zklamání pro tuto zemi a bylo by to k pláči vlastně pro všechny lidi, kteří zastávají demokratické principy a chtějí žít ve svobodné zemi, protože v žádné zemi na světě, kde se komunisté dostali k moci, dlouhodobě nevydržel demokratický režim.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Je to názor, který je většinový ve vaší organizaci Mladých sociálních demokratů?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
V drtivé většině ano.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Šuldo, vy byste zasedl s panem Špačkem v jedné vládě?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ne, ani s žádným jiným sociálním demokratem.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak tomu mám rozumět?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Sociální demokraté nejsou partnerem, kterému se dá věřit.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Můžu …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Prosím.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
… do toho vstoupit? Já si myslím, že to je v pořádku, protože zde je zřejmé, že prostě dělení pravice levice, tak jak se v médiích uvádí, je už prostě zastaralé. Dělme směry na liberální a konzervativní. V tu chvíli sociální demokracie je stranou liberální s důrazem na svobodu jedince a na solidaritu a strana komunistická jako strana, která vychází z určitých dogmat a není přístupná jakékoli diskusi, je prostě stranou konzervativní.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jak …, vraťme se ještě k tomu vašemu rezolutnímu stanovisku. Mám tomu rozumět tak, že neusilujete o moc, nebo že usilujete o moc jenom v tom případě, pokud budete vládnout sami? Pokud byste …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ptal jste se mě, jestli bych zasednul s panem Špačkem?

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Ano, ano.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Nemůžu mluvit za Komunistickou stranu Čech a Moravy, nejsem její představitel. Já jsem vyjádřil svůj osobní názor.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Dobře.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Když se vrátím ještě k tomu, co říkal pan Špaček, že liberálové kladou důraz na svobodu jedince, komunismus taky klade důraz na svobodu jedince, na přímou demokracii atd., atd.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
To snad ale ne!

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Samozřejmě. Jako vy tady strašíte nějakým strašidlem komunismu – když komunisté přijdou k moci, bude omezování demokracie. Jaké může být omezování demokracie? Vždyť jsme v Evropské unii …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Ale vy máte pořád stejný název, pořád tam je to „komunistická“, to, co tady bylo prostě čtyřicet let, fronty na toaletní papír, jak tady kolega říkal, nemohlo se vycestovávat …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ale tady to je demagogie, to bylo samozřejmě …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Není to demagogie, pokud říkáte svoboda jedince, svoboda …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ale jako …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
… jedince je volně cestovat, to je.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Samozřejmě, že je, ale v podstatě …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
A za vás to nebylo!

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ale my se vracíme furt k minulosti. Co je komunismus, komunismus, prostě komunistická společnost? V podstatě …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
To je pohádka, vždyť tomu přece nemůžete věřit, že by něco takovýho …, vy jste to zkusili nastartovat, nepovedlo se to a teď říkáte: „Tak to zkusíme podruhý“ a zase budou miliony mrtvých, ostnatý drát na hranicích?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Vy jste to předtím nazval, že miliony mrtvých byly, že to byla, že to mělo nějaké mouchy jste to nazval …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Já jsem to nenazval, že miliony mrtvých byly mouchy. Pan redaktor se ptal na Klementa Gottwalda na padesátá léta. Tam miliony mrtvých nebyly.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Podpisoval rozsudky smrti jak na běžícím páse! To bylo v pořádku?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Jestli toto byla chybička, nezlobte se na mě …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Jako nebyly to miliony mrtvých! Byli mrtví, samozřejmě, ale bylo to v době studené války.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Pro vaší komunistickou společnost ti mrtví …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Pro jakou komunistickou společnost? Vždyť komunismus by žádný nebyl …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
A jak ho teda nastolíte? Jak to bude? V čem se to bude lišit? Proč si aspoň nezměníte název?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
A jako změní něco změna názvu? Právě změna názvu vyjadřuje tu myšlenku.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, změnilo by, kdybyste konečně změnili smýšlení, ale vy nejste schopni změnit smýšlení a …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Jaké smýšlení? Proto, abychom změnili smýšlení, aby pravicoví …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… demonstrujete tím, že nezměníte název.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Abysme byli pravicoví?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Ne, abyste byli demokratičtí. Tady s kolegou, my se …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
A v čem nejsme demokratičtí? V čem není komunistická strana demokratická?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… neshodneme téměř na ničem, ale ne na tom, že je třeba pro nějaké své cíle prostě zabíjet lidi a omezovat svobodu.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
A v čem není komunistická strana demokratická? V čem není komunistická strana podle svých stanov, podle svého programu demokratická?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
V tom, že nepřipouští žádnou diskusi, vůbec žádnou.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Proč nepřipouští žádnou diskusi? Tohleto v programu není komunistické strany.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
No, nezlobte se na mě, ale já vám řeknu jeden příklad z praxe …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
To jste v roce 46 taky neměli v programu a jak to pak vypadalo?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Podívejte se, nedávno jste měli mítink, kde váš předseda nazval člověka, který má jiný názor, nazval ho primitivem. Nezlobte se na mě, já můžu mít názor jiný než tady kolega, můžu mít názor jiný než máš ty, ale nezlobte se na mě, já nebudu vás kvůli tomu nazývat primitivy, protože prostě to tak není, prostě člověk, který je demokrat, tak musí naslouchat i názorům ostatních.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Samozřejmě, že musí naslouchat názoru ostatních. Pokud se bavíme o panu Šináglovi, pan Šinágl prováděl provokace, prováděl provokace už týden předtím, prováděl provokace v Kotli. Tady to bylo prostě vyústění těch jeho provokací. I kdybysme přišli na vaši akci nebo na akci ODS a začalo se tam vyřvávat, že pan Topolánek lže a podobně, taky asi byste se na to nekoukali klidně.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Nebudu to komentovat.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pánové, já vám teď vstoupím do diskuse. My máme v redakci tento incident zaznamenaný a já se teď pokusím požádat režii, aby nám tento příspěvek pustila.

Miroslav KALOUSEK, předseda KDU-ČSL /ukázka/
——————–
Komunisty do hry dostává ten, kdo s nimi chce spolupracovat a kdo je k té spolupráci vyzývá. To nejsou a nebudou křesťanští demokraté!

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak, to nebyl ten, ten správný příspěvek. Já jenom připomínám, že se díváte na pořad Hyde Park. Svoje názory a ohlasy nám můžete posílat prostřednictvím elektronické pošty nebo zpráv SMS a nyní bych rád požádal o ten správný příspěvek. Tak, bohužel ho nemáme. Dnes agentury vydaly preference, ze kterých vyplývá, že důvěra občanů v politiku klesá. Z těch preferencí vyplývá jednak, že poklesly preference všech, všech politických stran a také se zvýšil počet všech občanů, kteří nejsou ochotni přijít k volbám, zvýšil se i počet občanů, kteří tvrdí, že nebudou volit žádnou stranu. Podívejme se na tento příspěvek.

Světlana ZÁRUBOVÁ, redaktorka /ukázka/
——————–
Několikaměsíční politická krize snížila volební preference všech stran. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. ODS klesly preference z lednových šestatřiceti procent na současných dvacet devět, KSČM preferuje šestnáct procent lidí, ČSSD jedenáct a lidovce šest procent. Jiná strana by se podle průzkumu do sněmovny nedostala. Kdyby se volby konaly teď, hlasovat by přišlo čtyřicet devět procent lidí. Čtvrtina voličů by si to ještě musela rozmyslet.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak a během tohoto příspěvku naše řady rozšířil náš poslední host David Čermák, předseda Mladých křesťanských demokratů. Pane Čermáku, stejná otázka pro vás. Kolik je vám let a jaké máte vzdělání?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Dobrý večer. Mně je pětadvacet let, snažím se dokončit studia práv na olomoucké univerzitě.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jaká je to organizace Mladí křesťanští demokraté?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Mladí křesťanští demokraté jsou organizace, která, jak už bylo řečeno, sdružuje také též mladé lidi mezi patnáctým a pětatřicátým rokem, je to organizace, která je založena na křesťanských hodnotách a která vychází a co se týče politického programu, či politického zaměření, z křesťanskodemokratického programu.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
My jsme tady viděli příspěvek pana předsedy Kalouska, který velmi rezolutně vyloučil spolupráci s komunisty. Díváte se na to stejně?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Nejenom já, ale v každém případě celá naše organizace se jednoznačně vyznačuje tím, že jakákoli spolupráce s komunisty je nepřijatelná, a to jak dnes, tak v budoucnu.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Přece jen lidová strana má určitou minulost. Byla součástí Národní fronty. Jak byste komentoval tuto skutečnost?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Skutečnost, ono … tenhleten argument bývá velmi často používán, ale kdyby si člověk opravdu prošel tu historii, tak jak vůbec utváření Národní fronty a v tom, v těch padesátých, především v těch padesátých letech postupovalo, tak by došel k tomu, že to nebyla rozhodně svobodná vůle lidové strany, ale že komunisté ve snaze vytvořit jakoby demokratické prostředí v Československu a jednoznačně ovládli lidovou stranu, nasadili tam své lidi a ty lidovecké členy, kteří se snažili vzepřít, popravili. Jsou to například vykonstruované procesy v Jihlavě, kde spousta křesťanských, nebo lidovejch, členů lidové strany bylo popraveno a ta lidová strana byla udržována při životě komunistickou stranou tak, aby vytvářela jakoby pluralitní komunistické prostředí, což nebyla vůbec pravda.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Křesťansko …, KDU-ČSL, i zřejmě vaše organizace vlastně spojuje takové dva rozměry. Jeden náboženský, duchovní, řekněme, a druhý politický. Který převažuje, nebo který je podle vašeho názoru důležitější?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Ono, tohleto je otázka, která je podstatná pro tu politickou stranu. Ona je to ale politická strana, čili musí se řídit těmi politickými, politickými cíli, které jsou ovšem determinovány a vychází jednoznačně z těch křesťanských hodnot, a to je ten základní, základní linie, která určuje i křesťanskodemokratickou politiku jako takovou.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Jakým způsobem integruje vaše organizace nebo KDU-ČSL rozdílné křesťanské církve?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
My jsme absolutně otevřenou mládežnickou organizací a členy není to jen organizace katolíků, je to organizace všech křesťanských náboženstvích i jiných. Rozhodně nemáme ani v našich stanovách ani se nikdy nestalo, že bychom jakýmkoli způsobem diskriminovali kohokoli dalšího. Jsou v naší organizace jednoznačně také i nevěřící lidé, čili je to opravdu spíše postavení na těch hodnotách, které si myslím, nejsou platné jenom pro křesťany a pro lidi, kteří v Boha věří, ale jsou to hodnoty, které jsou také mnohem hodnotnější a platnější pro, pro celou společnost jako takovou.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Viděli jsme tedy preference předvolební. Když to budu trošku vulgarizovat, proč na voliče nezabírá křesťanská strana, ale spíše zabírá strana, která prosazuje komunistickou ideologii?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Já si myslím, že to by bylo na dlouhou diskusi. Především je to ta historie, která u nás byla, to znamená, za to můžeme poděkovat také jednoznačně komunistické straně, a nemyslím teďka na kolegu, ale komunistická strana jednoznačně má velký podíl na potírání náboženství a religiozity v českých zemích, což se samozřejmě projevuje i teď. Já jsem přesvědčenej o tom, že postupem času se tenhleten trend určitě obrátí.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Myslíte si, že, a teď je to otázka pro všechny hosty diskuse, že ty vysoké preference nebo stoupající preference komunistické strany jsou protestní hlasy, nebo jsou to skutečně hlasy, které jaksi vycházejí ze srdce, které volí komunisty, protože jsou komunisty, pane Šuldo?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Tak, bude to asi od každého trochu. Budou to lidi, kteří vzpomínají s nostalgií na minulost, jsou to lidé, kteří v tom vidí něco pozitivního do budoucnosti, jsou to samozřejmě i protestní hlasy lidí, kteří v podstatě v komunistické straně vidí jedinou parlamentní stranu, která v podstatě není poskvrněna nějakými aférami, podvody a tak dále, takže prostě je to asi od každého trochu.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Sokole?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, já myslím, že …, jsem profesí politolog, takže znám celou řadu těch výzkumů, a myslím si, že to je v první řadě protestní hlas. Je to jediná strana, která ne, že není poskvrněna skandály, těch já myslím, že ve vaší minulosti byla celá řada, ale je to tak, že od roku 89, kdy fungují demokratické vlády, tak ta strana nebyla naštěstí do těch vlád nikdy vpuštěna. Lidé přemýšlí: „To jsou ti jediní, kdo nevládli, ti nemají, nemají zodpovědnost za nic“ a oni to také komunisté rádi zdůrazňují, takže je to vlastně hlas pro někoho, o kom vlastně nevíme, jak by vládnul. Myslím si, že ti voliči, celá řada z nich by byla překvapena.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Špačku?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
No, já si myslím, že jsou to určitě z drtivé většiny hlasy těch, kteří vzpomínají na minulost s tím, že prostě je přirozené, že člověk, který je starší a vzpomíná na své mládí, tak si pamatuje samozřejmě ty dobré věci a na ty špatné zapomíná. To si myslím, že je drtivá většina, drtivé procento těch lidí, kteří volí komunistickou stranu. Pak je tam zanedbatelné procento těch, kteří volí takzvanou, jak vy jste říkal, komunistickou budoucnost a já se bojím tohohletoho spojení těch slov, protože podle mě prostě komunistická budoucnost prostě neexistuje a hlasy protestní, tam myslím, že jich je taky pár, ale nemyslím si, že to je něco neobvyklého, prostě lidé hledají nějakého partnera na té politické scéně, pokud ho nenajdou, nejsou informováni, tak holt zkusí zvolit komunistickou stranu. Těm bych ale vzkázal, přečtěte si jejich volební program a myslím si, že zkuste najít, můžete najít nějakou jinou formu protestu.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Šuldo, jak byste na to reagoval?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Já už jsem …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Komunistická budoucnost neexistuje?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Komunistická budoucnost samozřejmě existuje. To bych byl sám proti sobě, ale …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Potěš Pánbůh teda.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
… komunistická budoucnost existuje a když zase zareaguju na ten volební nebo na ten program KSČM, myslím si, že to je strašení ničím. Tam prostě negativního, nic, co by bylo odstrašujícího …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, já už jsem tady říkal, že v roce 46 jste taky měli volební program, kde jste říkali, komu všemu pomůžete a pomůžete …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
A proč se otáčíme do minulosti? Prostě …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… podnikání. Protože to jsou prostě fakta. To, co říkáte, že bude v budoucnosti, to jsou vaše iluze, nebo možná plány, ale rozhodující je, co jste udělali a vy jste v roce 46 slibovali lidem všechno a skončilo to politické procesy a ty všechny věci, které jsme tady už s kolegy zmiňovali, takže jak vám jako někdo může věřit?

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Vy tady zmiňujete volby v roce 46, ale to je poměrně zajímavá věc, protože komunisté tehdy dostali čtyřicet procent celkem dobrovolně. Nikdo tehdy lidi nenutil, aby komunisty volili. Nemyslíte si, že přece jenom je ten problém trochu složitější, že česká společnost přeci jenom má tendenci komunisty volit?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Jestli bych se k tomu taky mohl vyjádřit, já si myslím, že ty volby v roce 46 byly jednoznačným důkazem toho, jak vyspělá byla komunistická strana v té demagogii, kterou bohužel jednoznačně používá jako zásadní zbraň i dnes a je to čirá demagogie. To, co, to, co je slyšet od komunistickejch zástupců a tak není nic jinýho než opravdu překrucování pravdy, bohužel, a to si myslím, že je ta největší, největší chyba, která, která je, je to, že tady funguje, tady existují určité dvě skupiny, bych řekl, voličů komunistické strany a je to ta skupina, která už tady byla zmiňována, to jsou ti trvalí voliči z už fungujícího toho bývalého režimu, kterým vyhovovala taková ta menší zodpovědnost za sebe sama a kterým vyhovovalo to, že ten systém se o ně postaral bez jakéhokoli většího jejich přičinění, a potom bohužel, tady bych řekl, taková skupina, dejme tomu, těch mladších a opravdu těch nejmladších lidí, kteří, bych řekl, možná ani ne dávají ten protestní hlas, byť přeci jenom taky, ale je to z nedostatku informací a tady si myslím, že to je zásadní chyba jak médií, tak společnosti i školství, dejme tomu, že není schopna zprostředkovat těm mladým lidem, nejenom to demagogické podání komunistické budoucnosti, jak ji vidí komunistická strana, ale taky těch faktů, které během těch posledních čtyřiceti let, nebo čtyřiceti let do roku 98, se staly, protože tohleto ten mladý člověk viděl a byly mu pouštěny filmy, ne ty klasické komunistické seriály, ale, dejme tomu, třeba filmy, jako je Ucho a ten mladý člověk by byl schopnej vidět tu realitu, která v tý době fungovala, tak si myslím, že ta podpora komunistické strany, rozhodně by se nemohla, nemohla vyvíjet takovým způsobem, jakým s vyvíjí.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Jestli ještě můžu k těm volbám 46, tak samozřejmě české země byly vždycky více komunistické než okolí, to je nějak tady zakotveno v tradici, která je starší a má nějaký, nějaké důvody v devatenáctém století a ještě třeba dříve, no, a pak je třeba ale také si uvědomit, že tam byl ještě druhý faktor, a to je ten, že ty volby v roce 46 rozhodně nebyly demokratické, protože mohly kandidovat jenom některé politické strany. Všechno, co bylo napravo od středu, tak bylo zakázáno a komunisté si to posichrovali, když to řeknu, ještě jinými prostředky, takže nabrali hlasy, které by normálně nedostali a navíc bych chtěl zdůraznit ale, že ani tehdy nedostali přes padesát procent, to znamená, že ty ostatní strany, ty demokratické, ty, které nechtějí řešit problémy společnosti násilím, i tehdy zvítězily. To, že jsme byli ve vlivu Sovětského svazu, jehož Rusá armáda nás nejprve osvobodila, a pak vlastně jakoby tady zůstal ten její vliv, takže vlastně jakoby obsadila, tak to byl fakt, který jsme my jako Češi, až tak úplně ovlivnit nemohli, takže myslím, že tam byly oba ty vlivy.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak a teď nastal čas na ohlasy a dotazy diváků. Pokud jich bude dostatek, máme možnost buď pokračovat ještě nějaký čas v televizní diskusi, nebo v opačném případě pořad ukončit. Názory a dotazy nám můžete posílat prostřednictvím elektronické pošty nebo zpráv SMS. Tak, já jsem dostal zprávu, že těch SMS a e-mailů je poměrně dost. Pane Šuldo, velká část bude asi směřovat na vás. Hned, hned první mail, přečtu vám ho, obsahuje několik těch otázek, přečtu vám ho celý. „Dobrý den, zeptejte se, prosím mladých komunistů na následující otázky. Jak se díváte na ty strašlivé zločiny, které komunisté po celém světě napáchali? Nevadí vám, že se hlásíte k ideologii, která má na svědomí víc životů než nacismus? Dokázali byste si představit, že by se v poválečném Německu veřejně projevovali mladí nacisté? Jak si vysvětlujete, že všude, úplně všude komunisté ničili svůj vlastní národ, všechny, kteří nesouhlasili s jejich cestou ke světlým zítřkům? Jaký je váš cíl? Jakými prostředky jej chcete dosáhnout? Budete respektovat demokratické zřízení v naší zemi? Proč bychom tomu měli věřit? Děkuji, s pozdravem Martin Maňák, Louka, Morava.“ Bylo toho dost. Zkuste to komentovat.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Hodně otázek najednou. Zkusím odpovědět, nevím, jestli na všechny, asi na ty základní. Posloucháme tady, když vezmu ty základní, posloucháme tady zase, že komunismus má na svědomí více zločinů, než nacismus, komunismus, rovná se nacismus, fašismus. To je prostě čirá demagogie. Porovnávat prostě počty mrtvých, která má za sebou nacismus. Nacismus prostě …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak omluvte ty vaše mrtvé, tak nemluvme o nacismu, ale omluvte ty vaše mrtvé.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Omluvte! Já nemám za co se omlouvat, moji mrtví to nejsou, prostě …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Ale vy si píšete tady komunista, tak, tak …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Reprezentujete ten proud názorový.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Dobře. Byly omyly, nebudu obhajovat prostě, nemůžu obhajovat to, co se dělo v Číně, kde … za kulturní revoluce, nebylo to správné. Jak jsem řekl, politické procesy, prostě byla to relikvie doby, byla to studená válka, prostě docházelo k přehmatům.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Aha, aha, hmmm.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ale, vždyť to samé se dělo i na Západě! Prostě, vždyť ve Spojených státech, vždyť tam taky byly popravy politických odpůrců, vždyť tam političtí odpůrci také byli zavíráni, vždyť byl tam „mccarthyismus“, hon na čarodějnice a podobně.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Koncentrační tábory ve Spojených státech?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
V západním Německu …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Koncentrační tábory byly ve Spojených státech?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
A koncentrační tábory v Sovětském svazu nebyly, byly tam pracovní tábory. Pokud …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
To je neuvěřitelný a v Jáchymově lidi jezdili na rekreaci podle vás teda?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Byly to pracovní tábory, koncentrační tábory byly …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Ano, za to …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
… tábory určené k likvidaci lidí, koncentrační tábory v tom slova smyslu …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
A pracovní tábory byly tedy určeny k likvidaci lidí prací, takže jestli tohleto je pro vás zásadní rozdíl, tak …

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Já si dovedu představit, jak by asi vypadaly ty učebnice v momentě, kdyby se komunistická strana dostala k moci, protože to, co …, jako mě to vcelku zaráží, opravdu, že od mladého člověka je možno slyšet tyhlety věci a já ještě navíc pocházím z Uherskýho Hradiště, kde byla ta proslulá věznice a ta neschopnost vlastně komunistické strany vůbec se podívat, když už teda na tu, na nějakou tu reálnou stránku těch čtyřiceti let je absolutně neuvěřitelná, protože jestliže opravdu tisíce mrtvých lidí se nazývají přehmaty a že nějaká chybička se vloudila, to je něco, něco, s čím se asi normální člověk nemůže smířit a jestliže z tohohle by se mělo vycházet do budoucna, tak já bych se opravdu děsil komunistické budoucnosti a věřím a doufám, že tady žádná nebude.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Stále se vracíme k tomu názvu Komunistický svaz mládeže, komunistická strana. Skutečně je ten symbol tak důležitý? Kdyby pan Šulda tady seděl za „svaz levicové mládeže“, dokázali byste s ním diskutovat jiným způsobem?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Já … tady je podstatná …, já si myslím, že ten název v sobě nese určitou charakteristiku, ale podstatný je ten obsah, nejpodstatnější, ale jestliže bude schovanej stejný obsah za jiným názvem, tak to téměř nic neměním, protože jestliže v programu tý daný strany, která by se jmenovala třeba jinak, bude zase obsah na Komunistický manifest a budou tam, budou tam výkřiky volající po vyvlastňování zprivatizovaných majetků a tak dál, tak, tak se nemůže nic fakticky měnit, takže …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pane Šuldo, vy jste tady vlastně hovořil o tom, že se hlásíme k prostředkům, které, které komunisté v minulosti používali, že vlastně na té společnosti nebylo nic tak moc špatného. V čem by se lišil, v čem se liší ten váš cíl, ten ideál od toho, co tu bylo?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Neřekl jsem, že souhlasím s těmi prostředky, které se tady používaly, to určitě ne! Řekl jsem prostě, že byly zde nějaké sociální výdobytky, které považuji za pozitivní. Ty věci …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Sociální výdobytky se dají dosáhnout i jiným způsobem, než tím nedemokratickým.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Ale vždyť komunismus, komunistická strana není nedemokratická. Tohleto je základní prostě problém. Vy tady podsouváte něco, co není pravda!

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Ale komunistická strana, pokud se, pokud kdykoli měl možnost i pan Grebeníček se vyjádřit k minulosti, tak vždycky řekl, že v minulosti komunistické strany neshledává nic, co by shledával problematickým a jestliže neshledává problematickým opravdu mučení lidí, zabíjení lidí jenom z důvodu toho, že měli jinej názor, tak …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Za padesátá léta komunistická strana i pan Grebeníček v podstatě řekli, že prostě to byla stinná stránka českých dějin, respektive prostě …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Českých ne?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Československých …

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Dobře, ale přihlášení se ke komunistické straně …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Dobře, my neustále mluvíme o té minulosti, ale tady třeba pan kolega nebo soudruh kolega říkal, že oni mají teď ten plán, že udělají bezplatnou veřejnou dopravu. Já myslím, že každý, kdo umí počítat do dvou, tak ví, že to je naprostý nesmysl. Já myslím, že tohleto je, jestli to je, jestli tohleto je ta budoucnost, tak to jsou nesmysli. To přece …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Není to nesmysl.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… někdo zaplatí, to není bezplatná, to není tak, že …, přece i asi vy víte, že když jede autobus MHD po ulici, tak jede na benzín a ten benzín se musí zaplatit, takže pokud jako, na jedné straně je násilí a na druhé straně jsou takovéhle nesmysly, tak pokud tohleto je komunismus, tak …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Já si myslím, že nesmysl to není. Když si vezmeme, v současné době městská hromadná doprava v Praze je dotována z dvaceti procent, takže nějakými dvěmi miliardami korun, kdyby se omezil prostě revizoři, kupóny MHD, bankomaty, atd., v podstatě, když se …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Pokud omezíte revizory, tak samozřejmě naroste počet lidí, kteří jezdí načerno a opět se bude muset více dotovat.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Když bude doprava načerno, tak nemůžou jezdit načerno.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
A proč nejsou párky zadarmo? By se teda vyházeli řezníci a zrušily se obchody …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Když se zavede mýtné v podstatě na jízdu do centra v podstatě …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
De facto všechno může být zadarmo v tomto případě ale.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
… vjezd dopravních nebo osobních vozidel …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Takže, kdo zaplatí ten benzín? To bude zadarmo? Vy říkáte zadarmo, takže …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Který?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
No, benzín v těch autobusech, ten neomezíte? Nebo to bude lítat?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Já tvrdím, že dvacet procent financí v tuhletu dobu jde, je v podstatě z těch prostředků, které my platíme. To ostatní je dotováno státem a městem.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
To jsme ale, když se bohužel vrátím k té minulosti viděli, že pak teda budou jezdit čtyřicet let staré autobusy, protože těch dvacet procent stačí na benzín. Myslím, že se …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Když si to vezmete, tak dojde jako i k ekologickým, v podstatě snížení ekologickejch škod v Praze atd., na zdraví obyvatel, když v podstatě se omezí osobní doprava, která v Praze je už v podstatě nad míru té osobní dopravy.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Vraťme se k ohlasům diváků. Mám tu další názor. „Nechci se komunistů nějak zastávat, jak tu vedli, jak to tu vedli před rokem 89 byl, slušně řečeno, hnus, ale co s těmi osmnácti procenty jejich současných voličů? Pokud jsme opravdu demokraté, pak je musíme přece uznávat a ne jim radit či doporučovat, ať se omlouvají nebo mění název strany, k níž chovají sympatie.“ Co na to Mladí sociální demokraté?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
To, že to byl hnus, s tím naprosto souhlasím, ale …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Ale je to osmnáct některých …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Já samozřejmě uznávám, já samozřejmě uznávám, že oni mají ty procenta z demokratických voleb, samozřejmě pak v tu chvíli brání tomu, aby ta společnost šla dál, protože ten prostor, který oni vlastně zabírají, tak pak je problémem při vyjednávání demokratických stran, protože oni to tam prostě blokují.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Mám tu další názor. „Pánové, jedno přísloví říká „čistému vše čisté“. Proč jste neprotestovali, když byl hlasy komunistů napočtvrté zvolen prezidentem kontroverzní Klaus? Není to vše pouze očividná režie ODS a záměrem bylo daleko víc? Bohužel toho koukolu je daleko víc. Jednal by pan profesor vždy „padni komu padni“?“ Pane Sokole, co vy na to, na volbu prezidenta Václava Klause?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, za prvé, ta volba byla tajná a myslím si, že ten kandidát, když tedy připustím nějaké spekulace, tak dostal hlasy, hlasy ze všech politických stran a myslím si, že to je takový skrytý útok na ODS …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
To sice je, ale …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… nikdy, nikdy s komunisty na celostátní úrovni nespolupracovala v exekutivě. Tady tohleto byly volby, a to je tak jako s těmi osmnácti procenty voličů. Ty tady prostě jsou a ti komunisté, jako nemůžete zabránit někomu, aby, aby, aby pro vás hlasoval v tajné volbě, to nemůžete a tak to prostě probíhá.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Já, jestli můžu zareagovat? Volba sice tajná byla, ale Václav Klaus, pokud si dobře vzpomínám, si přišel do poslaneckého klubu KSČM pro ty hlasy, takže …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Ale to přišel váš kandidát taky, takže to potom už je …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
To právě si nemyslím.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak někteří ale, vy jste jich měli spousty …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Někteří možná ano, ale přímo náš, přímo …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Já myslím, že je ostuda, když nejsilnější vládní strana protaktizovala volby prezidenta, tak, jak protaktizovala a chtěl bych teda, když mluvíme o …, tedy takhle, tak bych chtěl říct, že mě naprosto zamrazilo, když váš současný premiér, asi čtvrtý v řadě nebo kolikátý to je, tak řekl, že ODS je pro něj horší než komunisté. To, doufám, že není váš názor, že hrajeme stále v tom demokratickém hřišti!

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
V demokratickém hřišti hrajeme, ale i pro mě je ODS horší svým způsobem, ne, takhle, není, moment, moment, moment …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak, to já myslím, že jste pěkně popřel to, co jste tady říkal doposavad.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Z pohledu, z pohledu demokratických principů samozřejmě ano. Problém je, že ODS není, když vezmeme teda to dělení na pravici a levici, tak ODS není standardní pravicovou stranou. ODS je spíše účelovou stranou, a to mi trošku prostě vadí a v tu chvíli se nedivím panu premiérovi, že se bojí s ODS jakkoli …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Aha, tak i kdybych přijal tu vaši tezi o té účelové, neznám ten pojem účelová strana, ale budiž, možná jste si to nějak, nějací vaši analytici to vybádali, ale budiž, tak jako furt by mi připadala účelová strana lepší než komunistická. Očividně vám to nepřipadá a popíráte …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Váš komentář?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Já si myslím, že podstatný tady je to, že jakékoli, jakákoli snaha či popuštění prostoru komunistické straně je nebezpečné právě pro rozvoj toho demokratického prostředí a tady si myslím, že tady je hlavní zodpovědnost těch demokratických politických stran, které by měly dělat všechno pro to, aby ty reálné čísla voličů demokratických politických stran neklesaly, protože to je ten základní argument a ten základní důvod, proč …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Na tom se shodneme.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Určitě.

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
… komunistická strana, ona ne, že by získávala větší množství voličů, ale díky tomu, že ona si udržuje to své stálé, to své stálé číslo těch tradičních voličů, tak zůstává víceméně na těch stejnejch reálnejch číslech, ale odrazuje se to ve vyšších procentech, a proto je důležitá ta spolupráce demokratickejch stran, tak aby daly prostor vzniku demokratických koalicí a nebyla možnost nebo nebyla nikdy potřeba vtáhnout komunistickou stranu do, do soukolí.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Pánové, dejme prostor opět divákům. „Chtěl bych se zeptat pana místopředsedy Komunistického svazu mládeže. Respektujete soukromé vlastnictví soukromých osob či podniků? Je pro vás vyvlastnění soukromého majetku přípustné či nepřípustné?“ Ptá se pan Dalibor Zikes.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Respektujeme všechny formy vlastnictví, pokud bylo legálně nabyto.

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
A potom se zeptám, potom byste byl v přímém rozporu s programem komunistické strany na svém posledním sjezdu, protože tam je jednoznačně řečeno, že pokud se dostane k moci, tak vyvlastní velké okruhy průmyslu, ať je to energetika, ať je to těžba, ať je to zdravotnictví, ať jsou to další a další okruhy, které by byly zpětně vyvlastňovány. Tohleto přesně stojí v tom programovém, pokud si ho pročtete, tak takhle, tyhlety slova tam jsou.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
V podstatě program komunistické strany je, že respektuje všechny formy vlastnictví.

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Pak někde nastal zkrat!

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak, další ohlas máme dokonce ze Slovenska. „Dobrý večer, tu je Luboš Plachtinský ze Slovenské republiky. Sleduju vaší diskusi a nevycházím z údivu. To si fakt mladí komunisté myslí, že zločinecká organizace KSČ, ať se jmenují jakkoli, má právo na nějakou obrodu? Na celém světě se ve více než dvaceti zemích historicky potvrdila neschopnost existence komunismu. Je to zločinecká organizace, kterou je potřeba zakázat a nositele myšlenek komunismu eliminovat od normální společnosti.“ Pane Šuldo, chcete to komentovat?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Nechci komentovat.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Ostatní účastníci diskuse, jak se díváte na komunismus ve světě, pane Špačku?

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
No, já si myslím, že komunismus je nebezpečný všude na světě s tím, že samozřejmě komunismus, který vzniknul ve skutečně demokratickém systému, je trošku jiný než ten komunismus, který je u nás, protože ten je přímým následníkem toho, co tu bylo.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Další ohlas: „Dobrý den. Pan předseda komunistické mládeže řekl, že si přeje socialismus a směřování ke komunismu jako ideálnímu stavu. Taky zaznělo, že kapitalismus rovná se neustálé vykořisťování. Já bych na srovnání kapitalismu = komunismus řekl, že kapitalismus je především osvědčený a dobře fungující motivační systém, který je pro zdravě fungující ekonomiku společnosti nezbytný. Viděli jsme to před rokem 89, kdy, lapidárně řečeno, nikdo nemakal a každý se chodil do práce jen ohřát. Pane Šuldo.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Kapitalismus je prospěšný jenom pro určitou skupin lidí. Jako …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Třeba pro ty, kdo pracují?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Jestli bereme to, že lidi, kteří žijí v chudobě, tak nepracují, je to asi hodně demagogický.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
To jste řekl vy, jako, to má myslím, že vy jste demagog v první řadě.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
No, tak kteří lidé pracují, tak se mají dobře v kapitalismu. Já si myslím, že v kapitalismu se má dobře určitá skupina lidí, ti lidi, kteří v podstatě něco znamenají, něco ovládají. Potom je nějaká střední vrstva a hlavně vrstva chudých, kteří v podstatě jsou vykořisťováni.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Kolik tak myslíte, že u nás v tom ošklivém kapitalismu je těch chudých a kolik je těch bohatých? Já myslím, že jste to někde četl tohleto …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Já myslím, že dvacet, pětadvacet procent je těch chudších, nebo, kteří se …

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Co to je pojem „chudší“?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Tak dobře …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Navíc u nás se teď ukázalo, že těch chudších a nejchudších je u nás nejméně v Evropské unii, že naše společnost je natolik nivelizována, že tady nějaký protiklad bohatí – chudí není tak zásadní, ale tak, já mám pocit, že vy to čtete tady někde pod stolem z nějaké, z nějaké knížky napsané v roce 1880 a …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Podívejte se, sám jste teďko řekl, že v kapitalismu chudí jsou.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Já jsem řekl chudší a bohatší, to, to je přirozené, jako že jsou menší a větší lidé, ale to, to ani vašimi koncentračními tábory prostě nenapravíme a …

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak, mám tu další názor: „Je mi třiapadesát let, a proto jsem žil podstatnou část svého života v socialismu. Podle vašich slov mi však připadá, že jsem žil v jiné zemi. Zdaleka netvrdím, že se mi vše líbilo a vše bylo super. Vidím však i klady, které dnes jen těžko hledáme. Prosím, odpovězte na otázku, komunisté mají ruce od krve, prosím, odsuzujte rovněž všechny katolíky, kteří …, odsuzujete,“ je to otázka, „za krev těch, kteří obraceli na víru pravou?“ To je zřejmě otázka pro vás.

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
To bude asi otázka na nás. Asi v tomhletom ohledu církev se, jestli se nepletu, za to „období temna“, jak bylo nazýváno, středověk, jednoznačně omluvila a myslím si, že tím způsobem, jakým církev přistupuje k víře a hlásání víry dnes, tak je rozhodně zásadním způsobem odlišné od toho, co se dělo, dělo dříve, a to je ten zásadní rozdíl od komunistické strany, která …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak inkvizice už neexistuje, už …

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Inkvizice …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
… neexistuje, komunistická strana se dál jmenuje komunistická. Já myslím, že to je dobrý příklad.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
A katolická církev je furt katolická!

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tak se žádná instituce nejmenuje, ale to je jedno.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak, další otázka: „Co organizace mladých politiků dělají pro to, aby proces dekomunizace konečně v České republice začal probíhat?“ Ptá se pan Jiří Hruška z Ostravy. Myslím, že se to dá rozšířit i na to, co dělají politické strany pro to, aby proces dekomunizace nastal. Nemyslíte si, že existuje, že tady existuje taková situace, že sice politické strany se od komunistické strany distancují, ale v některých otázkách s ní hlasují, možná dokonce i spolupracují? Prosím.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Tak, já jsem tu za Mladé sociální demokraty a my se občas snažíme udělat nějakou akci, která by měla, aspoň trošku poukázat na to, že …, na tu hrozbu komunistické myšlenky. Já jsem z Trutnova a u nás na Trutnovsku jsme udělali akci, která byla nasměrována právě proti třeba mítinku komunistů. Důsledkem bylo to, že se k nám během několika málo týdnů přihlásilo zhruba, nebudu říkat ty počty, ale v procentech zhruba sedmdesát procent nárůst členské základny u nás v regionu, takže my se o něco snažíme a je vidět, že i v tu chvíli o to mají mladí lidé zájem.

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Taktéž u nás, dá se říct, byla to akce například happening 17. listopadu, kde jsme manifestovali společně i s Mladými konzervativci před sídlem, před sídlem komunistické strany, a to je jedna, jedna z forem možnosti i ukázat na ty kruté věci, které se děly a je to také, jsou to také semináře, které, které pořádáme jak pro naše členy, tak pro širokou veřejnost a v poslední době je to projekt, který se snažíme rozjet se staršími lidmi a který by měl určitým způsobem zmapovat ty osobní, osobní osudy lidí za komunismu, kteří byli perzekuováni, tak aby tyhlety osobní svědectví byli schopni vypovídat těm mladším a těm lidem, kteří tohleto nezažili, tak aby si opravdu uvědomili na těch konkrétnostech, co komunismus znamenal.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Další dotaz je pro pana Šuldu. „Který současný nebo bývalý stát světa se nejvíce blíží komunistické společnosti, která je cílem komunistů? Prosím o konkrétní odpověď.“ Ptá se pan Petr Marek.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Tak, žádnej stát asi se neblíží ideální formě komunismu, protože dosáhnout komunismu prostě není na jednu, na dvě generace …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Není reální, bych řekl spíš.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Je to reálném, pokud to bude prostě probíhat …

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Není to reálné, protože …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Sestoupí andělé na zem, a pak to možná bude fungovat.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
… ta myšlenka vychází z určité poučky a ta je nereálná, protože ta vychází z toho, že každý člověk si vezme, kolik potřebuje, ale to tak není, protože každý, i ty, i já, každý z nás, je prostě jiný, každý chce pro sebe dosáhnout toho nejlepšího, jo …

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Moc dobře víme, že komunismus produkoval jen vlastní elity a byly to ty elity vlastně, které za, za účelem dosažení svýho nejlepšího a svýho nejlepšího, dejme tomu, zisku byla ochotna drastickým způsobem terorizovat zbytek společnosti tak, aby byla schopna se u tohoto koryta, když bych to tak řekl, udržet co nejdéle.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Tam byl tem dotaz toho třiapadesátiletého pána nebo paní a ten říkal, jak se, jak tam byly i dobré věci, ale já myslím si, že i v takové té materiální rovině, na kterou se dnes zapomíná, prostě ty rozdíly jsou obrovské, jako, já nevím, fronta, já nevím, ve vaší sociálně spravedlivé společnosti se jako právo na to, aby každý měl mandarinku, tak to asi u vás je, že jo, a proč tam byly fronty na takové věci, proč tam byly fronty na maso? Proč to tak, proč …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Proč, proč, proč? Pořád jsme v minulosti. Já …, byly prostě chyby, bylo špatné plánování, bylo prostě, objektivně, prostě třeba mandarinky byla věc toho, že prostě byl nedostatek …

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Imperialisti nám to sem nechtěli dovážet.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Byl nedostatek deviz na to, aby se tu mohly nakupovat mandarinky.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
A kdo za to mohl, že byly nedostatečné …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Samozřejmě, protože byla železná opona, takže prostě byl …

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
A proč byla železná opona? Aby, aby nemohly k nám proudit informace o tom, jak to funguje jinde, aby byla možnost uchovat ten systém tak, jak tady byl konzervovaný, takže ty „proč“ …

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Pokud vím, tak pojem „železná opona“ první použil Churchill ve Fultonu, nekomunisté, nevím, jestli popřete to, že prostě …

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
A oni ji vytvořili?

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Tenhleten výraz, že železná opona rozdělila svět na komunistický a svobodný není výmysl komunistů.

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Tady je otázka, kdo pojmenoval reálnou věc a kdo ji vytvořil?

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Já myslím, že to je výmysl kominformy, která chtěla prostě ovládnout, ovládnout západní Evropu a tam se to někde zastavilo, jako, že to někdo pojmenoval, chápu, že to pro vás může být zločin, ale tak to tak samozřejmě není.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Tak, pojďme zase do současnosti k názorům divákům. „Předem jsem volič ODS, mám dotaz na všechny. Myslíte, že opravdu zákaz KSČM má význam? Myslíte, že dokážete zakázat lidem na vsích myšlenky na komunisty? Myslím, že nemá. Pro mě je daleko lepší mít jako politického protivníka, byť nedemokratického, čitelného člena KSČM než skrytého bolševika v jiné rádoby levicové straně, například Paroubkova typu.“ Děkuje pan Lang. Tak jaký je váš komentář?

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Já bych dle mého osobního názoru klidně ten e-mail podepsal taktéž, protože je mnohem, a myslím si, že teďka zakazovat, v dnešní době zakazovat komunistickou stranu by vedlo jenom k určitému znepřehlednění toho systému, té situace a ten, nechci říkat nepřítel, ale to, to, že komunistická strana je tady jasně, jasně etablovaná, naopak je prostor k tomu, aby se vědělo, nebo aby toho systému bylo jasné, která kostka má zůstat vně toho demokratického systému. Myslím si, že by to bylo naopak nebezpečí v dnešní době, protože ono by to zůstalo tak, jak jsem říkal předtím a se stejnou myšlenkou, ale za jiným názvem, který by mohl být naopak ještě pro, pro další mladší lidi, kdybych se podíval z toho našeho pohledu, ještě více matoucí, než tak, jak je matoucí teď pod vlivem demagogie, kterou komunistická strana používá.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
Vy jste k nám přišel jako poslední, máte v dnešní diskusi také poslední slovo, protože bohužel náš čas, i když prodloužený, tak už vypršel. Já vám všem děkuji za zajímavou diskusi. Doufám, že se někdy ještě setkáme, na shledanou.

David ČERMÁK, předseda Mladých křesťanských demokratů
——————–
Na shledanou.

Jaroslav ŠPAČEK, místopředseda Mladých sociálních demokratů
——————–
Na shledanou.

Petr SOKOL, předseda Mladých konzervativců
——————–
Na shledanou, dobrou noc.

Ludvík ŠULDA, místopředseda Komunistického svazu mládeže
——————–
Na shledanou.

Jiří VONDRÁČEK, moderátor
——————–
To byl tedy dnešní Hyde Park. Příští týden budeme diskutovat o památníku romského holocaustu v Letech, o stěhování Romů z českých měst a o dalších problémech soužití v české společnosti. Děkujeme za pozornost a na shledanou.