K surovému napadení místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše

Odpor nejširší veřejnosti vyvolalo surové napadení místopředsedy ÚV KSČM a poslance Ing. Jiřího Dolejše dne 25. dubna t. r. v Praze. O závažnosti tohoto činu svědčí i usnesení Poslanecké Sněmovny PČR, přijaté 26. dubna, ve kterém se mj. uvádí:
Poslanecká sněmovna je vážně znepokojena a odsuzuje surový a bezprecedentní útok na poslance Jiřího Dolejše. Poslanecká sněmovna vyjadřuje hluboký nesouhlas s tím, aby byl kdokoli fyzicky napadán a urážen v souvislosti se svým politickým přesvědčením. Poslanecká sněmovna rozhodně odsuzuje vnášení obdobných fašizujících praktik do politického života této země, které přímo ohrožují demokratické a právní principy, na nichž je náš stát budován…
Tento útok je důsledkem trvalého tolerování fašizujících a antikomunistických sil v zemi. Řada veřejných činitelů – poslanců, politiků, publicistů a jiných aktivistů – veřejně nabádá nikoli k politickému zápolení, ale k fyzické likvidaci komunistů – připomeňme jen nošení triček s nápisem »Zabij komunistu – posílíš mír«, výroky kterési Kočičkové, že komunisté jsou prasata, podobné polofašistické výroky senátora Mejstříka, aktivistů Štětiny, Cibulky, Hučína a mnohých dalších, které v právním státě, který si říká demokracie, zůstávají nepovšimnuty. Nynější kapitalistická demokracie se postupně posouvá k tzv. tromokracii, tj. k režimu, v němž vládne teror.
Odsuzujeme co nejrozhodněji surový fyzický útok na Ing. Jiřího Dolejše, ale i všechny formy násilí v této zemi, podkopávající nejelementárnější základy slušného chování mezi lidmi. Vyjadřujeme sympatie a plnou morální a lidskou podporu soudruhovi Dolejšovi!
OV KSČM v Rokycanech