Jednání Senátu

Michal SCHUSTER, moderátor
——————–
Senátoři mají na programu mimo jiné zákaz propagace komunismu a jeho symbolů. Jednání Senátu sleduje Alice Machálková. Alice, můžeš přiblížit, jak by takový zákaz vypadal v praxi?

Alice MACHÁLKOVÁ, redaktorka
——————–
Dobrý den. Tak je to novela Trestního zákona, která by měla přímo zakázat propagaci nejen nacismu, ale i komunismu a také komunistických symbolů, to znamená například rudé pěticípé hvězdy nebo kladiva a srpu. Ne, že by ta možnost neexistovala v Trestním zákoně už teď. Já jsem hovořila s předkladateli tohoto návrhu, kterými jsou mimo jiné Martin Mejstřík, Jaromír Štětina, Jan Horník, Josef Novotný a Richard Sequens, a ti mi potvrdili, že ta možnost existuje v zákoně už nyní, ovšem policie a orgány činné v trestním řízení si stěžují, že výklad toho zákona není jednoznačný. Právě proto to chtějí senátoři upravit a chtějí naformulovat ten zákon tak, aby bylo už úplně jasné, za co a kdo by mohl být stíhán. Nevztahovalo by se to na různé historické památky, neznamená to třeba, že by se musely pěticípé hvězdy odstraňovat z pomníků.

Michal SCHUSTER, moderátor
——————–
Jaké zajímavé zákony mají senátoři ještě na programu?

Alice MACHÁLKOVÁ, redaktorka
——————–
Z těch mediálně zajímavějších je to určitě novela zákona o pozemních komunikacích, která by měla přenést odpovědnost za úrazy, které si lidé způsobí například na namrzlých chodnících, výhradně na majitele těchto chodníků. V současné době totiž platí taková praxe, že pokud se někdo zraní na chodníku, může odškodnění vymáhat i po majitelích okolních nemovitostí, kterým třeba ten chodník vůbec nepatří. A právě to chce předkladatel, kterým je senátor za ODS Jaroslav Kubera, změnit a chce, aby za to zodpovídali výhradně majitelé těch chodníků. Senát ale už jedná od půl desáté ráno, už tedy projednal celou řadu smluv. Já bych z těch významnějších jmenovala vládní návrh smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskem o výměně a ochraně utajovaných informací. Senátoři si také vyslechli zprávu ombudsmana Otakara Motejla o činnosti za uplynulý rok.

Michal SCHUSTER, moderátor
——————–
Jednání Senátu sleduje Alice Machálková.