Jedna hodina sem, etika tam

Jak to s vámi může dopadnout, když se spletete o hodinu, zhodnotil na jednu stranu ministr Čunek, když konstatoval, že je to neuvěřitelné a že poslední atribut kauzy, kde v postavení žalovaného stojí jeho dobrý přítel a zachránce vsetínský místostarosta Jaromír Kudlík, je vlastně namířen proti němu.

Na druhou stranu pak olomoucký okresní soud konstatoval, že Kudlík křivě vypovídal, aby Čunkovi zajistil alibi ve smyslu, že v dané době žádný úplatek nemohl převzít, natož aby vůbec kdy nějaký úplatek vzal, tedy žádná čunkovsko korupční kauza se nestala. Tak co s tím?

Proti Čunkovi bylo i na základě kudlíkovské (křivé) výpovědi pravomocně zastaveno trestní řízení, zatímco Okresní soud v Olomouci o rok později alibi vyvrátil a falešné alibi poskytující svědek Kudlík dostal rok, zatím nikoli na tvrdo, ale s podmínkou. Logika věci je jediná – jestliže u olomouckého soudu vyšly najevo nové věci, o nichž v době zastavení trestního stíhání Čunka nebyla povědomost, jsou dány důvody pro obnovu řízení (proti Čunkovi, pochopitelně). Věřím ale, že se spravedlnost ukáže, nestoudně zadoufal ten žádnými zábranami netrpící Čunek. Čunek doufá, já pevně věřím.

Ve své víře nebyl zklamán, ba naopak byl ve víře, že se jednou s oním mužem setká, přímo utvrzen, s bílou šálou kolem krku, šťastný komunistobijec Štětina, když se mu konečně po více než 50 letech splnilo přání setkat se s dalajlamou. Snad ten svatý muž Štětinovi odpustí, že celá léta, se zaujetím, přesvědčivostí (bezpochyby bylo ale vše naaranžované, kolik úsilí musel Štětina vynakládat, aby z jeho komunistického přesvědčení nebylo znát, že je jen jako, ale že v srdci s tím hluboce nesouhlasí), informoval o našich ruských přátelích a jejich životě v Sovětském svazu, atd. Jen se obávám (to není pravda, nemluvím pravdu), aby Štětina, maje na krku otočenou bílou šálu, jako i ostatní bělošálníci, si nešel hledat skobu, na kterou se za tu šálu pověsí; třeba i se zelenou Kačkou. Čímž v žádném případě nezlehčuji přátelství k zemi tibetské, jen z těch našich bílošálníků a bývalých zarytých komoušů, nyní ještě více zarytých anti, je mi opravdu velmi, ale opravdu velmi špatně od žaludku.

Co ale se sexem, když dalajlama jej má jen za zbytečné trápení? Jak se s touto skutečností vyrovná např. Jaroslava Hanušová, známá z tvrdě totalitního pořadu z časů poslední fáze diktatury proletariátu (pak už měl nastat jen beztřídní všelidový stát) Možná přijde i kouzelník , pořadu to velice sledovaného? Jak napsal nedělní bulvár, odletěla tato decentní dáma spolu s Lábusem a Čtvrtníčkem do Bruselu, aby údajně poslanci Ransdorfovi spravila křivý úsměv za osm tisíc , když prý mu později dá slevu na šest tisíc a za to mu ještě řekne, co si o něm myslí. O večery má tato trojka postaráno, jak řekl inteligent Čtvrtníček: Jaruš si s˙sebou vzala vibrátor. Asi holt dalajlamu neposlouchá, zato hýří inteligencí nevídanou, Ransdorf si nepochybně bude vědět rady.

No a co tak na závěr něco o etice, i když vlastně celé povídání s tímto fenoménem souvisí. Takový Špaček. V prvních časech Haló novin, když exprezident Havel svolával na Hrad pravidelné tiskové konference, Špaček dělal arbitra – ten novinář se smí zeptat, ten nikoli, Haló noviny nikdy! Když jsem si osobně stěžovala Havlovi na jednání jeho mluvčího, slibuji vám paní rrredaktorrrko, že přřříště vás vyvolám sám a jako prrrvní, odvětil tento demokracií a svobodou slova prosáklý hradní muž. Na příští tiskovce byl Špaček Havlem kopnut do kotníku a Haló noviny dostaly a pak už vždy, prostor na otázky. Tak tento poučovatel-etikér, didakticky nabádá lidi, jak se mají chovat, aby v dnešní době obstáli. Dokonce i knižně, jen doufám, že celý náklad skončí ve stoupě, přičemž prodejcům knih se za ztrátu omlouvám.

Tak obstát v dnešní době je opravdu velmi, ale opravdu velmi obtížné, i Klaus už ztrácí glanc. Nějak se to všechno chrumlá dohromady a už je toho moc. Takže na vaši případnou otázku, co spojuje osoby v článku vystupující a jaká je mezi nimi souvislost, odpovídám: absence slušnosti, vychovanosti, kinderstube, etiky v jednání a etického chování vůbec. A Špaček, věřte mi, etiku nikoho nenaučí. Nejenže by musel začít sám u sebe, ale výše uvedené osoby jsou nepoučitelné až splachovací. Snad už to ale, svatý dalajlamo, dlouho trvat nebude. Dagu Bedmene, já se vrátím a se mnou přijde i zákon, pronesl Limonádový Joe. Čunek taky věří v příchod spravedlnosti, jen prý to trvá už dlouho.

3. prosince 2008, Dagmar ČERMÁKOVÁ