Jaromír Štětina zpravodajem Asociační dohody EU s Gruzií

  1. prosince 2014

Řeč europoslance Jaromíra Štětiny během projednávání Asociační dohody EU s Gruzií na plénu Evropského parlamentu. Jaromír Štětina se účastnil vyjednávání této dohody jako stínový zpravodaj za frakci Evropské lidové strany.

 

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové,

 

přistupujeme k ratifikaci asociační dohody EU s Gruzií. Po Ukrajině a Moldově třetí ratifikaci asociační dohody v tomto volebním období. Návrh rezoluce, kterou máte před sebou, je výsledkem trpělivé práce představitelů frakcí, jimž patří dík.

Propluli jsme mnoha úskalími. Dovolím si zmínit dvě z nich:

Především jsme se při zpracovaní textu snažili nazývat věci pravými jmeny. Vraťme se pětadvacet let zpátky. Rusko anektovalo Abcházii. Dva roky na to začala čečenská válka, v níž ruská armáda pozabíjela osmdesát tisíc civilních obyvatel. V roce 2008 okupovala ruská 58. armáda Jižní Osetii. Byla to tatáž armáda, která vraždila v Čečensku. Letos Ruská federace znovu dvakrát hrubě porušila mezinárodní právo. Obsadila Krym a rozpoutala hybridní válku ve východní Ukrajině. Při formulování návrhu naší rezoluce jsme nepoužívali eufemismy a jasně jsme okupaci nazývali okupací. Myslím, že stanovisko Evropského parlamentu a celé Evropské unie musí reflektovat možnost, že Ruská federace bude i nadále porušovat mezinárodní právo a ruská armáda se bude dopouštět válečných zločinů. Pokud nezaujmeme jasné stanovisko, může se stát, že poneseme část viny. Kdyby totiž Evropa jasně odsoudila agresi v Čečně a v Abcházii, nebylo by agrese na Ukrajině.

Důkazem toho je i fakt, že Ruská federace uzavřela novou dohodu s Abcházií, která může vést k přímé anexi některých částí gruzínského území a její začlenění do území Ruské federace.

Při vyjednávání textu jsme neopomněli upozornit nato, že nový gruzínský režim, byt` byl po mnoha desetiletích zvolen demokratickou cestou, kriminalizuje příslušníky bývalé politické garnitury. Respektovali jsme při tom například zjištění monitorovací zprávy OBSE z prosince tohoto roku.

Vážení kolegové, dejte, prosím, této velmi důležité rezoluci zelenou.

Jaromír Štětina