Jaromír Štětina je členem Skupiny přátel Tibetu

Tisková zpráva Skupiny přátel Tibetu Parlamentu ČR ke Dni Tibetu 2010
Skupina Přátel Tibetu pracuje již od roku 2007 a na svém kontě má již desítky akcí, včetně rezoluce PSP ČR k situaci v Tibetu nebo historicky první oficiální návštěvu Jeho Svatosti dalajlamy na půdě Parlamentu ČR. Sdružuje členky a členy (z horní i dolní komory parlamentu) z různých politických stran, vyjma KSČM.
K dnešnímu dni se Skupina rozšířila o nové členy a členky. Za Poslaneckou sněmovnu PČR jsou to Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Jan Vidím (ODS), Tomáš Hasil (ODS), Monika Hašková (ODS), Libor Nowak (ODS), Jana Rybínová (ODS). Za Senát PČR Vlastimil Sehnal (ODS), Jiří Oberfalcer (ODS) a Alexandr Vondra (ODS).

U příležitosti 51. výročí násilného potlačení povstání tibetského lidu navrhla Skupina zařazení dvou nových bodů na jednání Poslanecké sněmovny.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o vyvěšení tibetské vlajky na hlavní sněmovní žerď tak, jak se tomu každoročně děje na budovách radnic měst a obcí a některých krajů po celé České republice v rámci mezinárodního projektu Vlajka pro Tibet, bohužel podporu nezískal. Jednotliví poslanci a poslankyně proto vyjádřili svoji individuální vůli zapojit se do celosvětové akce Vlajka pro Tibet tak, že umístili tibetské vlajky do svých lavic, kde budou po celý den. Jedná se o první akci svého druhu na půdě českého parlamentu. “Osobní svědectví dalajlamy i dalších Tibeťanů svědčí o tom, že pomáhají i symbolické akce,” míní poslanci a poslankyně, na jejichž lavicích vlaječky Tibetu stojí.

Podporu Poslanecké sněmovny nezískala ani snaha přijmout prohlášení k situaci v Tibetu v roce 2010. Poslanecká sněmovna na porušování lidských práv v Tibetu upozornila již usnesením ze dne 1. dubna 2008 a vzhledem k tomu, že se situace po dvou letech nikterak nezlepšila, cítili předkladatelé potřebu se k porušování základních lidských práv Tiběťanů vyjádřit opětovně. Předkladatelé se mimo jiné domnívají, že Parlament ČR má svoji morální povinnost vystupovat na obranu slabých a utlačovaných Tibeťanů a jejich oprávněných a skromných požadavků, a zapojit se tak do úsilí demokratických parlamentů na celém světě, včetně Evropského parlamentu. Návrh na zařazení tohoto bodu do programu schůze ztroskotal dvakrát, podruhé navzdory kladnému vyjádření premiéra Jana Fischera. Poslanci a poslankyně podepisují tedy text rezoluce alespoň individuálně.

Stejně tak se připojují pod petici sepsanou Amnesty International za propuštění tibetského dokumentaristy Dhondupa Wangchena.

Předsedkyně Skupiny Kateřina Jacques předá podpisy nashromážděné pod rezolucí i pod peticí organizátorům dnešního pokojného shromáždění před Velvyslanectvím Čínské lidové republiky v ČR, které začíná v 18 hodin. Dokumenty vloží i do poštovní schránky pro velvyslankyni Čínské lidové republiky v ČR Huo Yuzhen.

Vlaječku ve svých lavicích měli a do akce Vlajka pro Tibet 2010 se zapojili:

Lucie Talmanová, Marek Benda,  Petr Bratský, Tomáš Dub, Jan Vidím, Ondřej Liška, Martin Bursík, Kateřina Jacques, Eva Dundáčková, Libor Nowak, Tomáš Úlehla, Jana Rybínová, Petr Tluchoř, Radim Chytka, Michaela Šojdrová, Tomáš Hasil, Dagmar Molendová

Členové a členky Skupiny přátel Tibetu Parlamentu ČR:

poslanci a poslankyně
Kateřina Jacques (SZ), předsedkyně Skupiny přátel Tibetu
Marek Benda (ODS)
Petr Bratský (ODS)
František Bublan (ČSSD)
Martin Bursík (SZ)
Tomáš Dub (ODS)
Tomáš Hasil (ODS)
Monika Hašková (ODS)
Radim Chytka (ODS)
Ondřej Liška (SZ)
Marcela Mertinová (ČSSD)
Libor Nosák (ODS)
Vlasta Parkanová (nezařazená, TOP09)
Petr Pleva (ODS)
Přemysl Rabas (SZ)
Jana Rybínová (ODS)
Jan Schwippel (nezařazený)
Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)
Lucie Talmanová (ODS)
Tomáš Úlehla (ODS)
Jan Vidím (ODS)

senátoři
Jan Horník (nezávislý za ED)
Vlastimil Sehnal (ODS)
Jaromír Štětina (nezávislý za SZ)
Jiří Oberfalcer (ODS)
Alexandr Vondra (ODS)

Praha, 10.3.2010