Europoslanec Jaromír Štětina vystoupil v rozpravě pléna EP k situaci v Bělorusku

Příspěvek Jaromíra Štětiny z rozpravy na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku ze dne 26. října 2016:

Parlamentní volby v Bělorusku nebyly svobodné. Opozice měla a má minimum prostoru pro svoji realizaci.

V únoru tohoto roku EU zrušila sankce uvalené na Bělorusko jako gesto dobré vůle, a to zejména s ohledem na propuštění šesti politických vězňů. Tito lidé však do dnešního dne nebyli rehabilitováni, nadále nedisponují svými občanskými a politickými právy. Od roku 2000 nebyla žádná strana v Bělorusku registrována.

Jak dokládá zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Bělorusku, porušování lidských práv pokračuje a žádná zásadní změna v této oblasti nenastala.

V březnu 2018 mají v Bělorusku proběhnout místní volby. Do té doby musí EU všemi dostupnými prostředky apelovat na běloruské protějšky, aby v dostatečném předstihu zavedly do praxe volební doporučení OBSE/ODIHR.

Odmítám jakákoli další gesta dobré vůle ze strany EU, dokud v této otázce a v otázce lidských práv nedojde ke skutečnému, zjevnému a hmatatelnému pokroku.