Dvojí metr Policie ČR

Jaromír Štětina dnes vydal prohlášení reagující na tvrzení tiskové mluvčí Policejního prezidia ČR Blanky Kosinové, že neexistuje legislativa, podle níž by mohla Policie ČŘ postupovat proti činnosti komunistické strany: Tisková mluvčí Policejního prezidia ČR Blanka Kosinová uveřejnila dne 6.5. na www.zpravy.idnes.cz prohlášení, týkající se událostí na Letenské pláni 1. května t.r. Blanka Kosinová zde hovoří o tom, že neexistuje legislativa, podle níž by mohla policie ČR postupovat proti činnosti komunistické strany.

Tisková mluvčí Policejního prezidia ČR Blanka Kosinová uveřejnila dne 6.5. nawww.zpravy.idnes.cz prohlášení, týkající se událostí na Letenské pláni 1. května t.r.  Blanka Kosinová zde hovoří o tom, že neexistuje legislativa, podle níž by mohla policie ČR postupovat proti činnosti komunistické strany.

 

Toto tvrzení není pravdivé: představitelé komunistické strany soustavně porušují § 260 existujícího trestního zákona  č. 140/1961 Sb, kde se mj. říká, že bude potrestán odnětím svobody ten, „kdo podporuje, nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť “.

 

Zmíněný paragraf porušují představitelé KSČM již svým Programovým prohlášením pro období do VII.sjezdu, přijaté na VI.sjezdu v květnu 2004, kde se říká: KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi, že svět nelze jen vykládat, ale je nutno jej změnit.

 

Jakým způsobem hodlá KSČM měnit může být lehce zřejmé kterémukoliv policistovi, když si přečte Marxovy návody k násilí a třídní zášti uvedené v Komunistickém manifestu. Jako příklad dva citáty z této knihy:

 

Citát č.1:

Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Proletáři v ní nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět.

Citát č.2:

Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoazii všechen kapitál, soustředil všechny výrobní nástroje v rukou státu, tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu, a co nejrychleji rozmnožil sumu výrobních sil. To se ovšem může stát nejprve jen despotickými zásahy do vlastnického práva.

 

Je zarážející, když česká policie tendenčně měří dvojím metrem: násilně zadržuje ty, kteří poukazují na to, jak představitelé KSČM porušují zákon, a blahovolně přehlíží porušování zákona představiteli KSČM, kteří vyzývají k násilnému svržení demokratického režimu.

 

Jaromír Štětina

senátor