Druhým krokem by mělo být rozpuštění KSČM

Před rokem a půl jsme podali trestní oznámení na Komunistický svaz mládeže (KSM) pro podezření ze spáchání trestného činu podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 260 trestního zákona).

 

 

 

Po ročním šetření naše trestní oznámení policie ČR odložila jako nedůvodné.

Na základě našich podnětů nicméně Ministerstvo vnitra přešetřilo podklady pro registraci KSM a shledalo, že jsou v rozporu s právním řádem ČR. V následném kroku vyzvalo KSM, aby odstranilo zjevné vady programu, které byly v rozporu s Ústavou ČR (revoluční svržení demokracie, násilné nastolení komunismu atd.).

Již tehdy jsme kritisovali Ministerstvo vnitra, že namísto, aby KSM pro porušení zákona rozpustilo, vyzvalo jej k nápravě. Použili jsme přirovnání k situaci, kdy zloděje přichyceného při činu policista nabádá, aby příště již nekradl.

 

Komunistický svaz mládeže po výzvě Ministerstva vnitra a po doporučení expertů

z KSČM lehce poupravil znění některých pasáží svého programu. Například věta »KSM usiluje o revoluční svržení kapitalismu« se změnila na »KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu.«

 

Po několika měsících se nyní Ministerstvo vnitra ČR konečně odhodlalo k rasantnímu kroku a registraci KSM zrušilo, s odvoláním na článek 9, odst. 2 Ústavy České republiky. Jinými slovy mladé komunisty rozpustilo.

 

Jsme přesvědčeni, že KSM měla být rozpuštěna již dávno, a to na základě hned několika paragrafů trestního zákona:  § 260, § 261, § 198 a  § 198a.

 

I když pozdě, ale přece, mohlo by to být dobrým znamením, že se příslušné orgány začínají zabývat nejenom pravicovým, ale i levicovým extremismem v České republice. Nutno podotknout, že se stejného porušování Ústavy ČR dopouští

i KSČM. Měla by být tedy druhá na řadě.

 

 

 

 

Mgr. Martin Mejstřík                                                                                         Jaromír Štětina

Senát PČR                                                                                                     Senát PČR

Valdštejnské nám. 4                                                                                       Valdštejnské nám. 4

118 01 Praha 1                                                                                               118 01 Praha 1

tel.: 25707 2786                                                                                              tel.: 257073131