Dopis senátora Štětiny předsedovi komise BIS JUDr. Tejcovi

Vážený pan

JUDr. Jeroným Tejc

předseda

 

Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 – Malá Strana

 

 

Vážený pane předsedo,

 

 

dovoluji si Vás i členy Vaší  Komise pro kontrolu činnosti BIS PS PČR informovat, že jsem se dnes obrátil na pana JUDr. Michala Zachystala, náměstka obvodního státního zástupce Obvodního státního zastupitelství v Praze 1 s žádostí, abych byl ve věci ovlivňování orgánů činných v trestním řízení Bezpečnostní informační službou v případě Vladimíra Hučína předvolán k výslechu. Domnívám se, že se státní zástupce dopustil závažného pochybení, když vynesl rozhodnutí, které ignoruje celou řadu vážných skutečností, například fakt, že vláda ČSSD vstupovala do kauzy Vladimíra Hučína a BIS se na jeho kriminalizaci přímo podílela. O tom Vás  a členy Vaší komise jistě přesvědčily dokumenty, které jsem Vám předal dne 27. 11. 2007.

Dovoluji si, vážený pane předsedo, vyjádřit znepokojení, že se Vaše komise nezabývá podstatou věci, že se dosud neseznámila například se zprávou JUDr. Antona Bucheně, ani se svazky Seliko, Twist a Uhlí, které jsou důkazem přímé spolupráce BIS a přerovských orgánů činných v trestním řízení. Prosím, abyste mi jak senátoru Parlamentu ČR a občanu této republiky sdělili, jak Vaše komise pokračuje při vyšetřování této kauzy a zda již odhalila viníky, kteří se v řadách BIS podíleli na ničení Vladimíra Hučína.

Věřím, vážený pane předsedo, že Parlament České republiky Vaším prostřednictvím kontroluje Bezpečnostní informační službu a že tomu není naopak.

 

 

S pozdravem

 

Jaromír Štětina

 

 

V Praze dne 15. ledna 2008

 

 

 

Příloha: Dopis senátora Štětiny JUDr. Michalu Zachystalovi ze dne 15. ledna 2008