Dopis komise KPÚ KSČM ministru vnitra

Na svém 3. zasedání se členové Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM usnesli poslat dopis ministru vnitra Ivanu Langerovi, v němž označují vystoupení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na 13. zasedání ÚV KSČM dne 24. 2. 2007 za porušení Ústavy ČR.

 

 

Vážený pan

MUDr. Ivan LANGER

ministr

 

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7 – Letná

 

 

 

Vážený pane ministře,

 

 

dovoluji si Vás informovat, že Dočasná komise pro posouzení ústavnosti KSČM na svém třetím zasedání konaném dne 27. 2. 2007 přijala usnesení č. 5, v němž považuje vystoupení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na 13. zasedání ÚV KSČM dne 24. 2. 2007 za porušení Ústavy  ČR a zákona č. 424/1991 Sb.  Tento projev obsahuje mimo jiné i výzvy  „k návratu k Vladimíru Iljiči Leninovi“.  Zasedání ÚV KSČM  přijalo zmíněný programový projev svého předsedy jako oficiální dokument své strany.

Neustále se opakující výzvy k nastolení marx – leninského pořádku na vysoké oficiální stranické platformě považuje KPÚ KSČM za přímé ohrožení demokratického systému v naší zemi. Komise si Vás dovoluje, vážený pane ministře, požádat, abyste z těchto faktů vyvodil patřičné důsledky.

 

 

 

S přátelskou úctou

 

 

Jaromír Štětina

senátor

předseda KPÚ KSČM

 

 

V Praze dne 10. 4. 2006

 

 

 

Příloha: 5. usnesení KPÚ KSČM ze dne 27. 2. 2007