Delegace zahraničního výboru navštívila Arménii

Senátor Jaromír Štětina se zúčastnil pracovní návštěvy delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR v Arménii ve dnech 18.-22.6. 2006.

Hlavními tématy jednání byla problematika Náhorního Karabachu, vztahů Arménie • Turecko a EU • Turecko, mezinárodní uznání „genocidy“ Arménů v Osmanské říši v roce 1915, reforma armády a práce policie.

Česká strana nabídla zprostředkování kontaktů s Policií ČR, resp. ministerstvem vnitra ČR. Nabídla též další spolupráci na vzdělávání velitelů v českých vojenských zařízeních.

VZOB se bude zabývat myšlenkou ustavit skupinu česko • arménského přátelství (v parlamentu Arménie funguje skupina arménsko • českého přátelství, s jejímiž zástupci se čeští senátoři neoficiálně sešli).

Bude pokračovat práce na legislativním návrhu na uznání genocidy Arménů.