DEKLARACE O ZLOČINECH KOMUNISMU

Deklarace o zločinech komunismu je dokument, který byl přijat dne 26. února 2010 na závěr konference „Zločiny komunistických režimů“, kterou organizoval Ústav pro studium totalitních režimů ve dnech 24.-26. 2. 2010.

DEKLARACE O ZLOČINECH KOMUNISMU

 

 

My, účastníci mezinárodní konference „Zločiny komunistických režimů“ konané v Praze ve dnech 24.-26. února 2010, prohlašujeme následující:

 

 

 1. Komunistické režimy páchaly, a v některých případech stále ještě páchají, zločiny proti lidskosti ve všech zemích střední a východní Evropy a v dalších zemích, kde je komunismus ještě živý.
 2. Zločiny proti lidskosti jsou podle mezinárodního práva nepromlčitelné; avšak spravedlnost, která za posledních 20 let postihla pachatele komunistických zločinů, je velmi neuspokojivá.
 3. Desítkám miliónů obětí komunismu nesmíme odpírat jejich právo na spravedlnost.
 4. Jelikož zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy nespadají do jurisdikce stávajících mezinárodních soudů, voláme po vytvoření nového mezinárodního soudu pro zločiny komunismu se sídlem v Evropské unii. Komunistické zločiny proti lidskosti musejí být tímto soudem odsouzeny podobným způsobem jako byly nacistické zločiny souzeny a odsouzeny Norimberským tribunálem, a jako byly souzeny a odsouzeny zločiny spáchané v bývalé Jugoslávii.
 5. Nepotrestání komunistických zločinců znamená nerespektování a tudíž oslabování mezinárodního práva.
 6. Jako akt reparace a restituce musejí evropské země zavést legislativu, která srovná důchody a sociální zabezpečení pachatelů komunistických zločinů tak, aby byly stejné nebo menší než u jejich obětí.
 7. Jelikož se demokracie musí naučit být schopna se bránit, musí být komunismus odsouzen obdobným způsobem jako nacismus. Neklademe rovnítko mezi zločiny nacismu a komunismu, včetně Gulagu, Laogai a nacistických koncentračních táborů. Každý z nich by měl být studován a souzen na základě své vlastní děsivé podstaty. Komunistická ideologie a komunistická vláda jsou v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech a s Chartou základních práv Evropské unie. Tak jako nejsme ochotni relativizovat zločiny nacismu, nesmíme připustit relativizaci zločinů komunismu.
 8. Vyzýváme členské státy EU, aby posílily zvyšování povědomí a vzdělávání o zločinech komunismu; připomínáme jim, že je třeba neprodleně implementovat Rezoluci Evropského parlamentu (z 2. dubna 2009) o 23. srpnu jakožto celoevropském Dni připomínky obětí všech totalitních a autoritářských režimů.
 9. Vyzýváme Evropskou komisi a Evropskou Radu pro spravedlnost a vnitřní záležitosti, aby přijala Rámcové rozhodnutí, která zavede celoevropský zákaz ospravedlňování, popírání nebo zlehčování zločinů komunismu.
 10.  Vytvoření Platformy evropské paměti a svědomí, jak byla podpořena Evropským parlamentem a Radou ministrů EU v roce 2009, musí být dokončeno na úrovni Evropské unie. Jednotlivé vlády musejí splnit své závazky ohledně práce Platformy.
 11. Jako akt uznání obětí a úcty pro nezměrné utrpení, jímž byla stižena polovina kontinentu, musí Evropa postavit památník obětem světového komunismu podle vzoru památníku v USA ve Washingtonu, D.C.