CzechTek a Klausova nová identita

komentář

Zaráží mne, že se od minulého roku dění kolem CzechTeku tolik politizuje. A když je celá věc takto zpolitizovaná, ještě navíc se politická diskuze stáčí nějakým divným směrem.
V téhle situaci by patrně vznikl konflikt za jakékoli vlády, ať už kvůli nepřiměřenosti nebo nedostatečnosti zásahu. Pravdou je, že ten zásah byl skutečně neadekvátní a nevhodný. Na druhou stranu je pro policii těžké jednat jinak, když premiér prohlásí, že policejní zásah má být co nejráznější. Tachovský policejní ředitel zdůraznil, že za celý zásah zodpovídá on sám. Otázkou zůstává, jak je to ve skutečnosti.
Premiérova pozice je jistě složitá. Z minulého roku totiž vzešel dojem, že policejní benevolence vůči Czech teku je přehlížením zásahu do vlastnických práv. Z toho titulu byl loňský Czech tek za použití síly ukončen. Z toho také Paroubek vycházel, ovšem letošní situace byla úplně jiná. Loni skutečně došlo k narušení vlastnických práv k pozemkům, na kterých se party konala. Letos ovšem policie zvolila strategii prevence a v podstatě pouze předpokládala, že k nějakému opakování loňského přestoupení zákona dojde. Letos je dokonce velmi pravděpodobné, že policie částečně účastníky k protizákonnému jednání donutila.
Je to skutečná právní nejistota a je až podivné, že se politické mínění tak polarizuje. Je velmi znepokojující, že premiér spolu s ministrem vnitra mluví o nutnosti změnit zákon o shromaždování. Jen tak? Nejprve by přece mělo dojít ke zhodnocení, zda skutečně neměla policie postupovat jinak, a až potom uvažovat o změně zákona.
Také opozice je až nemístně vyhraněná.
Od automatické a instantní kritiky poslance Langera se nic očekávat nedá. Václav Klaus, známý odpůrce multikulturalismu, se zase vyjadřuje jako zanícený multikulturalista, neboť o střet kulturních odlišností tady jde.
Svou novou, multikulturalistickou identitu si Klaus může ponechat, hlavně by však měl vyzvat vládu, anebo lépe parlament, k prošetření události a počkat, jak to dopadne. Snad iniciativy senátora Jaromíra Štětiny a vládního zmocněnce pro lidská práva Svatopluka Karáska někam tímto směrem povedou.