ČR americkou kolonií?

Když jsem krátce po protiválečných demonstracích psal článek Svět bez válek (Haló noviny, 26. 3.) neznal jsem tiskovou zprávu Mezinárodního mírového fóra, působícího v ČR pod názvem Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost. Kromě internetových Britských listů jsem tiskovou zprávu nikde nezaznamenal, a tak se domnívám, že je třeba občanům přiblížit, o co šlo. Mezinárodní mírové fórum poděkovalo za účast těm, kteří se zúčastnili demonstrace proti okupaci Iráku a vyzvali vládu Spojených států k dodržování mezinárodních zákonů. Zároveň tisková zpráva odsuzuje »agresivní způsob«, který údajně prosazoval propagaci KSM a KSČM »Chtěli bychom také informovat širokou veřejnost, že v žádném případě nepodporujeme tuto stranu. Jsme nuceni ji vnímat jako symbol okupace, impéria a totality, stejně jako současnou Bushovu administrativu.« To je velmi nehorázné a sprosté srovnání! Svědčí to nejen o hluboké neznalosti aktivit KSM a KSČM, zejména o protiválečných postojích komunistických poslanců i senátorů. A nutno dodat, že jsou jediní! Dále »mírotvorci« pokračují: »Prohlašujeme, že Mezinárodní mírové fórum bude dále pokračovat ve své nezávislé činnosti a bude uskutečňovat strategické kroky, aby KSČM a jí podřízené organizace nemohly v budoucnosti české mírové hnutí zneužívat.« Jde opět o lež a záměrnou manipulaci s veřejností. Občanům je známo, že z parlamentních stran je KSČM jediná, která trvale odmítá válku jako způsob řešení mezinárodních vztahů v 21. století. Domnívám se, že mír na celém světě je životním zájmem všech poctivých občanů a nikoliv majetkem úzké skupiny lidí uzurpující si právo, kdo má mír bránit, za něj bojovat a také proti válce protestovat. Však také Štěpán Kotrba (Britské listy, 22. 3. 2005) svým typicky břitkým perem výstižně označil toto sektářství »mírotvorců« z Mezinárodního mírového fóra jako globální hloupost, která bezesporu ovlivňuje některé protiválečné aktivisty.
Podle mého názoru, má však celá manipulace přinejmenším ještě dvě velmi vážná zjištění! Za americké aktivisty se těchto akcí téměř pravidelně zúčastňuje a také je organizátorem jistá Arie Farnam. Ta sice není české veřejnosti zatím příliš známá, ale už ne tak části veřejnosti, která pravidelně sleduje Britské listy. Ty totiž už psaly o jejích korespondenčních »žurnalistických« aktivitách pro americký The Christian Science Monitor atd. Velmi si vážím světového mírového hnutí a amerického nevyjímaje, ale chtěl bych doporučit zjevně americké občance, aby respektovala české zákony i demokracii a oprostila se od snah určovat, kdo smí a kdo nesmí v ČR protestovat proti válce za mír! Myslím, že by narazila »doma« v USA. Jako demokrat respektuji její politické přesvědčení, lze z tohoto hlediska pochopit i její údajnou omluvu senátorovi Štětinovi, ale je to její soukromý názor, není to rozhodně názor světového mírového hnutí!
Pokud by se podobné aktivity Mezinárodního mírového fóra vyvíjely tímto směrem, pak nezbývá než se domnívat, že skrývají ještě vážnější pozadí pro českou demokracii. Svět nyní sleduje již v několika zemích scénář jakéhosi »demokratického převratu«, který neodpovídá snahám americké administrativy ovládnout svět. Vždy to začíná »budováním« nevládních, studentských či jiných organizací, které následně na popud a finance současné americké vlády vyvolávají neklid a nepokoje v konkrétních zemích. Zpravidla u příležitosti nespokojenosti s výsledky voleb. Už jsme byli svědky sametové, růžové, oranžové či žluté »revoluce«. Zdá se, že v ČR, kde roste nespokojenost občanů s neprávním režimem, kapitalistickou demokracií vzniká »příznivá« situace pro vytváření takových organizací, třeba podle představy Arie Farnam. Navíc rostou také preference KSČM, a to je jistě pro ni nepředstavitelné. Možná, že se při výrazném úspěchu KSČM v příštích parlamentních volbách dočkáme snah o vyvolání podobných protestů proti výsledkům voleb, jako například na Ukrajině. A vezmu-li už téměř pravidelnou netečnost české policie k neonacistickým projevům, pak lze s jistotou tvrdit, že v českým podmínkách půjde o barvu černou!!!