Co po letech vyplavalo na Jaromíra Štětinu?

Zírám na listinu s hlavičkou Rotary Clubu Praha (RC). Zápis ze schůze 21. 6. 1999. Už je to dávno, vlastně takřka na den přesně osm let. Co se za tu dobu všechno stalo u nás doma a ve světě? Kolik vlád a kolik všelijakých politiků se vystřídalo ve vedení naší země? Kolik válek bylo vedeno, kolik lidí se narodilo a kolik jich zemřelo? V běžném zápisu, jakých se denně sepisují stovky a tisíce z všelijakých schůzí, porad a zasedání, však nalézám něco, co může být kamínkem – nelichotivým – do mozaiky osobnosti současného senátora za Stranu zelených a horlivého komunistobijce Jaromíra Štětiny.
Pražští rotariáni na své schůzi v první letní den roku devětadevadesátého hodnotili mezinárodní akci zvanou New Vision 1999, v rámci které čeští lékaři odoperovali třicet devět slepých zambijských pacientů. Humanitární akce, velice úspěšná, byla pozitivně prezentována v zambijském tisku a partnerské Rotary kluby vyjádřily potěšení i naději, že na základě tohoto úspěchu sponzorsky zajistí i další finanční krytí pro pokračování tohoto či jiného bohulibého projektu. Potud standardní záznam o úspěšné charitativní akci, při níž bohatší svět aspoň malým, a přesto významným příspěvkem pomůže bližním na africkém kontinentu, kteří nemají tolik štěstí co my.
Nyní vstupuje na scénu Jaromír Štětina, který jako novinář v roce 1999 uzavřel s Rotary klubem Praha ústní dohodu (!), že natočí o zmiňované humanitární pomoci českého zdravotnického týmu v Zambii několikaminutový dokumentární film a tento »uvede v ČT«, jak zní zápis. Rotary klub Praha se velkoryse zavázal za tuto novinářskou práci uhraditŠtětinovi a jeho kameramanovi veškeré náklady při jejich pobytu v Zambii, což dle zápisu činilo úhradu letenek Praha-Lusaka-Praha, Lusaka-Chingola, Chingola-Livingstone a zpět, ubytování, stravu, dokonce i výlety k Viktoriiným vodopádům atd. Přesně tak zní zápis schůze RC Praha z června před osmi lety, který mám k dispozici. Citujme z něho dále: »Spotřebovaná finanční částka panem Štětinou a jeho kameramanem činí cca 250 – 280 tisíc korun.« A to ještě tento čtvrtmilionek nestačil! Po návratu ze zambijského pobytu – štědře financovaného jinými – Štětina »v rozporu s dohodou žádá dalších 60 tisíc Kč v hotovosti na sestříhání a dokončení tohoto filmového materiálu«. Morální políček a smutné konstatování na závěr zápisu: »RC Praha takové prostředky v současné době nemá. Na opakované výzvy ke splnění dohody z jeho strany pan redaktor Štětina nereaguje. Rotariáni považují chování pana redaktoraŠtětiny za neseriózní. Jde také o porušení uzavřené dohody. Za finanční prostředky spotřebované panem redaktorem Štětinou a jeho kameramanem mohlo být odoperováno minimálně dalších dvacet slepých afrických pacientů.«
Štětina neskrývá, že rád cestuje. Cestování a s ním spojené dobrodružství je jeho celoživotní láskou a přivedlo ho i na pole válečná v úloze válečného zpravodaje. To všechno dokládají jeho novinové články i cestopisné knihy, některé vydávané i za »totáče«. »S neomylným čichem na konflikty teprve se rodící se ocitá v epicentru dění«, píše se na záložce ke knize rozhovorůJaromír Štětina – Život v epicentru. Zdá se, že neomylný Štětinův čich v Zambii zavelel: »Tady konflikt nebude!« Tady se »jen« pomáhá lidem, aby jejich bída byla menší a naděje na lepší život větší. A tak se ze své povinnosti vyvlékl poté, co si s kameramanem užili pobytu v exotické krajině.
Tuším teď otázku, která přichází na mysl přemýšlivému čtenáři: Jsou toto běžné Štětinovy praktiky ve způsobu financování zahraničních cest? Možná, že na to Jaromír Štětina odpoví? Je to právě on, kdo na adresu KSČM a levice obecně neustále předkládá »důvodná podezření«, že to či ono je v rozporu s tím či oním. A sám však nemá, zdá se, čistý štít. »Neseriózní« a »porušení dohody« nejsou slova, která si dávají za rámeček členové zákonodárného sboru, kteří si troufají moralizovat druhé. Tuším, že prožitek z pobytu v atraktivním prostředí byl tím hlavním, co vedlo novináře Štětinu k přikývnutí na nabídku RC Praha. Zarděl se aspoň, když požadoval nad rámec ústní dohody další desetitisíce korun?
Kdo mu sponzoroval jiné četné zahraniční cesty a pobyty? I takové otázky si mohou lidé klást. Jisté je, že v současné době je hlavní Štětinovou cestovní kanceláří CK Senát Reisen, a tak jsou spolufinanciéry jeho zahraničních cest všichni daňoví poplatníci.

Foto popis| Jaké toky vodní či peněžní musel Jaromír Štětina zvládnout, aby dopravil tuto kotvu před svůj dům
Foto autor| FOTO – Haló noviny/Karel MEVALD