Co nového u Pašků

REGIONÁLNÍ LITERATURA

V závěru roku vydalo Nakladatelství Lidových novin knihu Jaromíra Štětinya Pavly Hájkové Výprava za českými čerty s podtitulem Epochální encyklopedie pekelných historií v Čechách. Mapuje pekelné příběhy z legend, pověstí, z místopisných názvů v české krajině. Televizní podobu jistě zaregistrovali diváci České televize. V tištěné podobě se opět setkáváme s povozem J. Štětiny, navštěvujícího místa v Čechách, mající souvislosti s výskytem čertů. Publikace je hned na začátku rozdělena dle mapového listu a podle tohoto kladu listů najdeme v oddělení F 6 kapitolu Čerti Českého ráje s množstvím fotografií, palubním deníkem, mapkami a místními příběhy, např. Nudvojovice ­ Zelený čert, Hrubá Skála ­ Čertova rokle, Valečov ­ Čertova šlápota, Trosky, Kost, Peklo, Pekloves, Nadslav, Zebín, Jičín… A v kapitole G 6 navštívíme Pecku, Lázně Bělohrad, Lukavec a další místa.
Radek Fuksa napsal knihu Sen o odplatě (drama třicetileté války). Vydalo ji nakladatelství Epocha a mapuje třicetiletou válku od počátku české války, bitvy na Bílé hoře až po závěr. Velká část si všímá osoby Albrechta z Valdštejna. V publikaci najdete množství map i reprodukce dobových rytin.