Chytří? Nebo jenom…

Jsem už na zaslouženém odpočinku, a tak tedy přečtu nejen to, co si sám koupím, ale také to, co mi dají kamarádi či známí pod ruku. Tak jsem se také dostal, co by nepartajník, ke čtení deníku Haló noviny, které mě poslední dobou v mnohém zaujaly. Především to byl článek od redaktora pana Jaroslava Kojzara z poloviny listopadu, v němž se ptá »Jestli by se nemělo už cosi změnit?« Na podporu své argumentace cituje něco z Listiny práv a svobod, cituje dále řadu výňatků také z jiných tiskovin z poslední doby, rozvíjí přitom otázky xenofobie a ptá se, zda je možné obviňovat občany či spíše skupiny občanů z toho, co v současné či nedávné době nespáchali. Pod jednotlivými články, jež jsou k tomu tématu dokladovány, jsou také uváděna známá jména jako pánové Janďourek, Horáček, Štětina, Knížák a další, tedy dle mého názoru lidé ne zákonů neznajících, ale kterým jde asi o to dělat bu, bu, bu na část či skupinu lidí. Já jsem z toho všeho nabyl dojem, že argumenty, jichž oni užívají, jsou v podstatě něco jako tlachy.

O autorovi| Jan ČERNÝ, Brodek